Wie zijn wij? Stop Pesten Niu een passie en een droom

084-8340086

Wie zijn wij?

Stichting Stop Pesten Nu is een organisatie uit Deventer die zich volledig inzet voor de bewustwording en preventie van pesten en online pesten. We richten ons op een breed scala aan doelgroepen, waaronder leerlingen, ouders, scholen, sportverenigingen, werknemers, werkgevers en woonzorgcentra. Stichting Stop Pesten Nu heeft één dringende boodschap: Pesten moet stoppen, niet morgen, maar NU! Het is onze ultieme droom om Stichting Stop Pesten Nu zo snel mogelijk op te heffen.

KB heeft Stop Pesten Nu opgenomen als digitaal werelderfgoed

Wat maakt Stichting Stop Pesten Nu uniek?

Unesco heeft Stop Pesten Nu opgenomen als digitaal werelderfgoed

Met trots laten wij weten dat www.stoppestennu.nl officieel is opgenomen als digitaal erfgoed van UNESCO door de Koninklijke Bibliotheek (KB) en hiermee is onze website internationaal erkend. Deze erkenning onderstreept het belang van ons werk in de strijd tegen pesten en online pesten. Sinds 15 februari 2017 wordt onze waardevolle informatie, die een belangrijk deel vormt van de Nederlandse cultuur en maatschappij, gearchiveerd en bewaard voor toekomstige generaties. 

Deze unieke status benadrukt de noodzaak en het belang van uw steun aan Stop Pesten Nu, zodat we ons essentiële werk kunnen voortzetten en onze impact kunnen blijven vergroten.

In 2023 wisten maar liefst 598.000 bezoekers de website te vinden.

Missie Stop Pesten Nu

 

Onze missie, dit willen wij oplossen

Het aantal mensen dat wordt gepest in Nederland laten afnemen door kennis eninzichten over het aanpakken van pesten & online pesten (cyberpesten) teverspreiden zodat bewustwording wordt gecreëerd en het aantal mensen datopstaat tegen pesten en ingrijpt, vergroten. 

Visie Stop Pesten Nu

Onze visie, dit willen wij bereiken

Bewustwording over pestgedrag draagt bij aan effectieve afname van pesten. Door kennis over pestgedrag te verspreiden binnen organisaties, scholen ensportclubs waarin mensen worden of zijn gepest, wordt de urgentie om het tebestrijden inzichtelijk. 

 

 

Doelgroepen

Onze aanpak richt zich op een breed scala aan doelgroepen:

 • Werkgevers
 • Werknemers
 • Scholen
 • Kinderen en Jongeren
 • Ouders en Opvoeders
 • Sportverenigingen
 • Ouderen en Woonzorgcentra

ANBI

ANBI

Als ANBI Stichting hoeven wij geen erf- of schenkbelasting af te dragen, en donateurs kunnen giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Gebruik onze ANBI-rekenmodule om te zien hoeveel een gift aan Stop Pesten Nu je netto kost na belastingvoordelen.

Transparantie en groei

We hebben besloten om ons lidmaatschap bij het CBF keurmerk op te zeggen omdat we geloven dat het tijd is voor een nieuwe fase van groei en ontwikkeling voor onze organisatie. Terwijl we dankbaar zijn voor de waardevolle ervaringen en inzichten die we hebben opgedaan tijdens onze tijd als lid, geloven we dat deze stap ons de flexibiliteit zal bieden om ons nog meer te richten op onze missie en onze impact te vergroten. We blijven vastbesloten om transparantie, integriteit en verantwoording hoog in het vaandel te houden, en we kijken ernaar uit om nieuwe wegen te verkennen om onze doelen te bereiken en een positieve verandering teweeg te brengen in de wereld.

Patricia’s visie: de Impact van rotte appels

De metafoor van de rotte appel benadrukt het belang van het aanpakken van pestgedrag. In een gezonde gemeenschap, net als in een boomgaard, kunnen enkele rotte appels de hele oogst bederven. Door actief op zoek te gaan naar negatieve invloeden en deze te neutraliseren, creëren we een gezondere, veiligere en inclusievere omgeving waarin iedereen kan floreren.

hand met hart

Samenwerking met de media

Onze samenwerking met de media is een cruciaal onderdeel van onze strategie. We zijn niet alleen een bron van inhoudelijke kennis voor redacties, maar we zijn ook actief betrokken bij de conceptfase van tv-formats bij verschillende productiehuizen. Dit stelt ons in staat om de boodschap over het stoppen van pesten op een breder platform te verspreiden. Hier tref je de overzichten (Stop Pesten Nu - In de mediaaan van onze publieke optredens, gesorteerd per jaar, die getuigen van onze voortdurende inzet en impact in de strijd tegen pesten. Veel van ons werk vindt achter de schermen plaats, maar we zijn ook regelmatig 'voor de schermen' te zien. ​Of we nu inhoudelijk sparren met redacties, aan tafel zitten bij productiehuizen, zelf geïnterviewd worden of kandidaten aanleveren voor diepgaande items, elke interactie draagt bij aan onze missie om pesten een halt toe te roepen.

