Downloadcentrum | Stop Pesten NU

084-8340086

Downloadcentrum

Kennisbank: Algemene basisinformatie over Pesten & Online Pesten (Cyberpesten)

Ontdek onze uitgebreide kennisbank met beleidsrichtlijnen, handleidingen, posters, lesmaterialen en wetenschappelijke onderzoeken om pesten en online pesten aan te pakken en te voorkomen.

Lees de disclaimer voor het gebruik van de materialen

BN'ers steunen Stop Pesten Nu

Algemeen
Stappenplan pesten Bron Centrum Veilige Sport Nederland Downloaden
10 tips Internet en privacy van Veilig Online be Downloaden
6 vormen van Online Pesten Klasse Downloaden
Apps MAAR EEN SPELLETJE? Installeer alleen apps van officiële appstores. Bron Europol Downloaden
Banter or Bullying report 2019 Source The Cybersmile foundation Downloaden
Bouwplaat Duurzame inzetbaarheid: Huis van werkvermogen Downloaden
Checklist: Wat doet jouw school tegen pesten? Ketnet Downloaden
Cyber Scams infographics Nederland CEO/BEC-fraude wordt een medewerker die betalingen mag verrichten, misleid om een valse factuur te betalen Bron Europol Downloaden
Cyberbullying Classroom Crossword - Source Words Wound Downloaden
Cyberbullying Classroom Crossword - Source Words Wound Downloaden
De klachtenstructuur als vangnet, de weg naar gewenst gedrag Bron Inspectie SZW Downloaden
De Stentor Geloof, hoop en liefde 2022 Downloaden
Do's en don'ts pesten voor Ouders Downloaden
Doe meer tegen Pesten: Scholen kunnen meer doen tegen pesten zeggen onderzoekers Gijs Huitsing en Danelien van Aalst van RijksUniversiteit Groningen Downloaden
Drie cases Online schadelijk en immoreel gedrag Rathenau Instituut (2021) Downloaden
Erkenningspaspoort Stichting Stop Pesten Nu 2021 Downloaden
Fear in the Workplace: The Bullying Boss Downloaden
Folder Oplichting via WhatsApp Bron: Politie Nederland Downloaden
Geldezel, money mule of katvanger Bron Europol en Politie Downloaden
Gesprek met de gepeste Downloaden
Gesprek met de pester hoe doe ik dit Downloaden
Gids voor ouders over gamen van Veilig Online be Downloaden
Gouden regels bij online winkelen Bron Europol Downloaden
Gouden Weken en fasen PDF Downloaden
Handreiking De scholen weer open Rituelen voor een verbonden start na corona Bron Arkade en Humanistisch Verbond Downloaden
Het gaat met je kind niet goed op school. Wat nu? Downloaden
Infographic Pesten Basisscholen Beau Oldenburg Downloaden
Interview met VOS ABB magazine editie november 2022 'Pesten, zo ga je het écht tegen' PDF Downloaden
Jaarverslag 2023 Stichting Stop Pesten Nu Downloaden
Kamervragen over Pesten op het Werk aan Minister SZW dd 19-4-2023 Landelijke Dag tegen Pesten Downloaden
Klasindeling maken Downloaden
Klasmanagement tips en tools Downloaden
Klassenfeestjes voor Iedereen Draaiboek Downloaden
Kleurplaat groep 3 tm 6 gemaakt door Kim 9 jaar Stop Pesten Nu Downloaden
Kleurplaat voor groep 3 tm 8: Samen kunnen wij pesten stoppen. Stop Pesten Nu gemaakt door prijswinnares Jessica 11 jaar Downloaden
Kleurplaat voor peuters en kleuters: met bandje tegen pesten 'Ik STOP pesten nu!' Downloaden
Kleurplaat voor peuters en kleuters: Stop Pesten Nu Maak een vuist tegen pesten Downloaden
Kunnen kinderen en jongeren van jouw groep terecht bij jou als ze een vraag hebben, een suggestie of een probleem Downloaden
Live streaming Top 10 tips for teens Source Cyberbullying org Downloaden
LOL pop kleurplaat Downloaden
Mag ik foute grappen maken? | Onderzoekend gesprek met socioloog Niels Spierings PDF aantekeningen van de avond Downloaden
Opgelicht door online liefdes Romance Scam Infographic Bron Europol Downloaden
Ouderbetrokkenheid - Houdingen van leerkrachten ten aanzien van ouders en hun emoties, reacties en gevoelens van competentie bij verschillende uitingen van ouderbetrokkenheid Een casusspecifieke analyse Downloaden
Ouderbetrokkenheid succesfactoren en voorbeelden RUG.pdf Downloaden
Ouders en emoties 4 fasen - hoe moet je als leerkracht reageren Downloaden
Pesten is een groepsproces PDF Downloaden
Pesten op school daar gaan wij samen wat aan doen van Kies Kleur tegen Pesten Downloaden
Pesten, wat kan ik als ouder / opvoeder doen? Downloaden
Powerpoint Pesten als groepsproces van Gijs Huitsing RUG - Fonds 1818 Downloaden
PowerPoint-presentatie die leidinggevenden kunnen gebruiken om het thema pesten en ongewenste omgangsvormen op het werk te bespreken TNO Min SZW Downloaden
Printinstructie a5-flyer' PDF document Downloaden
Rebus over pesten 1 Downloaden
Rebus over Pesten 2 Downloaden
Rebus over Pesten 3 Downloaden
Rimmel Beauty Cyberbullying Whtie Paper 2018 Downloaden
Samen tegen cybercrime Stappenplan voor IT-specialisten Bron Politie Downloaden
Scriptie Interculturele –en religieuze humor Over beeldvorming, cartoons en etnisch culturele minderheden Downloaden
Sensoa Vlaggensysteem de normatieve lijst Buiten de Lijnen 2018 Downloaden
Signaalkaart pesten: de 6 pest-alerts! Bron Radboud Universiteit en Ape Management Downloaden
Signalen van pesten hoe kan je die herkennen Downloaden
Statuten Stichting Stop Pesten Nu 2022 Downloaden
