Downloadcentrum | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Downloadcentrum

In onze kennisbank (inclusief downloadcentrum) tref je allerlei materialen en informatie aan over pesten & online pesten (nationaal en internationaal), ter inspiratie of om te downloaden:Everon Jackson Hooi

  • Handleidingen
  • Beleid & Factsheets (routekaarten, wegwijzers)
  • Wetenschappelijke Onderzoeken 
  • Posters Stop Pesten Nu
  • Lesmaterialen Pesten & Cyberpesten
  • Kleurplaten Stop Pesten Nu
  • Rebussen

Onderstaande bestanden worden door Stichting Stop Pesten Nu aangeboden voor preventie- en voorlichtingsdoeleinden. Stichting Stop Pesten Nu behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder grafisch materiaal, logo’s en teksten. Wij verwijzen ook naar externen die waardevolle content hebben ontwikkeld om pesten en online pesten te stoppen en uiteraard liggen de intellectuele eigendomsrechten bij deze externe partijen.

U mag informatie op deze website en het Stop Pesten Nu logo alleen kopiëren of op ander wijze openbaar maken voor niet-commerciële doeleinden (met bronvermelding). Voor commerciële doeleinden is vooraf schriftelijk toestemming nodig van Stichting Stop Pesten Nu.

 

Stichting Stop Pesten Nu is hèt kenniscentrum, informatiecentrum, expertise- en adviescentrum van Nederland gericht op pesten en online pesten (cyberpesten). 

 

Beleid & Factsheets
STAYING SAFE ONLINE Practical strategies to best support all children and young people online, including those who identify as LGBT Downloaden
Vertrouwenspersoon INTEGRITEIT IN DE PRAKTIJK Bron Huis van Klokkenluiders Downloaden
Actieplan Sociale Veiligheid op school van PO- en VO raad Downloaden
Anti-Bullying Week - What is it and what does it achieve? Downloaden
BasisInspectieModule (BIM) Arbozorg Onderdeel: RI&E, Basiscontract en Deskundige Bijstand Downloaden
BasisInspectieModule Agressie en Geweld Inspectie SZW Downloaden
Be in Ctrl Information and Resources for Schools Addressing Online Sexual Coercion and Extortion Downloaden
Bijlage Cartoon Les idee 283: Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Brochure Sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen Bron Kennisnet en School en Veiligheid Downloaden
Buiten spel. Uitsluiting van kinderen (h)erkennen en aanpakken! Kinderombudsman Downloaden
CBF donateursvertrouwen weer omhoog maart 2021 Downloaden
Communicatie protocol na (poging tot) zelfdoding van een student ingevuld voorbeeld Bron ZonMW Trimbos instituut Downloaden
Cyberincidenten kunnen maatschappij verlammen 2020 Bron Ministerie Justitie en Veiligheid Downloaden
Cyberpesten: Wat is het en wat kan je ertegen doen? Bron NJI Downloaden
Cybersecuritybeeld Nederland CSBN 2020 Downloaden
Digitaal Veiligheidsplan Downloaden
Digitaal Veiligheidsplan Downloaden
Download 'Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs over de sectoren po, vo, so, mbo en wo over schooljaar 2017/2018' Downloaden
Drie adviezen voor een veilig schoolklimaat Bron Kennisnet Downloaden
Drie vragen om nep nieuws te ontmaskeren Bron Facebook 2020 Downloaden
Enqûete resultaten pesten op het werk per branche RTL Nieuws Downloaden
Factsheet Agressie door derden op het werk van Ministerie SZW en TNO Downloaden
Factsheet gendernormen en geweld onder jongeren Bron Act4Respect Downloaden
factsheet Hoe herken je een Broodje aap? Downloaden
FACTSHEET Peiling ‘Effect coronacrisis op LHBTI’s in Nederland’ Bron Movisie Downloaden
Factsheet Pesten in het Basis Onderwijs 2021 Downloaden
Factsheet Pesten in het Voortgezet Onderwijs 2021 Downloaden
Factsheet Video conferencing apps - Privacy and security measures Source Europol Downloaden
Factsheet Week van de Werkstress 2020 Bron TNO Downloaden
Framework for reopening schools UNESCO Downloaden
Functieprofiel vertrouwenscontactpersoon (VCP) Bron NOC-NSF Downloaden
Gedragscode Vertrouwenspersonen aangesloten bij LVV Downloaden
Goede voorbeelden van interventies bij geweld en pesten op het werk van Prima EF Consortium Downloaden
Groepsdynamica in de klas van School & Veiligheid Downloaden
Guidelines for industry on Child Online Protection 2020 Source ITU-COP Downloaden
Guidelines for policy-makers on Child Online Protection 2020 Downloaden
Guidelines for policy-makers on Child Online Protection Executive Summary 2020 Source ICU-COP Downloaden
Handout onderzoek kindermishandeling 2020 De Kindertelefoon Downloaden
Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen TNO Downloaden
Handreiking Integriteitssysteem Goede Doelen Nederland Downloaden
Handreiking rouw en werk Bron TNO Ministerie SZW Arboportaal Downloaden
Handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid Pesten en geweld op school Bron Vlaanderen.be Downloaden
Help als bestuurder en ondernemingsraad pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Downloaden
Help als leidinggevende pesten de organisatie uit! folder van Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Downloaden
Help als medewerker pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Downloaden
Infographic instemming van de ondernemingsraad Bron Rendement Downloaden
Infographic Pesten 2019 door Beau Oldenburg Downloaden
infographic werkzame elementen lokaal inclusief LHBT beleid Bron Movisie Downloaden
Informatieblad professionele vertrouwenspersonen Downloaden
Informatiebrochture LKC Drie routes om een klacht op school op te lossen Downloaden
informatiebrochure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (pdf) Downloaden
Inspectie SZW BasisInspectieModule (BIM) Intern ongewenst gedrag Downloaden
