Creatieve & Inspirerende lesmaterialen Pesten & Online Pesten

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Creatieve & Inspirerende lesmaterialen over Pesten & Online Pesten

Ontdek nu onze geweldige verzameling (ruim 550) lesideeën en materialen over pesten & online pesten (cyberpesten) - en het beste van alles, het is helemaal gratis! 

Samen tegen PestenPesten is een gevoelig onderwerp. Als leerkracht weet je hoe belangrijk het is om dit gesprek met je leerlingen aan te gaan, maar het is niet altijd eenvoudig. Sommige leerlingen zijn misschien terughoudend om hun gevoelens en ervaringen te delen, terwijl anderen niet zeker weten hoe ze hun zorgen moeten uiten. Daarom is het essentieel om een benadering te kiezen die uitnodigend, boeiend en, vooral, effectief is.

Leerlingen op hun gemak stellen, de deur openen voor openhartige gesprekken en hen uitrusten met de kennis en vaardigheden om pesten te begrijpen, te voorkomen en te bestrijden. Stap voor stap, activiteit voor activiteit, zullen we samenwerken om een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen te creëren.

hand met hart

Wees de leerkracht die het verschil maakt

Op deze pagina hebben we een rijke verzameling aan creatieve en inspirerende ideeën en lesmaterialen samengebracht, speciaal ontworpen om het gesprek over pesten op een innovatieve manier te faciliteren.

Of je nu de voorkeur geeft aan het organiseren van een spannende speurtocht, het opzetten van een rollenspel, het bespreken van realistische casussen, het duiken in een escape room-ervaring, het uitvoeren van een toneelstuk of gewoon het ophangen van een krachtige poster; we hebben voor elk wat wils.

Extra inspiratie 

Al deze waardevolle (les)materialen kunnen het hele schooljaar door kosteloos worden gebruikt  (èn niet alleen tijdens de Dag-/Week Tegen Pesten)

Pestgedrag is een serieus probleem dat invloed heeft op de veiligheid en het welzijn van medeleerlingen. Als getuige van pestgedrag tegen een klasgenoot heb je een belangrijke rol in het creëren van een veilige en ondersteunende schoolomgeving. Deze reflectieopdracht nodigt je uit om na te denken over je keuze om niets te zeggen in een dergelijke situatie en om te overwegen hoe je in de toekomst beter kunt reageren op pestgedrag.

In deze les gaan we het hebben over goed zijn voor elkaar en verbindend gedrag en hoe je dit kunt toepassen in de omgang met je klasgenoten. Verbindend gedrag kan helpen om positieve relaties op te bouwen en een positieve schoolomgeving te creëren.

Inleiding (10 minuten)

Stap de klas binnen vol energie en met een glimlach op je gezicht. Begin de les door het introduceren van het belangrijke thema van de dag: 'Goed voor elkaar & verbinden'. Leg uit dat deze les draait om het creëren van een positieve en ondersteunende omgeving in de klas.

Begin de les met een korte inleiding over het belang van verbinden in de strijd tegen pesten. Leg uit dat door het creëren van een veilige en positieve omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt, we pesten kunnen voorkomen. Bespreek kort wat pesten is en de mogelijke gevolgen ervan.

Introductie Verbindingsspel 

Doel van het spel

Het bevorderen van verbinding, begrip en respect tussen leerlingen, en het stimuleren van positieve interacties om pesten tegen te gaan.

Benodigdheden

Personages: Pester (genaamd Max) - Slachtoffer (genaamd Lisa) - Bemiddelaar (genaamd Tom) - Klasgenoot (genaamd Emma)

 

Scène 1: Max zit aan zijn bureau en begint te lachen terwijl hij een bericht stuurt naar Lisa op zijn telefoon. Emma komt binnen.

Emma: "Wat ben je aan het doen, Max?"

Max: "Ik stuur een bericht naar Lisa om haar belachelijk te maken. Het is grappig."

Emma: "Dat is niet grappig. Het is pesten. Waarom doe je dat eigenlijk?"