Stichting Nivoz ‘reflectieve vragen’ en een met ‘suggesties voor in de klas’ Downloaden
Storende leerling sanctiemodel Downloaden
Structuurkaarten Corona Bron Klasse.be Downloaden
Taken Anti-Pest Coördinator (voorbeeld) Downloaden
Unicef COVID-19 and its implications for protecting children online April 2020 Downloaden
Vijf vragen die je helpen in een gesprek over pesten Kennisplein Gehandicaptensector Downloaden
Virtuele ideeën gids Landelijke Dag tegen Pesten Downloaden
Voorbeeldbrieven voor ouders om pesten op school bespreekbaar te maken Downloaden
Vraag input Voelt iedereen zich goed in jouw groep? Vraag er eens naar Downloaden
Waardenkader voor onderwijs en onderzoek Bron Kenniscentrum Downloaden
Woordzoeker 1 Stop Pesten Nu Downloaden
Woordzoeker 2 Stop Pesten Nu Downloaden
Beleid & Factsheets
STAYING SAFE ONLINE Practical strategies to best support all children and young people online, including those who identify as LGBT Downloaden
Goede Praktijken tegen Geweld Preventie en bestrijding van ongewenste omgangsvormen op de werkplek Downloaden
Handreiking voor gemeentelijk beleid Grensoverschrijdend gedrag en normstelling in de amateursport Bron Movisie Downloaden
publicatie ‘Aan de slag met inclusie’ Downloaden
Rapport Grensoverschrijdend gedrag aanpakken Wat werkt bij het activeren van omstanders? Downloaden
Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport Downloaden
Vertrouwenspersoon INTEGRITEIT IN DE PRAKTIJK Bron Huis van Klokkenluiders Downloaden
24 maanden planning voorbeeld Downloaden
29240-119 Inspectierapport over de joods-orthodoxe school Cheider 2020 Downloaden
29240-121 Nieuwe cijfers over pesten in het funderend onderwijs Downloaden
29240-122 Beleidsreactie Evaluatie Wet veiligheid op school Downloaden
29240-123 Inspectierapport Cheider 2021 Downloaden
31289-503 Reactie op brief COC en Rutgers: ‘Situatie LHBTI’s op school – urgent verzoek COC en Rutgers’ Downloaden
4 laden sanctiemodel Monique D’Aes PDF Downloaden
Aan de slag-tabellen - KNAW-advies Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap - juli 2022 KNAW Downloaden
Aanpak voor de verspreiding van ongewenste beelden Leidraad voor het mbo Downloaden
Actieplan Sociale Veiligheid op school van PO- en VO raad Downloaden
Afspraken maken met je groep of team Check 4 Downloaden
Agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer Brancherapportage Gehandicaptenzorg 2021 Downloaden
Agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer Brancherapportage Huisartsen en Gezondheidscentra 2021 Downloaden
Agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer Brancherapportage Jeugdzorg 2021 Downloaden
Agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer Brancherapportage Jeugdzorg 2021 Downloaden
Agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer Brancherapportage sector Ambulancezorg 2021 Downloaden
Agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer Brancherapportage sector Geestelijke Gezondheidszorg 2021 Downloaden
Agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer Brancherapportage Sociaal Werk 2021 Downloaden
Agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer Brancherapportage Universitair Medisch Centra 2021 Downloaden
Agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer Brancherapportage Verpleging, Verzorging en Thuiszorg 2021 Downloaden
Agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer Brancherapportage Ziekenhuizen 2021 Downloaden
Agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer Rapportage totale sector zorg en welzijn 2021 Downloaden
Anti-Bullying Week - What is it and what does it achieve? Downloaden
Antipestslang voor Internaten Poster om te werken aan welbevinden en preventie van pesten op school Bron Vlor Downloaden
BasisInspectieModule (BIM) Arbozorg Onderdeel: RI&E, Basiscontract en Deskundige Bijstand Downloaden
BasisInspectieModule Agressie en Geweld Inspectie SZW Downloaden
Be in Ctrl Information and Resources for Schools Addressing Online Sexual Coercion and Extortion Downloaden
Bijlage Cartoon Les idee 283: Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Bijlage Inspiratie visie beleidsplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be Downloaden
Bijlage: Inspiratie beleidsplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be Downloaden
Bijlage: Link met de leerlijn Mediawijsheid Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be Downloaden
Brochure Sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen Bron Kennisnet en School en Veiligheid Downloaden
Brochure Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school Rijksoverheid Downloaden
Buiten spel. Uitsluiting van kinderen (h)erkennen en aanpakken! Kinderombudsman Downloaden
CBF donateursvertrouwen weer omhoog maart 2021 Downloaden
CNV-onderzoeksresultaten: meerderheid vrouwen seksueel geïntimideerd op werkvloer Downloaden
Communicatie protocol na (poging tot) zelfdoding van een student ingevuld voorbeeld Bron ZonMW Trimbos instituut Downloaden
Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0 Downloaden