Inspiratielijst samenwerking met ouders bij online pesten (cyberpesten) Bron: School & Veiligheid Downloaden
Jaarplan Stichting Stop Pesten Nu 2021 Downloaden
Kamerbrief bij rapport 'Wat Werkt tegen Pesten' PDF 24 mei 2018 Downloaden
Kamerbriief Nieuwe cijfers over Pesten in het funderend Onderwijs d.d. 28 september 2021 Downloaden
Leidraad omgaan met ongewenste beelden van leerlingen of personeel op scholen Bron VO-raad Downloaden
Leidraad voor het positioneren en het functioneren van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen op het werk Inspectie SZW Downloaden
Les idee 231: For teachers The Cyber Hero 
lesson plans (9-14 jaar) Bron: Cybersimple.be Downloaden
Manifest. Stop racisme en discriminatie in de media: het is tijd voor #followup Downloaden
MBO handreiking structurele aanpak bij pesten Platform Veiligheid MBO, 2010 Downloaden
Model protocol Social Media Versus Downloaden
Modelgedragscode CAO Wsw Model voor een gedragscode die is ontwikkeld door sociale partners van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening SBCM Downloaden
Omgangsregels opstellen voor de sportvereniging Bron NOC-NSF Downloaden
Onderwijsprotocol tegen pesten van Vereniging Openbaar Onderwijs Downloaden
Onderzoeksresultaten eenzaamheid handout 2020 Bron Kindertelefoon Downloaden
Opstellen gedragscode implementatieplan #pesten in de sport Bron: TopInDeSport.be Downloaden
Opstellen gedragscode in de sport Bron: TopInDeSport.be Downloaden
Overzicht alle acties na zelfdoding van een student MBO-scholen Trimbos instituut Downloaden
Overzicht van de acties na een poging zelfdoding student Bron Trimbos Instituut Downloaden
Pak pesten aan in 7 stappen NO BLAME voor het jeugdwerk Downloaden
Pesten op het Werk: Plan van Aanpak RI&E Downloaden
Pesten op het Werk: Risico-Inventarisatie & -Evaluatie Downloaden
Pesten, cyberpesten en steaming van leerlingen door leerlingen: preventie en aanpak Bron Katholiek Onderwijs Vlaanderen Downloaden
Pestprotocol 'Pesten in woonzorgcentra' Nationaal Ouderenfonds Downloaden
Pestprotocol Basisonderwijs Veiligheidsplan Aob Downloaden
Pestprotocol O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Downloaden
Pestprotocol op het werk: Aanpak Pesten, terug naar Respect Veilige Zorg Vlietland Ziekenhuis Downloaden
Pestprotocol voorbeeld van Vereniging Openbaar Onderwijs Downloaden
Pestprotocol Voortgezet Onderwijs Platform Veiligheid MBO Downloaden
Plan van aanpak tegen pesten Kinderombudsman en Ministerie van Onderwijs Downloaden
PRIMA factsheet pesten op scholen Downloaden
Protocol na poging tot zelfdoding van een student Bron Trimbos Instituut Downloaden
Protocol opstart basisonderwijs PDF document PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV, en AVS Downloaden
Psychisch belastend werk naar beroep CBS Downloaden
Publicatie Wat werkt bij gemeentelijk LHBT beleid Bron Movisie Downloaden
Remote Access Trojans van Europol PDF Downloaden
Report IBA 2019 Us Too? Bullying and Sexual Harassment in the Legal Profession Downloaden
Report Misdirections-in prevention StopBullying.gov Downloaden
Wetenschappelijke onderzoeken
2021 Effectiveness of school‐based programs to reduce bullying perpetration and victimization: An updated systematic review and meta‐analysis Downloaden
51 Critical Cyberbullying Statistics in 2020 - BroadbandSearch Downloaden
Breakfast Skipping, Psychological Distress, and Involvement in Bullying: Is There a Connection? Downloaden
Bullying and Victimization Trajectories in the First Years of Secondary Education: Implications for Status and Affection Downloaden
Caught in a vicious cycle? Explaining bidirectional spillover between parent-child relationships and peer victimization Downloaden
Cognitive Predictors of Relational and Social Bullying, Overt Aggression, and Interpersonal Maturity in a Late Adolescent Female Sample Downloaden
Core beliefs and culture Chairman’s survey findings Deloitte Downloaden
Download 'Eindrapportage vignettenstudie kwetsende content online' Downloaden
Feeling Cybervictims’ Pain The Effect of Empathy Training on Cyberbullying University of Oxford and Berlin Downloaden
How Does Individualism-Collectivism Relate to Bullying Victimisation? Downloaden
MICTIVO3 rapport svz op het gebied van onderwijs en ICT Downloaden
Ontwikkeling van cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van jongens en meisjes Onderwijsraad Downloaden
Prevention 2.0: Targeting Cyberbullying School Society for Prevention Research 2013 Downloaden
Report Harmful Content (RHC) is a national reporting centre provided by the UK Safer Internet Centre Downloaden
Risk Factors of Cyberbullying Perpetration Among School-Aged Children Across 41 Countries: a Perspective of Routine Activity Theory Downloaden
The Systematic Application of Network Diagnostics to Monitor and Tackle Bullying and Victimization in Schools Downloaden
The Systematic Application of Network Diagnostics to Monitor and Tackle Bullying and Victimization in Schools 2020 Tessa Kaufman, Gijs Huitsing, Rene Veenstra Downloaden
Trends in emotioneel welbevinden van jongeren Downloaden
2019 Belgische onderzoek (2019) onder jongeren staan succesvolle acties tegen pesten Bron Pimento be Downloaden
2019 Change Starts With Us a Literature review Downloaden
2019 onderzoeksrapport naar succesvolle acties tegen pesten bij 7 Antwerpse scholen door Pimento België Downloaden
2021 KU Leuven Teachers4Victims Onderzoeksrapport hoe leerkrachten pesten op school kunnen helpen voorkomen en verminderen Downloaden