Collectieve benadering met focus op 3 pijlers

Pijler 1: Kenniscentrum Pesten & Online Pesten

 • Expertise in pesten en cyberpesten (online pesten): Biedt partners toegang tot diepgaande kennis en inzichten over alle aspecten van pesten en online pesten.
 • Breed spectrum aan informatiebronnen: Toegang tot een uitgebreide kennisbank met beleidsinstrumenten, factsheets, richtlijnen, en wetenschappelijk onderzoek.
 • Focus op diverse doelgroepen: Kennis en materialen zijn specifiek afgestemd op verschillende groepen zoals werkgevers, werknemers, scholen, en ouders.
 • Bevordering van Sociale Veiligheid: Partners kunnen hun omgevingen sociaal veiliger maken door gebruik te maken van de inzichten en tools van Stop Pesten Nu.

Pijler 2: Expertisecentrum

 • Bewustwording en preventie: Campagnes en voorlichtingen die gericht zijn op het vergroten van bewustzijn en preventie van pesten.
 • Media en onderwijs ondersteuning: Ondersteuning en advisering bij journalistieke items, onderwijsprojecten en studentenconcepten gerelateerd aan pesten.
 • Vraagbaak en advies: Functioneert als een deskundige vraagbaak voor diverse groepen, waaronder media en onderwijsinstellingen.

Pijler 3: Informatiecentrum

 • Actuele en dynamische informatie: Regelmatige updates via website en social media met nieuwe materialen, berichten, en nieuwsartikelen.
 • Inspiratie voor actie tegen pesten: Aanbieden van ideeën en inspiratie voor acties tegen pesten, inclusief inzamelingsacties en evenementen zoals de Landelijke Dag tegen Pesten.
 • Verwijsfunctie naar hulporganisaties: Biedt een essentiële verwijsfunctie naar organisaties voor individuele hulp bij pesten en online pesten.
   

Unieke waardepropositie (USP) voor partners

Gains voor partners

 • Versterken van sociale veiligheid: Het creëren van een veilige en gezonde omgeving voor werknemers, studenten of leden.
 • Positieve maatschappelijke impact: Bijdragen aan een belangrijk sociaal probleem.
 • Versterking van het merk: Verbetering van het bedrijfsimago door associatie met een nobel doel.
 • Netwerkuitbreiding: Toegang tot een breder netwerk van organisaties en individuen.
 • Medewerkersbetrokkenheid: Verhogen van de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers.

Pain relievers voor partners

 • Verlichten van kennistekort: Aanbieden van specifieke trainingen en workshops om kennisgaten te dichten.
 • Ondersteuning in maatschappelijke verantwoordelijkheid: Bieden van platformen en initiatieven waar partners zich aan kunnen verbinden voor maatschappelijke impact.
 • Actuele en dynamische informatie: Voortdurende updates en nieuwe inzichten via website en sociale media.
 • Advies en ondersteuning: Functioneren als vraagbaak en adviescentrum voor partners.

Specifieke toegevoegde waarde voor partners

Pijler 1: Kenniscentrum Pesten & Online Pesten

 • Expertise en kennis over pesten en cyberpesten.
 • Een uitgebreide kennisbank met beleidsinstrumenten, factsheets, en richtlijnen.
 • Specifieke kennis en materialen voor diverse doelgroepen.
 • Bevordering van sociale veiligheid.

Pijler 2: Expertisecentrum

 • Campagnes en voorlichtingen voor bewustwording en preventie.
 • Ondersteuning bij journalistieke en educatieve projecten.
 • Deskundige vraagbaak en advies voor diverse groepen.

Pijler 3: Informatiecentrum

 • Regelmatige updates en nieuwe materialen via website en social media.
 • Inspiratie voor acties en evenementen tegen pesten.
 • Verwijsfunctie naar hulporganisaties voor individuele hulp.

Sluit je aan bij onze missie

Doe mee in de strijd tegen pesten. Of je nu een werkgever, ouder, leraar of leerling bent, jouw actie maakt een verschil. Bezoek ons kenniscentrum en ontdek hoe jij kunt bijdragen aan een pestvrije omgeving.

 

Stichting Stop Pesten Nu peter reekers

 

Beste redacties & journalisten
Wij zijn jullie zeer dankbaar wanneer jullie ons benaderen voor inhoudelijke items of interviews, omdat dit enorm bijdraagt aan de bewustwording en de impact van onze boodschap dat pesten moet stoppen.