Cyberincidenten kunnen maatschappij verlammen 2020 Bron Ministerie Justitie en Veiligheid Downloaden
Cyberpesten: Wat is het en wat kan je ertegen doen? Bron NJI Downloaden
Cybersecuritybeeld Nederland CSBN 2020 Downloaden
De vier tools voor een veilige werkomgeving Bron AN- Downloaden
Deelrapport – De staat van het (voortgezet) speciaal onderwijs 2023 Downloaden
Deelrapport – De staat van het hoger onderwijs 2023 Downloaden
Deelrapport – De staat van het middelbaar beroepsonderwijs 2023 Downloaden
Deelrapport – De staat van het primair onderwijs 2023 Downloaden
Deelrapport – De staat van het primair onderwijs 2023 Downloaden
Deelrapport – De staat van het voortgezet onderwijs 2023 Downloaden
Digitaal Veiligheidsplan Downloaden
Digitaal Veiligheidsplan School & Bestuur Downloaden
Dossier Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid Movisie Downloaden
Dossier Wat werkt bij het versterken van weerbaarheid van jongeren Movisie Downloaden
Download 'Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs over de sectoren po, vo, so, mbo en wo over schooljaar 2017/2018' Downloaden
Drie adviezen voor een veilig schoolklimaat Bron Kennisnet Downloaden
Drie vragen om nep nieuws te ontmaskeren Bron Facebook 2020 Downloaden
Echt zijn in de online leefwereld handreiking voor jongerenwerkers Downloaden
Eerste Hulp bij Ongelukken bij ongewenst gedrag - KNAW-adviesrapport Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap - juli 2022 Downloaden
Eindrapport van de Onderzoekscommissie De Vries iov NOC NSF seksuele intimidatie en misbruik in de sport 2018 Downloaden
Enqûete resultaten pesten op het werk per branche RTL Nieuws Downloaden
Evaluatie Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be Downloaden
Factsheet Agressie door derden op het werk van Ministerie SZW en TNO Downloaden
Factsheet digitale balans jongvolwassenen van Netwerk Mediawijsheid
Factsheet gendernormen en geweld onder jongeren Bron Act4Respect Downloaden
factsheet Hoe herken je een Broodje aap? Downloaden
Factsheet Interne ongewenste omgangsvormen TNO Downloaden
Factsheet Like en Cancel cultuur 2022 Netwerk Mediawijsheid Downloaden
Factsheet Line-crossing sexual behaviour against young people PDF Downloaden
Factsheet Online grensoverschrijdend gedrag - waar ligt jouw grens Netwerk Mediawijsheid Downloaden
Factsheet Online sexual intimidation 2020 Ministerie VWS Downloaden
FACTSHEET Peiling ‘Effect coronacrisis op LHBTI’s in Nederland’ Bron Movisie Downloaden
Factsheet Pesten in het Basis Onderwijs 2021 Downloaden
Factsheet Pesten in het Voortgezet Onderwijs 2021 Downloaden
Factsheet Pesten op het werk TNO iov Ministerie SZW 2015 Downloaden
Factsheet Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen jongeren PDF Downloaden
Factsheet TNO Herken Pesten op het werk 2015 Downloaden
Factsheet Video conferencing apps - Privacy and security measures Source Europol Downloaden
Factsheet Voldoet uw school al aan de monitoringsplicht - Monitoring Sociale Veiligheid Downloaden
Factsheet Week van de Werkstress 2020 Bron TNO Downloaden
Factsheet – Sociale veiligheid van leerkrachten in het PO 2022 Downloaden
Feiten en Cijfers doelbestedingen Goede Doelen Nederland en CBF 2021 Downloaden
Financiën 2021 Stichting Stop Pesten Nu Downloaden
Financiën 2022 Stop Pesten Nu
Flyer A5 flyer Vertrouwensinspecteurs om zelf te printen Downloaden
Flyer Vertrouwensinspecteurs Digitoegankelijke versie Onderwijsinspectie Downloaden
FNV rapport ‘Hoor de klok luiden 2019 Downloaden
Framework for reopening schools UNESCO Downloaden
Functieprofiel vertrouwenscontactpersoon (VCP) Bron NOC-NSF Downloaden
Gedrag in de school Praktische inzichten uit onderzoek over omgaan met leerlingen in het po 2023 Downloaden
Gedragscode internet en e-mail gebruik PPSI Downloaden
Gedragscode Trainers, Coaches, Begeleiders Downloaden
Gedragscode Vertrouwenspersonen aangesloten bij LVV Downloaden
Gedragscode voor scheidsrechters en officials Downloaden
Gedragscode voor topsporters Downloaden
Gedragscodes voor sporters Downloaden
Geheimhoudingsverklaring voor het onderwijs Word Bron Kennisnet Downloaden
Gids Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap Van papier naar praktijk KNAW Downloaden
Goede voorbeelden van interventies bij geweld en pesten op het werk van Prima EF Consortium Downloaden
Groepsdynamica in de klas van School & Veiligheid Downloaden
Guide Social Safety in Dutch Academia. From Paper to Practice (pdf) KNAW Downloaden
Guidelines for industry on Child Online Protection 2020 Source ITU-COP Downloaden
Guidelines for policy-makers on Child Online Protection 2020 Downloaden
Guidelines for policy-makers on Child Online Protection Executive Summary 2020 Source ICU-COP Downloaden
Handleiding Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be Downloaden
Handleiding onderzoek leerlingtevredenheid en sociale veiligheid Vensters VO-raad Downloaden
Handout onderzoek kindermishandeling 2020 De Kindertelefoon Downloaden
Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker Downloaden
Handreiking cultuurverandering op de werkvloer RCGOG Downloaden
Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen TNO Downloaden
Handreiking Integriteitssysteem Goede Doelen Nederland Downloaden
Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer' Downloaden
Handreiking Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) - Stichting van de Arbeid Downloaden
Handreiking rouw en werk Bron TNO Ministerie SZW Arboportaal Downloaden
Handreiking verminderen van bi+ discriminatie Movisie Downloaden
Handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid Pesten en geweld op school Bron Vlaanderen.be Downloaden
Help als bestuurder en ondernemingsraad pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Downloaden
Help als leidinggevende pesten de organisatie uit! folder van Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Downloaden
Help als medewerker pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Downloaden
Het taboe van het pesten doorbreken Downloaden
Hoe gaat u als werkgever om met een klacht of een melding? | Pesten op het werk Bron AN-i Downloaden
Hoofdlijnen - De Staat van het Onderwijs 2023 Downloaden
Infoblad Benoemen professionele vertrouwenspersoon - SER Downloaden
Infographic Cyberpesten van Beau Oldenburg Downloaden
Infographic Discriminatie Monitor Bron Nationale Vacaturebank Downloaden
Infographic Hoe tevreden bent u over onze school? Voor Ouders Downloaden
Infographic instemming van de ondernemingsraad Bron Rendement Downloaden
Infographic onderzoek Grensoverschrijdend Gedrag Diergeneeskunde 2023 Downloaden
Infographic Onderzoek naar agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer PGGM & Co Downloaden
Infographic Pesten 2019 door Beau Oldenburg Downloaden
Infographic Seksuele Intimidatie en Misbruik in de sport Bron NOC-NSF Downloaden
Infographic Seksuele intimidatie of misbruik in de sport meegemaakt Centrum Veilige Sport Downloaden
Infographic Sport 2020 NOC-NSF Downloaden
Infographic Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid Movisie Downloaden
Infographic Wat werkt bij het verminderen van discriminatie? Movisie Downloaden
Infographic Wat werkt bij het versterken van weerbaarheid van jongeren Movisie Downloaden
infographic werkzame elementen lokaal inclusief LHBT beleid Bron Movisie Downloaden
Infographic-Wat-werkt-bij-culturele-interventies Downloaden
Informatieblad Ongewenste omgangsvormen Inspectie SZW Downloaden
Informatieblad professionele vertrouwenspersonen Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Downloaden
Informatieblad Seksuele intimidatie | Nederlandse Arbeidsinspectie Downloaden
Informatiebrochture LKC Drie routes om een klacht op school op te lossen Downloaden
informatiebrochure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (pdf) Downloaden
Ingrijpen bij online discriminatie: lessons learned Het creëren van een veilig, inclusief pedagogisch klimaat waarin zowel docenten en leerlingen zich herkend en erkend voelen Eindrapportage project #DatMeenJeNiet Downloaden
Inspectie SZW BasisInspectieModule (BIM) Intern ongewenst gedrag Downloaden
Inspiratielijst samenwerking met ouders bij online pesten (cyberpesten) Bron: School & Veiligheid Downloaden
Integriteit in de praktijk - de vertrouwenspersoon publicatie van het Huis voor Klokkenluiders Downloaden
Jaarplan Stichting Stop Pesten Nu 2021 Downloaden
Jaarverslag 2021 Stichting Stop Pesten Nu Downloaden
Jaarverslag 2022 Stichting Stop Pesten Nu
Jaarverslag Integriteit Defensie 2020' Downloaden
Kaartjes met Bouwstenen Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be Downloaden
Kamerbrief bij rapport 'Wat Werkt tegen Pesten' PDF 24 mei 2018 Downloaden
Kamerbrief over lerarenstrategie Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) 2022 Downloaden
Kamerbriief Nieuwe cijfers over Pesten in het funderend Onderwijs d.d. 28 september 2021 Downloaden
Kascontrole 2021 Stichting Stop Pesten Nu Downloaden
KNGU Ongelijke leggers 2021 Downloaden
Kunnen ouders bij jou terecht als leiding PDF Bron Tumult Downloaden
Legplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be Downloaden
Leidraad omgaan met ongewenste beelden van leerlingen of personeel op scholen Bron VO-raad Downloaden
Leidraad voor het positioneren en het functioneren van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen op het werk Inspectie SZW Downloaden
Les idee 231: For teachers The Cyber Hero 
lesson plans (9-14 jaar) Bron: Cybersimple.be Downloaden
Manifest. Stop racisme en discriminatie in de media: het is tijd voor #followup Downloaden
Mannen en vrouwen hebben bijna evenveel kans om gepest te worden onderzoek CBS 2021 Downloaden
MBO handreiking structurele aanpak bij pesten Platform Veiligheid MBO, 2010 Downloaden
Meerjarenplan 2021 - 2025 Stichting Stop Pesten Nu Downloaden
Model protocol Social Media Versus Downloaden
Modelgedragscode CAO Wsw Model voor een gedragscode die is ontwikkeld door sociale partners van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening SBCM Downloaden
Monitor Sportief Wedstrijdgedrag 2020 Mulier instituut Downloaden
Monitor Veilig Sport Klimaat 2018 Downloaden
Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs Downloaden
Omgaan met calamiteiten in het onderwijs Ministerie OCW Downloaden
Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs Downloaden
Omgangsregels opstellen voor de sportvereniging Bron NOC-NSF Downloaden
Onderwijsprotocol tegen pesten van Vereniging Openbaar Onderwijs Downloaden
Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport 2021 Downloaden
Onderzoeksresultaten eenzaamheid handout 2020 Bron Kindertelefoon Downloaden
Ongewenste omgangsvormen Publicatie Arbeidsinspectie Downloaden
Opschakelen Onderzoek naar ongewenste gedragingen in de wielersport 2019 Downloaden
Opstellen gedragscode implementatieplan #pesten in de sport Bron: TopInDeSport.be Downloaden
Opstellen gedragscode in de sport Bron: TopInDeSport.be Downloaden
Ouderbetrokkenheid in de vereniging - Sport - advies van Centrum Ethiek in de Sport Downloaden
Overzicht alle acties na zelfdoding van een student MBO-scholen Trimbos instituut Downloaden
Overzicht van de acties na een poging zelfdoding student Bron Trimbos Instituut Downloaden
Pak pesten aan in 7 stappen NO BLAME voor het jeugdwerk Downloaden
Pesten gebeurt niet in een vacuüm, onderzoekers over hun resultaten en de stemmen van kinderen op de reis van gepest naar erkend. Downloaden
Pesten op het Werk: Plan van Aanpak RI&E Downloaden
Pesten op het Werk: Risico-Inventarisatie & -Evaluatie Downloaden
Pesten, cyberpesten en steaming van leerlingen door leerlingen: preventie en aanpak Bron Katholiek Onderwijs Vlaanderen Downloaden
Pestprotocol 'Pesten in woonzorgcentra' Nationaal Ouderenfonds Downloaden
Pestprotocol Basisonderwijs Veiligheidsplan Aob Downloaden
Pestprotocol O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Downloaden
Pestprotocol op het werk: Aanpak Pesten, terug naar Respect Veilige Zorg Vlietland Ziekenhuis Downloaden
Pestprotocol stroomschema en checklist voorbeeld.pdf Downloaden
Pestprotocol stroomschema en checklist voorbeeld.pdf Downloaden
Pestprotocol voorbeeld van Vereniging Openbaar Onderwijs Downloaden
Pestprotocol Voortgezet Onderwijs Platform Veiligheid MBO Downloaden
Plan van aanpak tegen pesten Kinderombudsman en Ministerie van Onderwijs Downloaden
Presentatie Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be Downloaden
PRIMA factsheet pesten op scholen Downloaden
Protocol na poging tot zelfdoding van een student Bron Trimbos Instituut Downloaden
Protocol opstart basisonderwijs PDF document PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV, en AVS Downloaden
Psychisch belastend werk naar beroep CBS Downloaden
Psychosociale Arbeidsbelasting Factsheet Monitor Arbeid TNO 2014 Pesten op het werk Downloaden
Publicatie Wat werkt bij gemeentelijk LHBT beleid Bron Movisie Downloaden
publicatie ‘De Leegte in school’ Downloaden
Rapport 'In eenzaamheid gepest' Downloaden
rapport 20 jaar HBSC-onderzoek naar gezondheid en welzijn van jongeren Downloaden
Rapport 2020 Grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse sport iov NOC-NSF en Ministerie VWS Downloaden
Rapport De Staat van het Onderwijs 2023 Downloaden
Rapport Doorrekening integriteitsmaatregelen Berenschot Nog-nsf Downloaden
Rapport Grensoverschrijdend gedrag FNV oktober 2023 Downloaden
Rapport Ingrijpen bij racisme binnen je eigen ‘bubbel’ Downloaden
Rapport Online kwetsen en buitensluiten 2022 No Ties Netwerk Mediawijsheid Downloaden
Rapport van de Commissie Antipestprogramma's van 2018 Downloaden
Rapportage Online shaming in het PO en VO 2021 Downloaden
Rapportage Sociale veiligheid van docenten VO 2022 Downloaden
Rapportage Sociale veiligheid van leerkrachten PO 2022 Downloaden
Remote Access Trojans van Europol PDF Downloaden
Report IBA 2019 Us Too? Bullying and Sexual Harassment in the Legal Profession Downloaden
Report Misdirections-in prevention StopBullying.gov Downloaden
Resultaten onderzoek generaties over online shaming & canceling Netwerk Mediawijsheid Downloaden
Richtlijn anti-discriminatie en anti-racisme beleid KNVB Downloaden
Richtlijn fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het onderwijs Versie 2023 Downloaden
Roadmap Aanpak Pesten voor ondernemingsraden Bron TNO en Ministerie SZW Downloaden
Routekaart Het gaat met je kind niet goed op school. Wat nu? Bron Ouders en Onderwijs Downloaden
Routekaart Wegwijzer Pesten op school waar kan ik als ouder terecht Bron Rijksoverheid Downloaden
Safer Internet Day 2020 Impact Report published Downloaden
Safer Internet Day 2023 Want to talk about it? Making space for conversations about life online Downloaden
Samenvatting analyse 'thuiszitters-problematiek' Kinderombudsman Downloaden
Samenvatting van het rapport van omstander naar 'upstander' 2022 Netwerk Mediawijsheid Downloaden
Sanctieladder naar leerlingen VO Downloaden
Schoolbeleid voor smartphones 2023 Bron Kennisnet
Sexting: spannend, maar strafbaar? Bron Saxion Downloaden
So this is sexual abuse booklet? 2020 Source Council of Europe Downloaden
Social Media Protocol Medewerkers Onderwijs Bron Kennisnet Downloaden