2021 Onderzoek financiële afpersing onder jongens sextortion Helpwanted Downloaden
2021 Testing how teachers’ self-efficacy and student- teacher relationships moderate the association between bullying, victimization, and student self- esteem Downloaden
2021 Wie zet de norm?! Populaire jongeren als mogelijke sleutel naar positievere klassen in het middelbaar onderwijs Downloaden
3108 volledige tekst WODC-onderzoek: Voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering van onrechtmatige online content september 2020 Downloaden
A nationally representative Pew Research Center survey of 4,248 U.S. adults exploring online abuse and harassment from various perspectives. Downloaden
A report outlining recommendations to address bullying face to face and online 2019 Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Aanpak van Pesten in de Brugklas van het Reguliere Voortgezet Onderwijs Downloaden
Addressing Specific Forms of Bullying: A Large-Scale Evaluation of the Olweus Bullying Prevention Program Downloaden
Addressing Specific Forms of Bullying: A Large-Scale Evaluation of the Olweus Bullying Prevention Program Downloaden
Advies over welbevinden en preventie van pesten op school 2019 VLOR België Downloaden
Amygdala activity to angry and fearful faces relates to bullying and victimization in adolescents Downloaden
An Internet Young People Can Trust How young people are managing reliability and misleading content online Downloaden
Anti-Bullying Week 2018 EVALUATION REPORT Downloaden
Anti-Bullying Week 2019 - Impact Report Downloaden
Betrokkenheid bij pesten en zelfbeeld groepen 6 7 en 8 basisschool Downloaden
Betrokkenheid bij pesten en zelfbeeld in de laatste drie groepen van de basisschool Downloaden
Bidirectional relationships between bullying, victimization and emotion experience in boys with and without autism Downloaden
Bijlage CNV-onderzoek: meer dan twee miljoen werknemers wordt gepest op werk 09-2020 Downloaden
Blijven kinderen pesten en gepest worden? Downloaden
Bullied, Not Believed and Blamed The Experiences of Gypsy, Roma and Traveller Pupils: Recommendations for Schools and Other Settings 2020 ABA Downloaden
Bullied, Not Believed and Blamed The Experiences of Gypsy, Roma and Traveller Pupils: Recommendations for Schools and Other Settings 2020 ABA Downloaden
Bullying and symptoms among school-aged children: international comparative cross sectional study in 28 countries 2005 Downloaden
Bullying and Victimization Trajectories in the First Years of Secondary Education: Implications for Status and Affection Downloaden
Bullying as a Group Process in Childhood: A Longitudinal Social NetworkAnalysis 2019 Downloaden
Bullying in schools: The role of teachers and classmates door Beau Oldenburg RUG Downloaden
Bullying, Harassment and Stress in the Workplace —A European Perspective Downloaden
Causale verbanden tussen pesten en psychosociale problematiek Universiteit Utreacht Downloaden
Childhood and Adolescent Bullying Perpetration and Later Substance Use: A Meta-analysis Downloaden
Childhood bullying involvement predicts low-grade systemic inflammation into adulthood 2014 Downloaden
Childhood Risk and Protective Factors as Predictors of Adolescent Bullying Roles Downloaden
Closing the sextortion sentencing gap: A legislative proposal Downloaden
Coaching Teachers to Detect, Prevent, and Respond to Bullying Using Mixed Reality Simulation: an Efficacy Study in Middle Schools Downloaden
Competentiebeleving, dominantie en populariteit bij pesten: Daders, slachtoffers en niet-betrokken kinderen vergeleken Downloaden
Crossnationale vergelijking naar de aanpak van pesten op school België, Nederland & Zweden doorgelicht. Downloaden
Cultural mindset and bullying experiences: An eight-year trend study of adolescents' risk behaviors, internalizing problems, talking to friends, and social support Downloaden
Cyberbullying Research In Review Justin Patchin and Sameer Hinduja Cyberbullying Research Center www.cyberbullying.org (2019) Downloaden
Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupils Downloaden
Cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen Heidi Vandebosch professor, Doctor, departement communicatiewetenschappen, universiteit antwerpen Downloaden
Cyberpesten: hoeveel komt het voor en wat kunnen scholen ertegen doen? Downloaden
De banaliteit van het pesten Alicja Anna Gescinska (UGent) Downloaden
De effecten van pesten op het werk voor de werknemer Universiteit Amsterdam Downloaden
De internationale aanpak tegen cyberpesten. Een overzicht van wetenschappelijke studies waarin programma’s rond cyberpesten geëvalueerd worden Bron Friendly Attac Downloaden
De Relatie tussen Narcisme en Pestgedrag in de Vroege Adolescentie Downloaden
Digitale Leefwereld van Jongeren 2020 Bron Apestaartjaren Downloaden
Digitale Leefwereld van Kinderen 2020 Bron Apestaartjaren Downloaden
Direct and indirect punishment of norm violations in daily life 2020 Downloaden
Direct and indirect punishment of norm violations in daily life 2020 Downloaden
Disparities in Perpetrators, Locations, and Reports of Victimization for Sexual and Gender Minority Adolescents 2021 Tessa Kaufman Laura Baams RUG Downloaden
Ditch the label The Annual Bullying Survey 2017 Downloaden
Ditch the label The Annual Bullying Survey 2018 Downloaden
Do (Microtargeted) Deepfakes Have Real Effects on Political Attitudes? 2020 Downloaden
Do interpersonal conflict, aggression and bullying at the workplace overlap? A latent class modeling approach Downloaden
Do troublesome pupils impact teacher perception of the behaviour of their classmates? Downloaden
