Downloadcentrum | Stop Pesten NU

084-0035994

Downloadcentrum

Bekijk ons downloadcentrum met extra (gratis) materialen en informatie over pesten en online pesten:

  • Handleidingen
  • Beleid & Factsheets (routekaarten, wegwijzers)
  • Lesmaterialen Pesten & Cyberpesten
  • Kleurplaten Stop Pesten Nu
  • Posters Stop Pesten Nu
  • Rebussen
  • Wetenschappelijke Onderzoeken 

Onderstaande bestanden worden door Stichting Stop Pesten Nu aangeboden voor preventie- en voorlichtingsdoeleinden. Stichting Stop Pesten Nu behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder grafisch materiaal, logo’s en teksten. Wij verwijzen ook naar externen die waardevolle content hebben ontwikkeld om pesten en online pesten te stoppen en uiteraard liggen de intellectuele eigendomsrechten bij deze externe partijen.

U mag informatie op deze website en het Stop Pesten Nu logo alleen kopiëren of op ander wijze openbaar maken voor niet-commerciële doeleinden (met bronvermelding). Voor commerciële doeleinden is vooraf schriftelijk toestemming nodig van Stichting Stop Pesten Nu.

Wetenschappelijke onderzoeken
Breakfast Skipping, Psychological Distress, and Involvement in Bullying: Is There a Connection? Downloaden
Cognitive Predictors of Relational and Social Bullying, Overt Aggression, and Interpersonal Maturity in a Late Adolescent Female Sample Downloaden
How Does Individualism-Collectivism Relate to Bullying Victimisation? Downloaden
Addressing Specific Forms of Bullying: A Large-Scale Evaluation of the Olweus Bullying Prevention Program Downloaden
Coaching Teachers to Detect, Prevent, and Respond to Bullying Using Mixed Reality Simulation: an Efficacy Study in Middle Schools Downloaden
Eindrapport (verkort) Wat werkt tegen pesten PO-scholen mei 2018 Downloaden
Eindrapport Commissie Anti-pestprogramma's mei 2018 PDF Downloaden
Eindrapport uitgebreid Wat Werkt Tegen Pesten? NRO mei 2018 Downloaden
Friendly Schools Universal Bullying Prevention Intervention: Effectiveness with Secondary School Students Downloaden
Onderzoeksverslag van het consortium Wat Werkt tegen Pesten PDF Downloaden
Peer Support at Schools: the Buddy Approach as a Prevention and Intervention Strategy for School Bullying Downloaden
Pesten als groepsproces proefschrift RUG Gijs Huitsing Downloaden
Publicatie Genen van invloed op pestgedrag VU Amsterdam Downloaden
Rapport UNESCO Ending school violence and bullying 2019 Downloaden
Rapportage Sociale veiligheid van docenten van DUO dd 28112018 Downloaden
Report Hacking Online Hate: Building an Evidence Base for Educators Downloaden
Telling, Comforting, and Retaliating: the Roles of Moral Disengagement and Perception of Harm in Defending College-Aged Victims of Peer Victimization Downloaden
Traditional and Cyber Bullying/Victimization Among Adolescents: Examining Their Psychosocial Profile Through Latent Profile Analysis Downloaden
Zo onderscheid je agressie van pesten. Agressie bij jonge kinderen in de onderbouw Auteur Gijs Huitsing RUG Downloaden
Aanpak van Pesten in de Brugklas van het Reguliere Voortgezet Onderwijs Downloaden
Betrokkenheid bij pesten en zelfbeeld in de laatste drie groepen van de basisschool Downloaden
Blijven kinderen pesten en gepest worden? Downloaden
Competentiebeleving, dominantie en populariteit bij pesten: Daders, slachtoffers en niet-betrokken kinderen vergeleken Downloaden
Crossnationale vergelijking naar de aanpak van pesten op school België, Nederland & Zweden doorgelicht. Downloaden
Cyberpesten: hoeveel komt het voor en wat kunnen scholen ertegen doen? Downloaden
De internationale aanpak tegen cyberpesten. Een overzicht van wetenschappelijke studies waarin programma’s rond cyberpesten geëvalueerd worden Bron Friendly Attac Downloaden
Duiveltjes op Internet een onderzoek naar digitaal pesten op vier middelbare scholen Downloaden