Sport Bestuur & Beleid: Social media wat mag wel en wat niet Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Sport Safeguarding children in sport 2019 Source European Union Downloaden
Sport Tien inzichten in beïnvloeding van ongewenst gedrag voor trainers en bestuurders Mulier Instituut Downloaden
Sport voor begeleiders: Voorkom digitaal pesten Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Sport voor bestuurders Pesten en Cyberpesten wat mag wel en wat niet Mijn Kind Online Downloaden
Sport voor bestuurders: voorkom digitaal pesten Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Sport voor Trainers & Coaches: Sportief met social media Downloaden
Sport: Hoe ga ik om met pesten binnen de volleybal vereniging? Nevobo Downloaden
stopbrief seksuele exposing Bron Slachtofferhulp Downloaden
Succesvol samenwerken in preventie Aanpak Pesten op het Werk Bron InPreventie Downloaden
Tevredenheidsonderzoeken Vensters - in het kort Downloaden
Through These Walls Impartial dispute resolution of online harm during a global pandemic RHC Report 2021 Downloaden
Tipkaart pesten bespreekbaar maken Sectorinstituut Transport en Logistiek Downloaden
Toelichting bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0 en de Model Verwerkersovereenkomst 4.0 Downloaden
Toolkit Een goede werksfeer, laten we dat zo houden Downloaden
UNESCO Online Open Access programme and meeting document Global education monitoring report, 2020: Inclusion and education 2020 Downloaden
UNESCO Review of homophobic bullying in educational institutions 2012 Downloaden
UNICEF Geluk onder druk Onderzoek naar het mentaal welbevinden van jongeren in Nederland Downloaden
Van klacht tot oplossing Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) Downloaden
Veilig sportklimaat initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. NOC*NSF, KNVB en KNHB Downloaden
Veiligheidsmonitor 2021 Online criminaliteit CBS Downloaden
Verslag kascommissie SPN 2019 Downloaden
Verslag kascommissie SPN 2020 Downloaden
Victims' Rights: New Strategy to empower victims June 2020 Source European Commission Downloaden
Vlaggensysteem Interventiebeschrijving Downloaden
Voorbeeld vereisten verwerkersovereenkomst Downloaden
Voorkom pestgedrag op het werk Arbo Unie met tips Downloaden
Voorlopig protocol van de sociale partners: Opstart voortgezet onderwijs Bron CNV onderwijs Downloaden
Voorstel van wet van het lid Renkema tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (verplicht stellen van een vertrouwenspersoon) Raad van State Downloaden
Wat is pesten op het werk, hoeveel medewerkers worden gepest cijfers TNO 2015 Downloaden
Wat werkt bij culturele interventies bij ouderen Movisie Downloaden
Wat werkt tegen pesten? Anti-pestmethodes bij pesten NJI Nederlands Jeugd Instituut Downloaden
Wegwijzer Discriminatie op het werk Downloaden
Wegwijzer Ongewenst Gedrag TNO Ministerie SZW Downloaden
Wegwijzer ongewenst gedrag: Discriminatie op het werk TNO Ministerie SZW Downloaden
Wegwijzer Pesten op het Werk TNO Ministerie SZW Downloaden
Wegwijzer Seksuele Intimidatie TNO Ministerie SZW Downloaden
Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen op de werkvloer Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Downloaden
Welke vragen kun je jezelf en anderen stellen om met dit advies aan de slag te gaan? KNAW Downloaden
Wet sociale veiligheid op school Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Downloaden
Wetenschappelijk onderzoek Misbruik van macht door managers en pesten op het werk 2015 Downloaden
Youth Risk Behavior Surveillance — United States, 2019 Downloaden
Zelfinspectie Pesten op het Werk Werkdruk en ongewenst gedrag Pesten, discriminatie en seksuele intimidatie Downloaden
Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school Bron Rijksoverheid Downloaden
‘Stappenplan opnieuw naar school’ Bron Stichting School en Veiligheid Downloaden
Cyberpesten
Cyberbullying: Identification, Prevention, & Response Editon 2019 Cyberbullying Research Center Downloaden
Gesprekshandleiding voor ouders en kinderen over cyberpesten van Norton Downloaden
Online met een licht verstandelijke beperking? voor Zorgprofessionals Bron Mediawijsheid Downloaden
10 tips Cyberpesten voorkomen flyer van Veilig online be Downloaden
10 tips social media van Veilig Online be Downloaden
Brochure Sociale veiligheid op school en internet Kennisnet en Stichting School en Veiligheid Downloaden
Cybersecurity Woordenboek Downloaden
Flowchart Eerste Hulp bij Cyberpesten voor begeleiders - Alles over pesten Downloaden
Flyer Sim swapping Europol Downloaden
Gedragscode tijdens het leren-op-afstand: Ook digitaal doen we normaal van Winkler Prins Downloaden
Gedragscode voor ict- en internetgebruik voor leerlingen (PO) Bron Kennisnet Downloaden
Gids voor ouders en verzorgers Cyberpesten Project Blurred Lives Downloaden
Haatspraak Bron Medianest Downloaden
HELP! Er circuleert een naaktfoto/ seksfilmpje op mijn school! Bron: L.O.V.E. Online Downloaden
HOE CREËER JE THUIS EEN VEILIGE ONLINE OMGEVING Bron Europol Downloaden