Duiveltjes op Internet een onderzoek naar digitaal pesten op vier middelbare scholen Downloaden
Eindrapport (verkort) Wat werkt tegen pesten PO-scholen mei 2018 Downloaden
Eindrapport Commissie Anti-pestprogramma's mei 2018 PDF Downloaden
Eindrapport uitgebreid Wat Werkt Tegen Pesten? NRO mei 2018 Downloaden
Ending the torment: tackling bullying from the schoolyard to cyberspace Source United Nations 2016 Downloaden
Exposure to Bullying and General Psychopathology: A Prospective, Longitudinal Study Downloaden
Facts and Figures: slachtofferschap van (cyber)pesten Downloaden
Factsheet IBA 2020 Pesten en seksuele intimidatie in de juridische beroepsgroep Downloaden
Focus on: BULLYING 2017 Peter K Smith & Fethi Berkkun - Goldsmiths University of London Downloaden
Focus on: BULLYING 2018 Peter K Smith & Fethi Berkkun Goldsmiths, University of London Downloaden
Focus on: BULLYING 2019 Peter K Smith Goldsmiths, University of London Downloaden
Forms of Bullying and Associations Between School Perceptions and Being Bullied Among Finnish Secondary School Students Aged 13 and 15 Downloaden
Friendly Schools Universal Bullying Prevention Intervention: Effectiveness with Secondary School Students Downloaden
Gender politics and Exploring Masculinities in Irish Education Downloaden
GLOBAL STATUS REPORT ON PREVENTING VIOLENCE AGAINST CHILDREN 2020 UNESCO Downloaden
Groepsprocessen bij pesten factoren die groepsproces positief en negatief beïnvloeden Evelien Hoekstra RUG Downloaden
Halo and association effects: Cognitive biases in teacher attunement to peer-nominated bullies, victims, and prosocial students April 2020 Downloaden
Het Effect van Middelengebruik, Delinquentie, Gepest worden, zelf Pesten en Sociale Angst op de Schoolmotivatie van Jongens en Meisjes in de Vroege Adolescentie Downloaden
HET EFFECT VAN PESTEN OP DE MENTALE GEZONDHEID VAN JONGE ADOLESCENTEN: EMOTIEREGULATIE ALS BUFFER OF RISICOFACTOR Downloaden
Het einde van pesten op school in zicht Downloaden
Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Downloaden
Hoe narcisten tot bloei komen: Over gezonde en ongezonde zelfgevoelens bij kinderen en adolescenten Downloaden
Impact and dynamics of hate and counter speech online Bron ResearchGate Downloaden
Inclusion and education/ALL MEANS ALL 2020 Unesco.pdf Downloaden
Is narcisme een risicofactor voor pesten? Een longitudinaal onderzoek van groep 6 naar groep 7 van de basisschool Downloaden
JGZ-richtlijn Pesten 2014 Downloaden
Julia Brailovskaia, Tobias Teismann, Jurgen Margraf, Cyberbullying, Positive Mental Health and Suicide Ideation/Behavior, Psychiatry Research (2018). Downloaden
KiDiCoTi: Kids’ Digital Lives in Covid-19 Times: A Comparative Mixed Methods Study on Digital Practices, Safety and Wellbeing Downloaden
Leerkrachten en pesten: waarneming en de rol van de eigen ervaringen Downloaden
Literatuuronderzoek'Het fenomeen online seksueel geweld Bron: Rijksoverheid Downloaden
Making a difference in bullying Debra J. Pepler & Wendy Craig Aprl 2000 Downloaden
Marktonderzoeksbureau Ipsosdeed onderzoek in 28 landen naar cyberpesten juni 2018 Downloaden
Mediagebruik en de mediawijsheid van 0 tot 18 en hun ouders medianest cijfers 2021 Vlaanderen Downloaden
Moral Courage Fostering Bystander Intervention Against Workplace Bullying Downloaden
More popular because you’re older? Relative age effect on popularity among adolescents in class May 2021 Downloaden
Offline netwerken, online pesten Downloaden
onderzoek 'Aantal gepeste leerlingen per klas: leerkracht maakt het verschil' van de Rijks Universiteit Groningen (RUG) Downloaden
Onderzoek Leerkrachten en pesten: waarneming en de rol van de eigen ervaringen Downloaden
Onderzoek Over daders, slachtoffers, dader/slachtoffers en niet-betrokken leerlingen Downloaden
Onderzoeksverslag van het consortium Wat Werkt tegen Pesten PDF Downloaden
Online veiligheid Terre des Hommes mei 2021 Downloaden
Overal op je hoede onderzoek van Transgender Netwerk Nederland (TNN) Downloaden
Pathways to Cyber Bullying from Bystander to Participant: Secondary School Students’ Perspectives Downloaden
Peer Support at Schools: the Buddy Approach as a Prevention and Intervention Strategy for School Bullying Downloaden
Pesten als groepsproces proefschrift RUG Gijs Huitsing Downloaden
Pesten attitude en aanpak van sporttrainers bij semi-contact sporten Downloaden
Pesten bij meisjes en vrouwen onderling Downloaden
Pesten is kindermishandeling Downloaden
Pesten op het werk aclvb .be Downloaden
Pesten op het werk, gewikt en gewogen Downloaden
Pesten op sportverenigingen (2016) Downloaden
Pesten, cyberpesten en steaming van leerlingen door leerlingen preventie en aanpak Downloaden
Pesten, wat doe je eraan? Christelijke Hogeschool Ede Downloaden
Preventie- en interventie strategieën van leraren tegen cyberpesten 2013 UT Enschede Sabine Tankink Downloaden
Proefschrift over versterking van rol leraren bij signaleren en aanpakken pestgedrag op basisschool Marloes van Verseveld Downloaden
Publicatie Genen van invloed op pestgedrag VU Amsterdam Downloaden
Race and Racism in English Secondary Schools 2020 Downloaden
Racist and faith targeted bullying - prevalence 2020 Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Rapport 'Een verkenning van sekseverschillen in het onderwijs' Onderwijsraad Downloaden
Rapport Als je het ons vraagt. Thuis in 2020 De Kinderombudsman november 2020. Downloaden
Rapport ECP Safer Internet Day 2021 Downloaden
Rapport Hoe pesten aanpakken in het jeugdwerk? Downloaden