Max: "Ik weet het niet. Het is gewoon leuk, denk ik."

 

Lespakket voor docenten 'Sextortion'

Doelgroep 

Leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Lesdoelen

 • Kennis: Leerlingen weten wat sextortion is, dat het strafbaar is, en hoe ze hiermee om kunnen gaan.
 • Vaardigheden: Leerlingen denken na over hun eigen wensen en grenzen, ook online. Leerlingen weten wat ze kunnen doen als ze hulp nodig hebben. Ze leren victim blaming te herkennen en stoppen.

Gewenste houding leerlingen na les

Hieronder tref je een overzicht aan met (les)materialen en werkvormen om op een interactieve en creatieve manier met leerlingen in gesprek te gaan over pesten en online pesten (cyberpesten). Helaas laat dit overzicht het op dit moment nog niet toe om het op naam te sorteren. Excuses hiervoor.

VO De kracht van onze verhalen Gouden Weken

De Gouden Mosaic

Doel: Het bevorderen van groepsvorming, elkaar leren kennen, en het waarderen van individuele verschillen binnen de groep.

Benodigdheden:

Dit jaar staat de Week tegen Pesten in het thema Goed voor elkaar (Verbinding). De slogan van de Week Tegen Pesten 2023 is ‘Goed voor elkaar!’. Zijn jullie goed voor elkaar? Dan hebben jullie het goed voor elkaar! Samen zorg je voor een gezellig en veilig groepsklima

Zie hieronder diverse voorbeelden om met leerlingen hierover in gesprek te gaan aan de hand van diverse (gratis) les materialen. Daarnaast kan je altijd de 500 gratis les suggesties inzetten in de Week tegen Pesten.

 Goed voor elkaar dieren die goed samenwerken, zoals bijen of vogels Lesdoelen:

 • Kinderen begrijpen wat verbinden betekent en waarom het belangrijk is om goed voor elkaar te zorgen
 • Kinderen weten wat pesten is en begrijpen dat het niet leuk is
 • Kinderen weten wat ze kunnen doen als ze zien dat iemand gepest wordt
 • Kinderen leren hoe ze elkaar kunnen helpen en verbinden

Materialen:

Doel van de activiteit: Het primaire doel is het bevorderen van empathie en verbinding binnen de klas. Door het delen van persoonlijke verhalen kunnen leerlingen elkaar op een dieper niveau leren kennen, wat kan helpen bij het opbouwen van respect en begrip.

Bereidheid tot delen: Niet alle leerlingen zullen zich comfortabel voelen bij het delen van diepgaande persoonlijke verhalen. Het is belangrijk om dit te erkennen en ze niet te dwingen tot het delen van informatie waarbij ze zich oncomfortabel voelen.

Hieronder vind je een skit over pesten en hoe je voor elkaar kunt opkomen, geschikt voor leerlingen tussen de 12 en 16 jaar:

Titel: "De pester en het slachtoffer"

Personages:

 • Tim: een populaire leerling die andere leerlingen pest.
 • Lisa: een nieuweling op school die door Tim wordt gepest.
 • Emma: een vriendin van Lisa.

Situatie: Tim zit in de kantine en ziet Lisa alleen aan een tafeltje zitten. Hij loopt op haar af en begint haar te pesten.

Scène 1: (Tim komt aanlopen en gaat tegenover Lisa zitten)

Het verhaal

Er was eens een meisje genaamd Lisa. Lisa was een vrolijke en slimme meid, maar ze werd gepest op school door een groepje kinderen uit haar klas. Ze werd uitgelachen en buitengesloten, waardoor ze zich alleen en verdrietig voelde.

Op een dag zag Lisa's beste vriendin, Emma, wat er gebeurde. Ze zag hoe Lisa werd gepest en besloot om voor haar op te komen. Ze ging naar de pesters toe en zei: "Stop hiermee! Lisa is mijn vriendin en jullie mogen haar niet zo behandelen."