Hulpmiddelen voor leraren tegen cyberpesten Blurred Lines Project Downloaden
Infographic Sextortion Openbaar Ministerie Downloaden
Informatiemap voor ouders over cyberpesten van VIVA Svv België Downloaden
Media guide for schools NW 2021 Downloaden
Omgaan met calamiteiten in het onderwijs - als een ramp de school treft 2021 Downloaden
Poster Flyer checklist tegen Cyberpesten Downloaden
Research School bullying 2022: Prevalence and variation in and between school systems in TIMSS 2015 Downloaden
Sociaal media reglement voor leerlingen Bron Kennisnet Downloaden
Social Networking Sites : Accessibility & Reporting Abuse/Harassment Downloaden
Sport voor Jongeren: Social Media houdt het sportief Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Sportief met social media voor Bestuurders Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Stappenplan Cyberpesten / Online Pesten Bron Medianest Downloaden
STOP CYBERBULLYING DAY INTERNATIONAL SURVEY 2017 Downloaden
Targeted-by-cyberbullies ABC National Anti Bullying and DCU Downloaden
Tips van Europol bij phishing, smshing uit naam van banken Downloaden
Top Ten Tips for Parents Cyberbullying ABC National Anti Bullying and DCU Downloaden
Voor begeleiders: Sportief met social media Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Voorbeeld gedragscode Social media Downloaden
Handige downloads externen
Abstract Book World Anti Bullying Forum 2021 Downloaden
Antipestslang Poster om te werken aan welbevinden en preventie van pesten op school Bron Vlor Downloaden
Artikel Ingrijpen bij discriminatie als omstander: het nut, de noodzaak en de tips juli 2020 Downloaden
Bubbelbad Wiskunde Downloaden
Draaiboek ouderavond over pesten basisonderwijs van Pestweb Downloaden
Draaiboek ouderavond over pesten voortgezet onderwijs van Pestweb Downloaden
Flyer met tips tegen pesten van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten Downloaden
Guide for parents Bullying-Free NZ 2019 Whakanuia Tōu Āhua Ake! Week tegen Pesten Nieuw Zeeland Downloaden
Handboek digitale geletterdheid 2021/ 2022 Bron Kennisnet Downloaden
Handboek Digitale geletterdheid 2017/2018 Bron Kennisnet Downloaden
Katern voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) om de kinderen (BO) weer een groep te laten zijn Bron Kiva school Downloaden
Katern voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) om de kinderen (BO) weer een groep te laten zijn Bron Kiva school Downloaden
Klassenmanagement Downloaden
Regel- en verwachtingenblad Wiskunde Downloaden
Regels en verwachtingen m.b.t. wiskunde Downloaden
SBCM folder Pesten, wat kun jij eraan doen? voor werknemers Downloaden
SBCM Met dialoogkaarten in gesprek over pesten Downloaden
SBCM voor professionals folder Pesten, zo gaat u daar als organisatie mee om! Downloaden
So you got naked online brochure English SWGFL Downloaden
Voorbeeld geheimhoudingsverklaring Bron Kennisnet Downloaden
Voorbeeldgedragscode ict leerlingen po Downloaden
Voorbeeldgedragscode ict leerlingen vo Bron Kennisnet Downloaden
Handleidingen
Facing reality? Law enforcement and the challenge of deepfakes Source Europol Downloaden
Stop the communication. Block the person. How? Source Europol Downloaden
A Comprehensive Technical Package for the Prevention of Youth Violence and Associated Risk Behaviors 2018 Downloaden
Action Plan on Bullying 2013 Downloaden
Addressing the pressure to be perfect toolkit: Making Instagram work for your child Bron Internetmatters.org Downloaden
Addressing the pressure to be perfect toolkit: Parents toolkit: Creating a positive image online Bron InternetMatters.org Downloaden
Addressing the pressure to be perfect toolkit: Parents toolkit: Supporting young people’s wellbeing Bron InternetMatters.org Downloaden
Addressing the pressure to be perfect toolkit: Parents toolkit: The balancing act of screen time Bron InternetMatters.org Downloaden
Angst en agressie in de school van Kees van Overveld Downloaden
Anti-Bullying Week 2020 - Pack for parents Downloaden
Anti-Bullying Week 2020 - Primary School Pack Downloaden
Are you a victim? Get help. Report it. We are here. Source Europol Downloaden
Badoo handleiding van Helpwanted Downloaden
boekje 'Praten helpt! Het verhaal van ouderenmishandeling' Rijksoverheid Downloaden
Boekje Mogelijkheden voor afstandsonderwijs tbv leerlingen die geen fysieke lessen op school volgen. Bron Steunpunt Passend Onderwijs Downloaden
Brochure met soorten online fraude in Infographics van Europol Downloaden
Brochure Praten over shame sexting, is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die Downloaden
Brochure voor sportouders met tips Gezondheid, welzijn en plezier van sportende kinderen: Downloaden
Checklist gesprek slachtoffer van verspreiding naaktfoto of naaktvideo en bepalen omvang & impact Downloaden
Code of Practice forEmployers and Employees onthe Prevention and Resolution ofBullying at Work Downloaden
Conceptbrief – klacht over ongewenst gedrag Bron Arbeidsrechtkantoor AN-i Downloaden
Connect with respect: preventing gender-based violence in schools; classroom programme for students in early secondary school (ages 11-14) UNESCO Downloaden