rapport Posten, scrollen, appen en snappen 14 en 15 jaar 2019 Project Awesome Downloaden
Rapport UNESCO Ending school violence and bullying 2019 Downloaden
Rapportage Sociale veiligheid van docenten van DUO dd 28112018 Downloaden
Refining victims’ self-reports on bullying: Assessing frequency, intensity, power imbalance, and goal-directedness Tessa Kaufman, Gijs Huitsing, Rene Veenstra RUG Downloaden
Report Hacking Online Hate: Building an Evidence Base for Educators Downloaden
Cyberpesten
Cyberbullying: Identification, Prevention, & Response Editon 2019 Cyberbullying Research Center Downloaden
Gesprekshandleiding voor ouders en kinderen over cyberpesten van Norton Downloaden
Online met een licht verstandelijke beperking? voor Zorgprofessionals Bron Mediawijsheid Downloaden
10 tips Cyberpesten voorkomen flyer van Veilig online be Downloaden
10 tips social media van Veilig Online be Downloaden
Brochure Sociale veiligheid op school en internet Kennisnet en Stichting School en Veiligheid Downloaden
Cybersecurity Woordenboek Downloaden
Gedragscode tijdens het leren-op-afstand: Ook digitaal doen we normaal van Winkler Prins Downloaden
Haatspraak Bron Medianest Downloaden
HELP! Er circuleert een naaktfoto/ seksfilmpje op mijn school! Bron: L.O.V.E. Online Downloaden
HOE CREËER JE THUIS EEN VEILIGE ONLINE OMGEVING Bron Europol Downloaden
Hulpmiddelen voor leraren tegen cyberpesten Blurred Lines Project Downloaden
Informatiemap voor ouders over cyberpesten van VIVA Svv België Downloaden
Algemeen
Stappenplan pesten Bron Centrum Veilige Sport Nederland Downloaden
10 tips Internet en privacy van Veilig Online be Downloaden
Apps MAAR EEN SPELLETJE? Installeer alleen apps van officiële appstores. Bron Europol Downloaden
Banter or Bullying report 2019 Source The Cybersmile foundation Downloaden
Bouwplaat Duurzame inzetbaarheid: Huis van werkvermogen Downloaden
Checklist: Wat doet jouw school tegen pesten? Ketnet Downloaden
Cyber Scams infographics Nederland CEO/BEC-fraude wordt een medewerker die betalingen mag verrichten, misleid om een valse factuur te betalen Bron Europol Downloaden
Cyberbullying Classroom Crossword - Source Words Wound Downloaden
Cyberbullying Classroom Crossword - Source Words Wound Downloaden
De klachtenstructuur als vangnet, de weg naar gewenst gedrag Bron Inspectie SZW Downloaden
Do's en don'ts pesten voor Ouders Downloaden
Fear in the Workplace: The Bullying Boss Downloaden
Folder Oplichting via WhatsApp Bron: Politie Nederland Downloaden
Gids voor ouders over gamen van Veilig Online be Downloaden
Gouden regels bij online winkelen Bron Europol Downloaden
Handreiking De scholen weer open Rituelen voor een verbonden start na corona Bron Arkade en Humanistisch Verbond Downloaden
Het gaat met je kind niet goed op school. Wat nu? Downloaden
Klassenfeestjes voor Iedereen Draaiboek Downloaden
Kleurplaat groep 3 tm 6 gemaakt door Kim 9 jaar Stop Pesten Nu Downloaden
Kleurplaat voor groep 3 tm 8: Samen kunnen wij pesten stoppen. Stop Pesten Nu gemaakt door prijswinnares Jessica 11 jaar Downloaden
Kleurplaat voor peuters en kleuters: met bandje tegen pesten 'Ik STOP pesten nu!' Downloaden
Kleurplaat voor peuters en kleuters: Stop Pesten Nu Maak een vuist tegen pesten Downloaden
Live streaming Top 10 tips for teens Source Cyberbullying org Downloaden
Opgelicht door online liefdes Romance Scam Infographic Bron Europol Downloaden
Pesten op school daar gaan wij samen wat aan doen van Kies Kleur tegen Pesten Downloaden
Powerpoint Pesten als groepsproces van Gijs Huitsing RUG - Fonds 1818 Downloaden
PowerPoint-presentatie die leidinggevenden kunnen gebruiken om het thema pesten en ongewenste omgangsvormen op het werk te bespreken TNO Min SZW Downloaden
Rebus over pesten 1 Downloaden
Rebus over Pesten 2 Downloaden
Rebus over Pesten 3 Downloaden
Handleidingen
Stop the communication. Block the person. How? Source Europol Downloaden
Action Plan on Bullying 2013 Downloaden
Addressing the pressure to be perfect toolkit: Making Instagram work for your child Bron Internetmatters.org Downloaden
Addressing the pressure to be perfect toolkit: Parents toolkit: Creating a positive image online Bron InternetMatters.org Downloaden
Addressing the pressure to be perfect toolkit: Parents toolkit: Supporting young people’s wellbeing Bron InternetMatters.org Downloaden
Addressing the pressure to be perfect toolkit: Parents toolkit: The balancing act of screen time Bron InternetMatters.org Downloaden
Angst en agressie in de school van Kees van Overveld Downloaden
Are you a victim? Get help. Report it. We are here. Source Europol Downloaden
Badoo handleiding van Helpwanted Downloaden
Brochure met soorten online fraude in Infographics van Europol Downloaden
Code of Practice forEmployers and Employees onthe Prevention and Resolution ofBullying at Work Downloaden
Cybercrime: Helpdeskfraude Infographic Bron Politie Downloaden
Diary & Action Plan A process guide to support Parents and Guardians with addressing bullying Downloaden
Externe verantwoording Integriteit Goede Doelen Nederland Downloaden
Facebook handleiding van Helpwanted Downloaden
Google handleiding van Helpwanted Downloaden
Guidelines for parents and educators on Child Online Protection 2020 Source ITU-COP Downloaden
Guidelines for parents and educators on Child Online Protection Executive Summary 2020 Source ITU-COP Downloaden
Handboek Digitale geletterdheid Bron Kennisnet Downloaden
Handleiding Bewijs Opslaan bij cyberpesten Downloaden
Handreiking Cybercrime Bron: Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie Justitie en Veiligheid Downloaden