Doel van de activiteiten: Het voornaamste doel van deze sessie is om de leerlingen te helpen zich onderdeel van de groep te voelen. Dit draagt bij aan het verhogen van hun zelfvertrouwen, helpt hen te integreren in de groep en stelt hen in staat hun academische en persoonlijke doelen beter te bereiken.

Case: Online pesten - Lara's situatie

Context:
Lara, 14 jaar oud, is een enthousiaste gebruiker van Instagram. Ze deelt momenten uit haar leven met vrienden en klasgenoten via dit platform. Recentelijk heeft Lara een foto van zichzelf op haar account geplaatst. Wat begon als een eenvoudige expressie van zelfexpressie, draaide snel uit op een reeks vervelende opmerkingen van enkele van haar klasgenoten. Deze opmerkingen escaleren in hun gemeenheid, waardoor Lara zich kwetsbaar en aangevallen voelt. Ze vraagt zich af wat ze moet doen om deze situatie aan te pakken.

Hoi kleuters!

Deze week is het de Week Tegen Pesten. Dat betekent dat we extra goed voor elkaar gaan zorgen en elkaar gaan helpen. We willen allemaal graag vriendjes en vriendinnetjes hebben en daarom gaan we elkaar verbinden.

Verbinden betekent dat we goed voor elkaar zorgen. Dat doen we door elkaar te helpen, samen te spelen en iets aardigs te zeggen. Zo maken we nieuwe vriendjes en vriendinnetjes en hebben we het samen heel gezellig.

Doel: Het doel van dit rollenspel is om begrip te creëren bij klasgenoten voor de persoon die een naaktvideo heeft gedeeld en om te leren hoe ze het slachtoffer kunnen steunen in plaats van te victimblamen.

Situatie

De naaktvideo die Kim (het slachtoffer) heeft gestuurd aan Aeron (haar vriend, waar zij al 5 jaar een relatie mee heeft) is viraal gegaan op school

Downloads

Kinderen begrijpen wat verbinden betekent en waarom het belangrijk is om goed voor elkaar te zorgen, Kinderen weten wat pesten is en begrijpen dat het niet acceptabel is, Kinderen leren hoe ze elkaar kunnen helpen en verbinden, Kinderen leren hoe ze kunnen omgaan met pestgedrag en hoe ze dit kunnen voorkomen.

Materialen:

 • Papier en pen
 • Voorbeelden van situaties waarin pesten voorkomt
 • Een groot vel papier om een 'Verbindingsboom' te maken
 • Een kaartspel met vragen over verbinding en pesten

Lesactiviteiten:

Leerlingen begrijpen het belang van respect, begrip en ondersteuning in een klasgemeenschap en zijn in staat om verbindend gedrag te herkennen en te tonen.

Benodigdheden:

Beste leerlingen van groep 3 en 4,

Deze week is het de Week Tegen Pesten. Dat betekent dat we extra aandacht besteden aan het onderwerp pesten. Maar wat is pesten eigenlijk? Pesten is wanneer iemand steeds weer opzettelijk vervelend doet tegen iemand anders. Dit kan zijn door bijvoorbeeld schelden, slaan, buitensluiten of roddelen. Dit is niet leuk en kan ervoor zorgen dat iemand zich verdrietig, boos of eenzaam voelt.

Lesdoel: De kinderen leren over het belang van positieve relaties, empathie en samenwerking, en krijgen handvatten om dit toe te passen in hun dagelijks leven.

Doelgroep: Kinderen in groep 5 en 6 van de basisschool

Lesopzet:

Inleiding (10 minuten):

Voorleesverhaal  Titel: "De Magische Samenwerking"

Lang geleden, in een klein dorpje genaamd Vriendschapstad, woonden er vijf beste vrienden genaamd Emma, Liam, Sofia, Noah en Julia. Ze waren altijd samen en vormden een onafscheidelijke groep.

Isa is 13 jaar wanneer een naaktfoto met haar naam erbij de school rondgaat via WhatsApp en andere sociale media. Leerlingen schelden haar uit voor 'kankerhoer' en 'slet'. 'Ik voelde me vies en kwetsbaar' zegt Isa, die twee weken niet naar school durfde.