Het Effect van Middelengebruik, Delinquentie, Gepest worden, zelf Pesten en Sociale Angst op de Schoolmotivatie van Jongens en Meisjes in de Vroege Adolescentie Downloaden
Is narcisme een risicofactor voor pesten? Een longitudinaal onderzoek van groep 6 naar groep 7 van de basisschool Downloaden
Offline netwerken, online pesten Downloaden
Pesten attitude en aanpak van sporttrainers bij semi-contact sporten Downloaden
Pesten bij meisjes en vrouwen onderling Downloaden
Pesten op het werk, gewikt en gewogen Downloaden
Pesten, cyberpesten en steaming van leerlingen door leerlingen preventie en aanpak Downloaden
Signalen van Fleur Bloemen Welke waren er en wat heeft de school daarmee gedaan? Downloaden
Traditioneel pesten versus cyberpesten Downloaden
Zes jaar onderzoek naar cyberpesten in Vlaanderen, België en daarbuiten een overzicht van de bevindingen Bron Friendly Attack Downloaden
Handleidingen
Angst en agressie in de school van Kees van Overveld Downloaden
Pesten aanpakken wat kunnen ouders doen brochure Bron: Kies Kleur tegen Pesten Downloaden
Werkblad Hoe stop je cyberpesten? Bron JW.org Downloaden
Badoo handleiding van Helpwanted Downloaden
Facebook handleiding van Helpwanted Downloaden
Google handleiding van Helpwanted Downloaden
Handleiding Bewijs Opslaan bij cyberpesten Downloaden
In de sport: gepast reageren bij pesten zie tips TopInDeSport.be Downloaden
Instragram handleiding van Helpwanted Downloaden
It's up to you - les over Cyberpesten Docentenhandleiding Downloaden
Skype handleiding van Helpwanted Downloaden
Twitter handleiding Helpwanted Downloaden
What's app handleiding van Helpwanted Downloaden
YouTube handleiding van Helpwanted Downloaden
Beleid & Factsheets
Cyberpesten: Wat is het en wat kan je ertegen doen? Bron NJI Downloaden
Download 'Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs over de sectoren po, vo, so, mbo en wo over schooljaar 2017/2018' Downloaden
Functieprofiel vertrouwenscontactpersoon (VCP) Bron NOC-NSF Downloaden
Help als bestuurder en ondernemingsraad pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Downloaden
Help als leidinggevende pesten de organisatie uit! folder van Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Downloaden
Help als medewerker pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Downloaden
Infographic Pesten 2019 door Beau Oldenburg Downloaden
Inspiratielijst samenwerking met ouders bij online pesten (cyberpesten) Bron: School & Veiligheid Downloaden
Kamerbrief bij rapport 'Wat Werkt tegen Pesten' PDF 24 mei 2018 Downloaden
Omgangsregels opstellen voor de sportvereniging Bron NOC-NSF Downloaden
Opstellen gedragscode implementatieplan #pesten in de sport Bron: TopInDeSport.be Downloaden
Opstellen gedragscode in de sport Bron: TopInDeSport.be Downloaden
Plan van aanpak tegen pesten Kinderombudsman en Ministerie van Onderwijs Downloaden
Report IBA 2019 Us Too? Bullying and Sexual Harassment in the Legal Profession Downloaden
Routekaart Wegwijzer Pesten op school waar kan ik als ouder terecht Bron Rijksoverheid Downloaden
Sanctieladder naar leerlingen VO Downloaden
Actieplan Sociale Veiligheid op school van PO- en VO raad Downloaden
Digitaal Veiligheidsplan Downloaden
Enqûete resultaten pesten op het werk per branche RTL Nieuws Downloaden
Factsheet Agressie door derden op het werk van Ministerie SZW en TNO Downloaden
Goede voorbeelden van interventies bij geweld en pesten op het werk van Prima EF Consortium Downloaden
Groepsdynamica in de klas van School & Veiligheid Downloaden
Model protocol Social Media Versus Downloaden
Modelgedragscode CAO Wsw Model voor een gedragscode die is ontwikkeld door sociale partners van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening SBCM Downloaden
Onderwijsprotocol tegen pesten van Vereniging Openbaar Onderwijs Downloaden
Pesten op het Werk: Plan van Aanpak RI&E Downloaden