handzaam hulpmiddel om integriteit te borgen binnen je organisatie Goede Doelen Nederland Downloaden
Help! Er circuleert een naaktfoto/seksfilmpje op mijn school Bron: Helpwanted Downloaden
How to set your privacy settings on social media Source: Europol Downloaden
How young people are managing reliability and misleading content online Bron SaferInternetDay2021 Downloaden
In de sport: gepast reageren bij pesten zie tips TopInDeSport.be Downloaden
Infographic Investment Scams Bron Europol Downloaden
Infographic Invoice Fraud Bron Europol Downloaden
Infographic Spoofed Bank Websites Bron Europol Downloaden
Infographic: Een verkenning van sekseverschillen in het onderwijs Downloaden
Instragram handleiding van Helpwanted Downloaden
Integriteit, Vanzelfsprekend - stappenplan Bron Het CCV Downloaden
Mediawegwijzer voor leerkrachten over Sexting @ School Child Focus, Sensoa, Pimento en MIOS-UAntwerpen Downloaden
Online safety guide for parents and carers Downloaden
Overzicht typen kindermishandeling en huiselijk geweld Downloaden
Parenting Positively Helping teenagers to cope with Bullying TUSLA Downloaden
Peer-on-peer abuse toolkitPeer on peer abuse toolkit, Farrer & Co (2017) Downloaden
Pesten aanpakken wat kunnen ouders doen brochure Bron: Kies Kleur tegen Pesten Downloaden
Removing links to explicit content on search machines Europol Downloaden
Poster
3 posters Ik ben een Super Hero Stop Pesten Nu ! PDF Downloaden
Angela Groothuizen zegt: Ik STOP pesten nu! Poster tegen pesten Downloaden
Bennie Jolink zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Bløf zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Cesar Zuiderwijk zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen Pesten Downloaden
Don (Game Meneer) zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen Pesten Downloaden
Edwin Evers zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen Pesten Downloaden
Fred Rutte zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Glenn Helder zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Go Ahead Eagles zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen Pesten Downloaden
Infographic Dit moet je weten over CYBERPESTEN van Beau Oldenburg Downloaden
Infographic Poster Pesten door Beau Oldenburg Downloaden
Instagram les Instagrap Mijn Kind Online poster Downloaden
Jarno Hams zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Jouri Mulder zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Mark Tuitert zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Peter Aerts zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Peter Reekers zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Poster Animatie onderbouw BO-scholen Stop Pesten Nu 1 van 3 Downloaden
Poster Animatie onderbouw BO-scholen Stop Pesten Nu 2 van 3 Downloaden
Poster Animatie onderbouw BO-scholen Stop Pesten Nu 3 van 3 Downloaden
Poster animatie cyberpesten Ik stop pesten nu deel 3 van 4 Downloaden
Poster animatie cyberpesten online pesten Downloaden
Poster animatie fysiek pesten Ik stop pesten nu deel 1 van 4 Downloaden
Poster animatie groepspesten Ik stop pesten nu deel 4 van 4 Downloaden
Poster animatie verbaal pesten Ik stop pesten nu deel 2 van 4 Downloaden
Poster deel 1/3 want ik sluit niemand buiten (buitensluiten) - Ik ben een Super Hero Stop Pesten Nu Downloaden
Poster deel 2/3 Ik sta op tegen pesten - Ik ben een Super Hero Stop Pesten Nu Downloaden
Poster deel 3/3 Ik kom op voor een ander - Ik ben een Super Hero Stop Pesten Nu Downloaden
Poster online pesten Lief or Leave Downloaden
Poster over pesten en cyberpesten: Pesten maakt je kapot, Stop Pesten Nu! gemaakt door Merel Downloaden
Poster Pesten op het werk Borrel #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Kebapkoning #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Ouwe #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Promotie #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Schoudermassage #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Telefoontjes #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk YouTube filmpjes #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het Werk: Leuk toch? Werkoverleg Downloaden
Poster Pesten tips voor in de klas van NPO Zapp en EO Downloaden
Poster: ben jij altijd hulpvaardig? - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Herken jij dit? - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Ja pesten gebeurt ook op het werk - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Lekker collegiaal bezig? - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Leraar helpt het pestprobleem oplossen Stop Pesten Nu: Downloaden
Poster: Moeder praat met haar dochter die gepest word op school, Stop Pesten Nu Downloaden
Posters Cyber Held bij les idee 232 Bron: Cybersimple.be Downloaden
Remko Pasveer zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Lesmaterialen Pesten en Cyberpesten
50 ideas for schools for Anti-Bullying Week Anti Bullying Alliance Downloaden
Anti-Bullying prevention and intervention strategies support materials Primary Downloaden
Anti-Bullying Week 2018 Social Media Toolkit Downloaden
Bijlage 284 Anti-Bullying Week 2020 Secondary School Pack Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Bijlage 284 Handout 2 Powerpoint Anti-Bullying Week 2020 Secondary School Pack Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Bijlage 284 Handout 2 What roles can we play Anti-Bullying Week 2020 Secondary School Pack Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Bijlage 284 Powerpoint deel 2 Anti-Bullying Week 2020 Secondary School Pack Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Bijlage 285: Anti-bullying Week Ariana’s story Source BBC Downloaden