Volgens haar had de school weinig aandacht voor online shaming. Hoe gaan scholen eigenlijk om met dit soort incidenten? Geven ze voldoende voorlichting aan het ongewenst verspreiden van digitale naaktfoto's? En waarom is les in online shaming nu nog geen verplichte kost?

Casus Omgaan met Pestgedrag en de Gevolgen | Week tegen Pesten 2023

De Week tegen Pesten is een belangrijk moment om aandacht te besteden aan pesten en om verbinding te creëren met leerlingen in het MBO.

 

Casus 3 Omgaan met Pestgedrag en de Gevolgen voor de Gepeste Leerling

Situatie: In de klas is er een leerling genaamd Lisa die last heeft van angst en stress als gevolg van het pestgedrag van haar klasgenoten. Het pesten heeft een negatieve invloed op haar welzijn en heeft geleid tot gevoelens van onzekerheid en isolatie.

In deze les gaan we het hebben over goed zijn voor elkaar en verbindend gedrag en hoe je dit kunt toepassen in de omgang met je klasgenoten. Verbindend gedrag kan helpen om positieve relaties op te bouwen en een positieve schoolomgeving te creëren.

Inleiding (10 minuten)

Stap de klas binnen vol energie en met een glimlach op je gezicht. Begin de les door het introduceren van het belangrijke thema van de dag: 'Goed voor elkaar & verbinden'. Leg uit dat deze les draait om het creëren van een positieve en ondersteunende omgeving in de klas.

De Week tegen Pesten is een belangrijk moment om aandacht te besteden aan pesten en om verbinding te creëren met leerlingen in het MBO. 

Casus WhatsApp-groep uitsluiting en roddelen

Stel je voor: In een klas op het voortgezet onderwijs is er een WhatsApp-groep waarin een groep leerlingen elkaar berichten stuurt. In deze groep worden andere leerlingen uitgesloten en worden er gemene roddels verspreid over hen. De leerlingen in deze WhatsApp-groep lijken het leuk te vinden om over anderen te praten en sommigen doen zelfs mee zonder er echt over na te denken.

Begin de les met een korte inleiding over het belang van verbinden in de strijd tegen pesten. Leg uit dat door het creëren van een veilige en positieve omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt, we pesten kunnen voorkomen. Bespreek kort wat pesten is en de mogelijke gevolgen ervan.

Bouw een Sterk Team + met deze diverse werkvormen

 

Activiteit 1 Verbindingsspel 

Doel van het spel

Activiteit: Hoe bouw je positieve relaties op?

Door deze activiteit worden leerlingen gestimuleerd om na te denken over concrete manieren waarop ze positieve relaties kunnen opbouwen. Ze worden aangemoedigd om actief te werken aan respectvolle communicatie en samenwerking, wat bijdraagt aan een positieve en ondersteunende klasgemeenschap.

 

Context

Jan is nieuw op school. Deze verandering is altijd al een uitdaging, maar Jan wordt geconfronteerd met extra hindernissen. Hij voelt dat hij niet echt geaccepteerd wordt door de andere leerlingen. Tijdens pauzes staan ze niet open voor gesprekken, en wanneer het tijd is voor groepswerk, lijkt het alsof hij lucht is. Het gevoel van isolatie begint aan hem te knagen, en hij vraagt zich af hoe hij zich in deze nieuwe omgeving kan integreren.

De kinderen leren over het belang van positieve relaties, empathie en samenwerking, en krijgen handvatten om dit toe te passen in hun dagelijks leven aan de hand van het verhaal "De Magische Samenwerking", 

Lesopzet:

Inleiding (10 minuten):

Voorleesverhaal  Titel: "De Magische Samenwerking"

Lang geleden, in een klein dorpje genaamd Vriendschapstad, woonden er vijf beste vrienden genaamd Emma, Liam, Sofia, Noah en Julia. Ze waren altijd samen en vormden een onafscheidelijke groep.