Pesten op het Werk: Risico-Inventarisatie & -Evaluatie Downloaden
Pestprotocol 'Pesten in woonzorgcentra' Nationaal Ouderenfonds Downloaden
Pestprotocol Basisonderwijs Veiligheidsplan Aob Downloaden
Pestprotocol O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Downloaden
Pestprotocol op het werk: Aanpak Pesten, terug naar Respect Veilige Zorg Vlietland Ziekenhuis Downloaden
Pestprotocol voorbeeld van Vereniging Openbaar Onderwijs Downloaden
Pestprotocol Voortgezet Onderwijs Platform Veiligheid MBO Downloaden
PRIMA factsheet pesten op scholen Downloaden
Roadmap Aanpak Pesten voor ondernemingsraden Bron TNO en Ministerie SZW Downloaden
Sport Bestuur & Beleid: Social media wat mag wel en wat niet Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Sport voor begeleiders: Voorkom digitaal pesten Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Sport voor bestuurders Pesten en Cyberpesten wat mag wel en wat niet Mijn Kind Online Downloaden
Sport voor bestuurders: voorkom digitaal pesten Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Sport voor Trainers & Coaches: Sportief met social media Downloaden
Sport: Hoe ga ik om met pesten binnen de volleybal vereniging? Nevobo Downloaden
Succesvol samenwerken in preventie Aanpak Pesten op het Werk Bron InPreventie Downloaden
Voorkom pestgedrag op het werk Arbo Unie met tips Downloaden
Wat werkt tegen pesten? Anti-pestmethodes bij pesten NJI Nederlands Jeugd Instituut Downloaden
Wegwijzer ongewenst gedrag TNO campagne #moettochkunnen Downloaden
Wegwijzer Pesten op het Werk TNO 2015 Ministerie SZW Downloaden
Wetenschappelijk onderzoek Misbruik van macht door managers en pesten op het werk 2015 Downloaden
Lesmaterialen Pesten en Cyberpesten
De lijnoefening Downloaden
Draaiboek online pesten terugdringen Teamsessie: Online pesten (po, vo) les idee 158 Bron: School & Veiligheid.pdf Downloaden
Laat je zien Doeboek, Week tegen Pesten 2018 School en Veiligheid Downloaden
Lesbrief Stop Hou Op Woezel & Pip ism Stop Pesten Nu Downloaden
Lesinstructie complimentenmuur les 2 Kidsweek in de Klas Taalles tegen pesten groep 5 t/m 8 Downloaden
Lesinstructie Pesten les 1 Kidsweek in de Klas Taalles tegen pesten groep 5 t/m 8 Downloaden
lLesbrief Alle beetjes helpen! van Tumult voor Week tegen Pesten 2019 Downloaden
Oefeningen voor de Zilveren Weken tegen pesten van School en Veiligheid (pdf) Downloaden
Presentatie teamsessie Online pesten les idee 158 Bron: School & Veiligheid.pdf Downloaden
Richtlijnen voor discussie serie 13-Reasons Why Bron Netflix Downloaden
Songtekst Kinderen voor Kinderen Als je wordt gepest.pdf bij les idee 173 Downloaden
Tumult lesbrief Allemaal Anders (PO) Downloaden
Durf jij het aan les voor Week tegen Pesten van School & Veiligheid Downloaden
Estafette stellingenspel (+10) zie lesidee 135 Bron TopInDeSport Downloaden
Het hoger lager spel pesten in de sport 10+ Les idee 136 Bron TopInDeSport.be Downloaden
Informatieblad Pesten in de klas aanpakken en voorkomen van School & Veiligheid Downloaden
Instagram les Instagrap Mijn Kind Online + zie poster Downloaden
Kwartetspel over pesten voor in de sport, zie les idee 134 Bron: TopInDeSport.be Downloaden
Lesbrief bij ‘Midzomernachtdroom’ zie les idee 86 van Marieke Nijmanting voor groep 7 en 8 Downloaden
Lesbrief Omstanders bij pesten voor vo-scholen zie les idee 55, Bron: Pestweb Downloaden
Lesbrief voor groep 5, 6 en 7 bij het boek SuperDolfje zie les idee 40 Bron Pestweb Downloaden
Sport voor begeleiders: Stappenplan sportief met media Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Van plagen tot pesten Handreiking voor het inzetten van een preventie- en zorgarrangement van NJI Downloaden
Voorbeeldbrief voor ouders: preventie rond cyberpesten van Go! Vlaanderen Downloaden
What's app 'What's happy' les Mijn Kind Online + zie poster Downloaden
Algemeen
Do's en don'ts pesten voor Ouders Downloaden