Bijlage 285: foto met 2 kinderen Anti-bullying Week Ariana’s story Source BBC Downloaden
Bijlage bij De jongen die het liet regenen lesbrief VO-scholen bovenbouw Downloaden
Bijlage bij Les idee 171 Laat je zien Doeboek, Week tegen Pesten 2018 School en Veiligheid Downloaden
Bijlage bij Les idee 172 Anti-Pest Club Bron Zapp voor juffen en meesters Downloaden
Bijlage bij Les idee 186 Lezen over pesten en werkkaart opdrachten Bron Kidsweek Downloaden
Bijlage bij Les idee 241: Handboek voor Superhelden deel 1 docentenhandleiding Downloaden
Bijlage bij Les idee 262: 13 tm 16 jaar Grappig of gepest? Bron: JongProtestant Downloaden
Bijlage bij Les idee 262: JCM 1 Download Humor Hoe ver gaan we cartoons Downloaden
Bijlage bij Les idee 262: JCM 1 Download Humor Hoe ver gaan we cartoons Downloaden
Bijlage bij Les idee 268 Online safety activity book TEACHER’S GUIDE Source ITU/COP Downloaden
Bijlage bij Les idee 268 Workbook for Children Online safety activity book work with Sango Source ITU/COP Downloaden
Bijlage bij Les idee 269: Storybook Online with Sango safety online for children under 9 years old (Engels) Source ITU-COP Downloaden
Bijlage bij Les idee 276: Choose how you want to act online and offline... Vicky's party Downloaden
Bijlage bij Les idee 279: KiVa-lesbrief: Samen aan zet! Downloaden
Bijlage bij Les idee 283: Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Bijlage bij Les idee 40: Lesbrief voor groep 5, 6 en 7 bij het boek SuperDolfje Downloaden
Bijlage bij les idee Hé, het is oké over online seksualiteit Handleiding Downloaden
Bijlage bij les idee Hé, het is oké over online seksualiteit Vlaggensysteem 1 Downloaden
Bijlage bij les idee Hé, het is oké over online seksualiteit Vlaggensysteem 2 Downloaden
Bijlage bij les idee voor MBO leerlingen - Omgaan met Media - Cyberpesten Docentenhandleiding van MBO Mediawijsheid Downloaden
Bijlage bij lesidee 172 Clubregels Anti-Pest Club Bron Zapp Downloaden
Bijlage bij lesidee 172 Complimentenposter Anti-Pest Club Bron Zapp Downloaden
Bijlage bij lesidee 172 Contract Anti-Pest Club Bron Zapp Downloaden
Bijlage bij lesidee 172 EMOJI poster Anti-Pest Club Bron Zapp Downloaden
Bijlage bij lesidee 172 Extra tips Anti-Pest Club Bron Zapp Downloaden
Bijlage bij lesidee 172 Tips tegen pesten Anti-Pest Club Bron Zapp Downloaden
Bijlage bij lesidee 197 Rewriting the rules Downloaden
Bijlage bij lesidee 198 UP2US – Lesson 9: Making a stand against cyber bullying (Part 1) Downloaden
Bijlage bij lesidee 199 Making a stand against bullying (Part 2) Downloaden
bijlage bij lesidee 201 What's cyberbullying Source Webwise.ie Downloaden
Bijlage bij lesidee 204 Flipkaarten voor piekeraars Bron: Klasse.be Downloaden
Bijlage bij lesidee 208 Digiducks Famous Friend Childnet Downloaden
Bijlage bij lesidee 209 Digiducks Big Decisions Childnet Downloaden
Bijlage bij lesidee 210 Up2Us Anti-Bullying Teachers’ Handbook with Junior Cycle SPHE lesson ideas Source Webwise.ie Downloaden
Bijlage bij lesidee 232 Voor leerkrachten Cyber Helden - lessenpakket Bron: Cybersimple.be Downloaden
Bijlage bij lesidee 306 Stripboek Nederland Blurred Lines Project Downloaden
Bijlage bij lesidee 311 A practical PSHE toolkit for educators to explore online behaviour and consequences Peer pressure lesson plan FILM 3: “BACK ME UP Downloaden
Bijlage bij lesidee 311 Cyberbullying lesson 1 Film gone to far Peer pressure lesson plan Crossing the Line Downloaden
Bijlage bij lesidee Activiteiten in de Week Tegen Pesten 2019 voor onder-, midden- en bovenbouw Kwink Downloaden
Bijlage bij lesidee Les idee 282: havo/vwo 1, 2, 3 Door de ogen van iemand anders van Poezie Paleis Downloaden
Bijlage bij lesidee lyrics Hou me vast Soundtracks uit de film Spijt Downloaden
Bijlage bij lesidee lyrics Space Soundtracks uit de film Spijt Downloaden
Bijlage bij lesidee lyrics Tuned Off Soundtracks uit de film Spijt Downloaden
Bijlage bij lesidee Stellingenspel pesten Bron Katholiek Onderwijs Vlaanderen Downloaden
Bijlage bij Mbo-niveau: 3 en 4 - Cyberpesten - mediawijsheid van MBOmediawijsheid Downloaden
Bijlage Les idee 207 Digibord Sextortion Bron Help Wanted Downloaden
Bijlage Les idee 207 Docentenhandleiding Sextortion Bron Help Wanted Downloaden
Bijlage Les idee 207 Werkblad Sextortion Bron Help Wanted Downloaden
Bijlage les idee 281: Praatprofs De Kindertelefoon Downloaden
Bijlage Les idee 283: Handout 2 - Puzzle Piece_0 Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Bijlage Les idee 328 Digibord Sexting Bron Help Wanted Downloaden
Bijlage Les idee 328 Docentenhandleiding Sexting Bron Help Wanted Downloaden
Bijlage Les idee 328 Werkblad Sexting Bron Help Wanted Downloaden
Bijlage Les idee 329 Digibord Grooming Bron Help Wanted Downloaden
Bijlage Les idee 329 Docentenhandleiding Grooming Bron Help Wanted Downloaden
Bijlage Les idee 329 Werkblad Grooming Bron Help Wanted Downloaden
Bijlage Powerpoiint deel 2 Les idee 283: Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Bijlage Powerpoint Les idee 283: Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Brugklas met vragen en opdrachten Powerpoint Downloaden
Certificaat Jij bent een Cyber Held bij les idee 232 Bron: Cybersimple.be Downloaden
Cyberbullying - "Gone too far" Crossing the Line Guidance for teachers Downloaden
Cyberbullying - "Gone too far" Crossing the Line Powerpoint Downloaden