Case 1: Online pesten Lara is 14 jaar oud en heeft een Instagram-account.

Ze heeft een foto van zichzelf geplaatst en kreeg al snel vervelende opmerkingen van een paar klasgenoten. Ze worden steeds gemener en het begint haar echt te raken. Wat kan Lara doen om dit te stoppen?

Tips en adviezen:

 • Blokkeer de pesters en rapporteer het incident bij Instagram.
 • Praat erover met een vertrouwenspersoon op school of een ouder/verzorger.
 • Verwijder de foto als deze veel negatieve reacties krijgt.

 

Goede relaties met klasgenoten zijn belangrijk voor een positieve schoolomgeving. In deze les gaan we bespreken hoe je positieve relaties kunt opbouwen met je klasgenoten en waarom dit belangrijk is.

Activiteit 1: Waarom zijn positieve relaties belangrijk?

Toelichting:

De Week tegen Pesten is een belangrijk moment om aandacht te besteden aan pesten en om verbinding te creëren met leerlingen in het MBO.

Casus Omgaan met pestgedrag en de gevolgen voor de gepeste Leerling

Situatie: In de klas is er een leerling genaamd Lisa die last heeft van angst en stress als gevolg van het pestgedrag van haar klasgenoten. Het pesten heeft een negatieve invloed op haar welzijn en heeft geleid tot gevoelens van onzekerheid en isolatie.

In deze les gaan we het hebben over goed zijn voor elkaar en verbindend gedrag en hoe je dit kunt toepassen in de omgang met je klasgenoten. Verbindend gedrag kan helpen om positieve relaties op te bouwen en een positieve schoolomgeving te creëren.

Inleiding (10 minuten)

Stap de klas binnen vol energie en met een glimlach op je gezicht. Begin de les door het introduceren van het belangrijke thema van de dag: 'Goed voor elkaar & verbinden'. Leg uit dat deze les draait om het creëren van een positieve en ondersteunende omgeving in de klas.

Het doel van deze les is om te begrijpen hoe het bevorderen van verbinding met je klasgenoten en goed voor elkaar zijnkan helpen om pesten te voorkomen en hoe we kunnen bijdragen aan een positieve en veilige schoolomgeving.

Stap 1: Inleiding (10 minuten)

Voor de leraar:

Sanne stuurde een sexy foto naar een vriend. Maar toen hij die foto doorstuurde naar de hele school, verpestte dat haar hele schoolperiode. Dit wordt ook wel sexting genoemd. Docenten moeten hier meer tegen doen, zeggen deskundigen.

Mocht de video hierboven niet zichtbaar zijn, klik dan hier

Doelstelling: De leerlingen leren hoe ze pesten kunnen herkennen en stoppen en hoe ze voor elkaar kunnen opkomen in situaties waarin er gepest wordt.

Doelgroep: Leerlingen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar

Benodigdheden:

Ruimte om de escape room in te richten

Kinderen en jongeren van nu groeien op in een digitale wereld. Het is belangrijk dat ze die digitale vaardigheden ontwikkelen die passen bij deze tijd en bij de samenleving van de toekomst. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs zijn kwetsbaar op internet en vaker slachtoffer van cyberpesten, manipulaties en seksueel misbruik via (sociale) media dan andere jongeren. Mediawijsheid is dus juist iets wat veel aandacht verdient. Leerkrachten staan voor de uitdaging om hier op een heldere en aansprekende manier aandacht aan te besteden.

► Groep 1 t/m 4

Samenwerken - Vertel de kinderen over dieren die goed samenwerken, zoals bijen of vogels. 

Laat voorbeelden zien van deze dieren en bespreek hoe ze samenwerken om dingen te bereiken. Vraag de kinderen wat ze denken dat ze samen kunnen bereiken als ze goed samenwerken.

Voor de leraar:

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die ons in staat stelt om samen dingen te bereiken en problemen op te lossen. Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van dieren die goed samenwerken, zoals bijen en vogels.