Cybercrime: Helpdeskfraude Infographic Bron Politie Downloaden
Diary & Action Plan A process guide to support Parents and Guardians with addressing bullying Downloaden
Docentenhandleiding Film Boskampi's Kidsbios Downloaden
E-learing Herkennen en tegengaan van online discriminatie Handleiding voor professionals Downloaden
EMOJI betekenissen Downloaden
Externe verantwoording Integriteit Goede Doelen Nederland Downloaden
Facebook handleiding van Helpwanted Downloaden
Foster Carers: Advice for talking to 9-17s about online sexual harassment PDF Source Childnet Downloaden
Google handleiding van Helpwanted Downloaden
Guidance Sexual bullying - anti-bullying for teachers and other professionals Source ABA Downloaden
Guidance support LGBT children online Staying safe online PDF Source Childnet Downloaden
Guidelines for parents and educators on Child Online Protection 2020 Source ITU-COP Downloaden
Guidelines for parents and educators on Child Online Protection Executive Summary 2020 Source ITU-COP Downloaden
Handboek Digitale geletterdheid Bron Kennisnet Downloaden
Handelingsprotocol bij grensoverschrijdend gedrag Downloaden
Handleiding Bewijs Opslaan bij cyberpesten Downloaden
Handleiding discussiekaarten downloaden Kennisnet Downloaden
Handleiding Doorsturen monitorings- gegevens aan de inspectie Downloaden
Handleiding Onderzoek tevredenheid leerlingen Downloaden
Handleiding Tevredenheidsonderzoeken via externe onderzoeks- aanbieder Vensters en VO raad Downloaden
Handleiding Tevredenheidsonderzoeken via Vensters Downloaden
Handleiding voor hulpverleners shame sexting Niet jouw schuld Bron KIS Downloaden
Handout Help als leidinggevende pesten het ziekenhuis uit! - Bron Veilige Zorg Downloaden
Handout Help als medewerker pesten het ziekenhuis uit! Bron Veilige Zorg Downloaden
Handoutt Help als bestuurder en ondernemingsraad pesten het ziekenhuis uit! Bron Veilige Zorg Downloaden
Handreiking Aanpak pesten voor ziekenhuizen t.b.v. lokale coördinator Downloaden
Handreiking Cybercrime Bron: Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie Justitie en Veiligheid Downloaden
Handreiking Gewoon Doen handreiking voor leraren en uitgevers over de integratie van seksuele diversiteit in leermiddelen en in pedagogisch handelen Downloaden
handzaam hulpmiddel om integriteit te borgen binnen je organisatie Goede Doelen Nederland Downloaden
Help! Er circuleert een naaktfoto/seksfilmpje op mijn school Bron: Helpwanted Downloaden
Hoe maak je dove en slechthorende kinderen sterker in hun online communicatie Downloaden
How to set your privacy settings on social media Source: Europol Downloaden
How young people are managing reliability and misleading content online Bron SaferInternetDay2021 Downloaden
In de sport: gepast reageren bij pesten zie tips TopInDeSport.be Downloaden
Infographic Hoe tevreden ben jij over je school? Downloaden
Infographic Investment Scams Bron Europol Downloaden
Infographic Invoice Fraud Bron Europol Downloaden
Infographic Spoofed Bank Websites Bron Europol Downloaden
Infographic: Een verkenning van sekseverschillen in het onderwijs Downloaden
Instragram handleiding van Helpwanted Downloaden
Integriteit, Vanzelfsprekend - stappenplan Bron Het CCV Downloaden
LHBTIQ+ representatie - Achtergrond informatie Downloaden
LHBTIQ+ representatie - Spiekbriefje Downloaden
Maatregelen ladder storende leerlingen Klassebe Downloaden
Mediawegwijzer voor leerkrachten over Sexting @ School Child Focus, Sensoa, Pimento en MIOS-UAntwerpen Downloaden
Odd Socks Day 2020 - Workplace Pack Downloaden
Onderwijs en veiligheid van jongeren: een samenwerking tussen wetenschap en maatschappij Bron Neurolab Downloaden
Online safety guide for parents and carers Downloaden
Ons voetbal is van iedereen KNMV Downloaden
Ouderenmishandeling Wat kan ik als vrijwilliger doen Movisie Downloaden
Overzicht typen kindermishandeling en huiselijk geweld Downloaden
Overzichtskaart Shame Sexting Bron Kis Downloaden
Parenting Positively Helping teenagers to cope with Bullying TUSLA Downloaden
Peer-on-peer abuse toolkitPeer on peer abuse toolkit, Farrer & Co (2017) Downloaden
Pesten aanpakken wat kunnen ouders doen brochure Bron: Kies Kleur tegen Pesten Downloaden
RapportPreventief werken aan sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden Downloaden
Removing links to explicit content on search machines Europol Downloaden
Report Sexual and sexist bullying 2021 Source ABA Downloaden
Roadmap Screening voor HR tbv werving nieuwe medewerkers Goede Doelen Nederland Downloaden
Scouting Leiden zonder lijden Pesten Bron FOS Scouting be Downloaden
Seksualiteit online in het primair onderwijs Wegwijzer in de aanpak en preventie van ongewenste sexting Downloaden
Seksualiteit online in het voortgezet onderwijs Wegwijzer in de aanpak en preventie van ongewenste sexting Downloaden
Seksualiteit online in het voortgezet onderwijs Wegwijzer in de aanpak en preventie van ongewenste sexting Downloaden
Skype handleiding van Helpwanted Downloaden

Pagina's