Cyberbullying - "Gone too far" Crossing the Line Worksheets Downloaden
Cyberbullying lesson plan - "Gone too far" Crossing the Line Downloaden
Cyberpesten Quiz van VPN Antwoordenvel Downloaden
Cyberpesten Quiz van VPN PDF Downloaden
De lijnoefening Downloaden
Digital Media Literacy for teachers Source Webwise.ie Downloaden
Docentenhandleiding De Locker Human Zelfvertrouwen na pesten Downloaden
Docentenhandleiding voor het MBO over social media, cyberpesten, grooming en sexting Janneke Dölle Downloaden
Draaiboek online pesten terugdringen Teamsessie: Online pesten (po, vo) les idee 158 Bron: School & Veiligheid.pdf Downloaden
Durf jij het aan les voor Week tegen Pesten van School & Veiligheid Downloaden
Estafette stellingenspel (+10) zie lesidee 135 Bron TopInDeSport Downloaden
Families Pledge your 
allegiance to 
the Cyber Hero (zie ook lesidee 231) Bron: Cybersimple.be Downloaden
Film maken met de klas docentenhandleiding bijlage bij les idee 200 Downloaden
Films maken met de klas: hoe pak je dat aan? Bron Eye
Gevoelskaartjes Klasse Downloaden
Het hoger lager spel pesten in de sport 10+ Les idee 136 Bron TopInDeSport.be Downloaden
Informatieblad Pesten in de klas aanpakken en voorkomen van School & Veiligheid Downloaden
Instagram les Instagrap Mijn Kind Online + zie poster Downloaden
interactive learning resource designed to help children (5-16 years) aged between 5 and 16 to develop the knowledge and skills they need to navigate the online world Source ITU-COP Downloaden
Kidsweek werkboek + antwoorden Downloaden
Kidsweek werkboek + antwoorden Downloaden
Kwartetspel over pesten voor in de sport, zie les idee 134 Bron: TopInDeSport.be Downloaden
Kwink en de Gouden weken Vijf fases van groepsdynamica 2018 Bron Kwink op school Downloaden
Les idee 234: Cyberpesten film & werkboek Bron Travers Welzijn NieuwZkidZ Downloaden
Les idee 236 bijbehorende Lesbrief Trek je bek open Downloaden
Les idee 237 Het lespakket Stop Cyberpesten Bron ChildFocus.be Downloaden
Les idee 279: KiVa-lesbrief: Samen aan zet! Downloaden
Les idee 280: Kwink &… de Week Tegen Pesten 2020 Downloaden
Les idee 290 vak Burgerschap Zelfbewustzijn Downloaden
Les idee Gooi eens wat verbinding in je groep BO-scholen Vlaamse Week tegen Pesten 2021 Downloaden
Lesbrief Alle beetjes helpen! van Tumult voor Week tegen Pesten 2019 Downloaden
Lesbrief bij ‘Midzomernachtdroom’ zie les idee 86 van Marieke Nijmanting voor groep 7 en 8 Downloaden
Lesbrief De Kennis van Nu in de klas Sociale buitensluiting School TV Downloaden
Lesbrief Is het plagen of pesten? Bron Tumult Downloaden
Lesbrief Omstanders bij pesten voor vo-scholen zie les idee 55, Bron: Pestweb Downloaden
Lesbrief Sterker dan pesten! Bron Tumult Downloaden
Lesbrief Stop Hou Op Woezel & Pip ism Stop Pesten Nu Downloaden
Lesbrief voor groep 5, 6 en 7 bij het boek SuperDolfje zie les idee 40 Bron Pestweb Downloaden
Lesbrief Week Tegen Pesten 2020 Samen aan zet Bron Stichting Stop Pesten Nu Downloaden
lesidee 202 Download lesmaterialen bijlage Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal Afsluiting Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal Opdracht Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal start Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal Stellingen Bron WeLoveSociety Downloaden
Lesidee voor Burgerschap Vlaamse Week tegen Pesten 2021 Downloaden
Lesinstructie complimentenmuur les 2 Kidsweek in de Klas Taalles tegen pesten groep 5 t/m 8 Downloaden
Lesinstructie Pesten les 1 Kidsweek in de Klas Taalles tegen pesten groep 5 t/m 8 Downloaden
Lesmateriaal Engels Words Wound with activities for teachers to discuss and aid cyberbullying education Downloaden
Lesson plan Against Homophobia and Transphobia from UNESCO Downloaden
Lesson plan Thinking about gender norms 13 years and above from UNESCO Downloaden
Lesson plan What are they thinking? 13 and above Source UNECSO Downloaden
MBO Regels in Wthat's app groepen Downloaden
Oefening omgaan met lastig gedrag Agressie en boosheid: één pot nat? Bron School & Veiligheid Downloaden
Oefeningen voor de Zilveren Weken tegen pesten van School en Veiligheid (pdf) Downloaden
Peer pressure -"Back me up" Powerpoint Crossing the Line Downloaden
Peer pressure -"Back me up" Worksheet Crossing the Line Downloaden
Peer pressure lesson plan Guidance for teachers Crossing the Line Downloaden
Peer pressure lesson plan Film 3 Back me Up Crossing the Line Downloaden
Presentatie teamsessie Online pesten les idee 158 Bron: School & Veiligheid.pdf Downloaden
Quaranteam groepsactiviteiten voor groepsverbinding op afstand tijdens coronamaatregelen Vlaamse Week tegen Pesten 2021 Downloaden
QUARANTEAM opdrachten om te doen in Corona tijd met leerlingen Bron Pimento be Downloaden
Handige downloads externen
Artikel Ingrijpen bij discriminatie als omstander: het nut, de noodzaak en de tips juli 2020 Downloaden
Draaiboek ouderavond over pesten basisonderwijs van Pestweb Downloaden
Draaiboek ouderavond over pesten voortgezet onderwijs van Pestweb Downloaden
Flyer met tips tegen pesten van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten Downloaden
Handboek digitale geletterdheid 2021/ 2022 Bron Kennisnet Downloaden
Handboek Digitale geletterdheid 2017/2018 Bron Kennisnet Downloaden
Katern voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) om de kinderen (BO) weer een groep te laten zijn Bron Kiva school Downloaden
Katern voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) om de kinderen (BO) weer een groep te laten zijn Bron Kiva school Downloaden

Pagina's