Klaar om actie te ondernemen om pesten aan te pakken? Misschien weet je niet goed hoe je moet beginnen? Als student is pesten iets dat invloed heeft op jou, je leeftijdsgenoten en je school - of je nu het doelwit bent van pesten, een getuige bent of de persoon die pest. Er kan een einde komen aan pesten, maar dat gebeurt alleen als leerlingen, ouders en opvoeders samenwerken en actie ondernemen. Begin met het maken van een plan dat voor u en uw situatie werkt.

Reflectie opdracht: Reflecteer op jouw rol als meeloper bij het pesten van een klasgenoot.

Case: Linda is een MBO-student en zit in het tweede jaar van haar opleiding. Ze heeft last van angst en stress als gevolg van het pestgedrag van haar klasgenoten. Ze heeft moeite om zich te concentreren tijdens de lessen en heeft daardoor ook lagere cijfers gehaald dan ze had gehoopt. Linda heeft nog niet met haar docenten of schoolleiding gesproken over haar situatie.

Gesprekspunten:

Casus 1 MBO over pesten met antwoorden | Week tegen Pesten 2023

De Week tegen Pesten is een belangrijk moment om aandacht te besteden aan pesten en om verbinding te creëren met leerlingen in het MBO. 

 

Casus 1

Een leerling wordt gepest door zijn klasgenoten omdat hij een andere achtergrond heeft en anders praat dan de rest van de klas.

Gesprekspunten:

Lang geleden, in een klein dorpje genaamd Vriendschapstad, woonden er vijf beste vrienden genaamd Emma, Liam, Sofia, Noah en Julia. Ze waren altijd samen en vormden een onafscheidelijke groep. Op een dag ontdekten ze een geheim pad dat leidde naar een mysterieus bos. Ze waren nieuwsgierig en besloten om het pad te volgen. Terwijl ze door het bos liepen, kwamen ze een oude, wijze tovenaar tegen genaamd Ollivio.

Het doel van deze les is om te begrijpen hoe het bevorderen van verbinding met je klasgenoten en goed voor elkaar zijn, kan helpen om pesten te voorkomen en hoe we kunnen bijdragen aan een positieve en veilige schoolomgeving.

Stap 1: Inleiding (10 minuten)

Voor de leraar:

Skit over pesten en hoe je voor elkaar kunt opkomen nadat een naaktfoto van een klasgenoot viraal is gegaan voor leerlingen van 16 - 20 jaar. Een skit is een korte toneelvoorstelling die vaak humoristisch is en meestal tussen de vijf en vijftien minuten duurt. Het is een populaire vorm van theater die vaak wordt gebruikt in komische televisieprogramma's en live shows.

Titel: "De naaktfoto"

Personages:

 1. Schrijf een brief aan het slachtoffer van je pestgedrag.
  • ​​Schrijf op wat je hebt gedaan
  • waarom je het hebt gedaan
  • en wat voor effect het op het slachtoffer heeft gehad.
    
 2. Schrijf een brief aan jezelf waarin je je gedrag onderzoekt en jezelf afvraagt waarom je besloot om online te pesten.
  • Schrijf op hoe je je voelt over wat je hebt gedaan
  • en wat je in de toekomst zou willen veranderen.

Films over pesten met filmtips en lesmaterialen speciaal ontwikkeld voor deze films, klik op de links voor meer informatie over de films en de lesmaterialen. Er zijn ook vele films die super goed zijn zonder lesmaterialen, deze vermelden wij ook in dit overzicht:

PO - Basisscholen

Doelstellingen:

Leerlingen begrijpen wat pesten is en kunnen voorbeelden geven van pestgedrag.
Leerlingen leren hoe ze pesten kunnen voorkomen en wat ze kunnen doen als ze gepest worden.
Leerlingen leren dat ze niet alleen staan als ze gepest worden en dat er hulp beschikbaar is.

Materialen:

Een whiteboard en markers
Post-its
Werkbladen met opdrachten (bijvoorbeeld "Wat is pesten?" en "Wat kan ik doen als ik gepest word?")

Lesverloop:

Introductie (10 minuten)

Pagina's