Werken met het Digitaal Veiligheidsplan | Stop Pesten NU

084-8340086

Werken met het Digitaal Veiligheidsplan

Met het Digitaal Veiligheidsplan van Stichting School & Veiligheid scan je het huidige veiligheidsbeleid op jullie school. Dit geeft een beeld van hoe het er voor staat en waar nog hiaten en punten van aandacht zitten. Het helpt om het veiligheidsbeleid aan te scherpen en de sociale veiligheid op school te vergoten. Lees hier verder over hoe het Digitaal Veiligheidsplan in elkaar steekt. Bekijk de handleiding voor een stap-voor-stap uitleg om aan de slag te gaan.

Online tool

Het Digitaal Veiligheidsplan is een online omgeving waar je informatie vastlegt over de sociale veiligheidsbeleid op jullie school. Denk daarbij aan: Welke afspraken, regels en protocollen gelden bij ons? Wat is onze visie op veiligheid? Hoe uit zich dat in de dagelijkse praktijk? Voldoen we aan alle wettelijke verplichtingen? En welke aspecten willen we nog verbeteren? Het resultaat is een schooleigen veiligheidsplan dat je kunt downloaden. Het veiligheidsplan is steeds verder te optimaliseren en helpt bij het aanscherpen van het veiligheidsbeleid en het vergroten van de sociale veiligheid op school.

Zes bouwstenen van sociale veiligheid

Het Digitaal Veiligheidsplan bestaat uit zes bouwstenen (visie, inzicht, voorwaarden, handelen, preventie en signaleren). School & Veiligheid ontwikkelde deze bouwstenen als hulp voor scholen bij het vormgeven en borgen van de sociale veiligheid. We raden je aan alle zes de bouwstenen eerst globaal langs te lopen en in te vullen. Dit brengt in beeld waar de kracht van jullie school ligt en waar verdere uitwerkingen nodig is. Het maakt meteen inzichtelijk of aan alle wettelijk verplichte zaken is voldaan. Je kunt het digitaal veiligheidsplan in willekeurige volgorde doorlopen. Tussentijds stoppen of pauzeren en later aanvullen of wijzigen is mogelijk. Alle gegevens worden automatisch opgeslagen en privacy is gewaarborgd.

Inzicht krijgen en doelen stellen over sociale veiligheid

Het invullen van het Digitaal Veiligheidsplan geeft inzicht in wat er allemaal bij sociale veiligheidsbeleid komt kijken, wat voor jullie school relevant is en wat jullie allemaal al doen en geregeld hebben. Het helpt om met elkaar jaarlijks duidelijke en haalbare doelen stellen. We raden scholen aan onderwerpen te kiezen die dicht bij de schoolpraktijk liggen en waar overeenstemming over is in het team. Daar ga je met elkaar in de praktijk mee aan de slag. Op basis van de opgedane ervaringen werk je het Digitaal Veiligheidsplan dan weer verder bij. Naar mate je langer met het Digitaal Veiligheidsplan werkt, kies je voor nieuwe, moeilijke of spannende onderwerpen. Het Digitaal Veiligheidsplan biedt ruimte om aan te geven welke punten volgens jullie aandacht en verbetering nodig hebben en welke prioriteit hebben op jullie school.

“Doordat we werken met het Digitaal Veiligheidsplan is sociale veiligheid bij ons regelmatig een onderwerp van gesprek zonder dat het gewichtig en moeilijk is.”

Borgen van de sociale veiligheid

Het realiseren van een sociaal veilige school vraagt om voortdurende aandacht zodat het leeft in de hoofden en tot uiting komt in het handelen van iedereen die bij school is betrokken. Bij het onderdeel Borging kun je expliciteren hoe jullie school dit regelt. Uiteraard staat het vrij hier jullie eigen traject en route te kiezen.

Acht tips voor het werken met het Digitaal Veiligheidsplan

  1. Bepaal wie de coördinator is voor het Veiligheidsplan. Dit kan de schoolleider zijn, de coördinator sociale veiligheid of iemand anders. Deze persoon zorgt voor de voortgang van het werk aan het Digitaal Veiligheidsplan en dat het goed wordt overgedragen aan nieuwe collega’s.
  2. Geef meerdere personen toegang om te werken met het Digitaal Veiligheidsplan. Verdeel taken binnen het team, leerlingen en ouders. Zo raakt iedereen betrokken en bereik je dat sociale veiligheid leeft binnen de school. Een schoolbestuur kan een aantal zaken al centraal ‘klaarzetten’ voor haar scholen; welke zaken speciale aandacht moeten krijgen, welke afspraken centraal al zijn gemaakt, manieren waarop met het plan in de school gewerkt kan gaan worden.
  3. Stel prioriteiten en pak niet alles tegelijk aan. Loop eerst alle bouwstenen door en formuleer concrete actiepunten om aan de slag te gaan. Wanneer dat gelukt is, volgen andere punten.
  4. Werk met het veiligheidsplan in de praktijk. Beperk je niet tot schrijven en invullen van het Digitaal Veiligheidsplan maar geef invulling aan de onderwerpen in de praktijk. Organiseer activiteiten, voer gesprekken, werk met onderwerpen in de lessen, doe ervaring op, experimenteer en schrijf deze vervolgens op. Dit vergroot de kans dat het Veiligheidsplan wordt gebruikt.
  5. Zorg voor een realistische (tijds)planning. Regelmatig het Digitaal Veiligheidsplan bijwerken werkt beter dan een keer per jaar alles willen invullen. Neem niet teveel hooi op de vork omdat dit tot frustraties leidt. Het kost nou eenmaal tijd een veiligheidsplan te ontwikkelen.
  6. Beleg vergaderingen en bijeenkomsten over het Digitaal Veiligheidsplan. Zo zorg je dat sociale veiligheid en het veiligheidsplan een terugkerend onderwerp van gesprek wordt. Maak gebruik van de informatie en materialen op www.schoolenveiligheid.nl.
  7. Richt een (digitaal) archief in waar de gemaakte producten op een systematische manier worden opgeborgen. Zorg ervoor dat het voor iedereen duidelijk is waar de documenten gevonden kunnen worden. De coördinator beheert het archief.
  8. Laat het plan groeien. Een Veiligheidsplan is nooit ‘af’. Stel het plan bij op basis van opgedane ervaringen, metingen van de veiligheidsbeleving, incidentenregistraties, nieuwe afspraken et cetera. Sta open voor ontwikkelingen en ervaringen die in de school naar voren komen en noteer deze in het plan.

Ga meteen aan de slag

Meld je aan bij het Digitaal Veiligheidsplan en ga direct aan de slag.

Voor hulp en advies kun je terecht bij de helpdesk van School & Veiligheid. Bekijk ook de veelgestelde vragen. Veel succes!

 

Bron