Het beheer van klaslokalen (preventie van pesten) | Voor Scholen

Het beheer van klaslokalen ter preventie van pesten

Om pesten in de klas te voorkomen, kunnen leraren de volgende benaderingen overwegen om respect, positieve relaties en orde te bevorderen:

 1. Opstellen van basisregels: Stel duidelijke regels op die de basis vormen voor een klimaat van respect en verantwoordelijkheid.
   
 2. Samen met leerlingen regels ontwikkelen: Betrek leerlingen bij het formuleren van regels, zodat ze een gevoel van eigenaarschap hebben over het creëren van een respectvolle omgeving.
   
 3. Gebruik van positieve bewoording: Formuleer regels in termen van gewenst gedrag, bijvoorbeeld door aan te geven wat leerlingen wel moeten doen in plaats van wat ze niet moeten doen.
   
 4. Ondersteunen van schoolbrede regels: Zorg ervoor dat de klasregels in lijn zijn met de bredere regels die op schoolniveau gelden.
   
 5. Versterken van de regels: Benadruk regelmatig de betekenis en het belang van de regels. Wees een rolmodel door zelf de regels na te leven en toon respect voor de leerlingen. Moedig hen aan om succesvol te zijn.
   
 6. Duidelijke verwachtingen communiceren: Maak uw verzoeken eenvoudig, direct en specifiek, zodat leerlingen precies weten wat er van hen wordt verwacht.
   
 7. Belonen van goed gedrag: Bevestig goed gedrag door het positief te benadrukken. Probeer vier tot vijf keer goed gedrag te belonen voor elke keer dat u kritiek levert op ongewenst gedrag.
   
 8. Gebruik van individuele feedback en privécorrigerende maatregelen: Geef één-op-één feedback en vermijd het berispen van leerlingen in het openbaar.
   
 9. Helpen van leerlingen om hun gedrag te corrigeren: Help leerlingen te begrijpen dat het overtreden van de regels consequenties met zich meebrengt. Bijvoorbeeld: "Ik weet dat je kunt stoppen met [negatieve actie] en teruggaan naar [positieve actie]. Als je ervoor kiest om door te gaan, dan [gevolg]."