Het gaat met je kind niet goed op school. Wat nu? Downloaden
Klassenfeestjes voor Iedereen Draaiboek Downloaden
Vijf vragen die je helpen in een gesprek over pesten Kennisplein Gehandicaptensector Downloaden
Checklist: Wat doet jouw school tegen pesten? Ketnet Downloaden
Kleurplaat groep 3 tm 6 gemaakt door Kim 9 jaar Stop Pesten Nu Downloaden
Kleurplaat voor groep 3 tm 8: Samen kunnen wij pesten stoppen. Stop Pesten Nu gemaakt door prijswinnares Jessica 11 jaar Downloaden
Kleurplaat voor peuters en kleuters: met bandje tegen pesten 'Ik STOP pesten nu!' Downloaden
Kleurplaat voor peuters en kleuters: Stop Pesten Nu Maak een vuist tegen pesten Downloaden
Rebus over pesten 1 Downloaden
Rebus over Pesten 2 Downloaden
Rebus over Pesten 3 Downloaden
Poster
Infographic Dit moet je weten over CYBERPESTEN van Beau Oldenburg Downloaden
Infographic Poster Pesten door Beau Oldenburg Downloaden
Angela Groothuizen zegt: Ik STOP pesten nu! Poster tegen pesten Downloaden
Bennie Jolink zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Bløf zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Cesar Zuiderwijk zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen Pesten Downloaden
Don (Game Meneer) zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen Pesten Downloaden
Edwin Evers zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen Pesten Downloaden
Fred Rutte zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Glenn Helder zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Go Ahead Eagles zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen Pesten Downloaden
Instagram les Instagrap Mijn Kind Online poster Downloaden
Jarno Hams zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Jouri Mulder zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Mark Tuitert zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Peter Aerts zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Peter Reekers zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Poster over pesten en cyberpesten: Pesten maakt je kapot, Stop Pesten Nu! gemaakt door Merel Downloaden
Poster Pesten op het werk Borrel #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Kebapkoning #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Ouwe #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Promotie #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Schoudermassage #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Telefoontjes #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk YouTube filmpjes #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het Werk: Leuk toch? Werkoverleg Downloaden
Poster: ben jij altijd hulpvaardig? - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Herken jij dit? - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Ja pesten gebeurt ook op het werk - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Lekker collegiaal bezig? - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Leraar helpt het pestprobleem oplossen Stop Pesten Nu: Downloaden
Poster: Moeder praat met haar dochter die gepest word op school, Stop Pesten Nu Downloaden
Remko Pasveer zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Sander Boschker zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
What's app 'What's happy' les bijlage Invulposter Mijn Kind Online Downloaden
Cyberpesten
Gesprekshandleiding voor ouders en kinderen over cyberpesten van Norton Downloaden
Informatiemap voor ouders over cyberpesten van VIVA Svv België Downloaden
Sport voor Jongeren: Social Media houdt het sportief Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Handige downloads externen
Draaiboek ouderavond over pesten basisonderwijs van Pestweb Downloaden
Draaiboek ouderavond over pesten voortgezet onderwijs van Pestweb Downloaden
Flyer met tips tegen pesten van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten Downloaden