Workshop Beleid tegen Ongewenst Gedrag - Advies & Ondersteuning | Stop Pesten NU

084-8340086

Workshop Beleid tegen Ongewenst Gedrag - Advies & Ondersteuning

Wil je als werkgever voldoen aan de wettelijke verplichtingen omtrent het voorkomen van pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer? Onze workshop biedt praktisch advies en ondersteuning om een effectief beleid tegen ongewenst gedrag te ontwikkelen en uit te voeren, in overeenstemming met de Arbowet en andere relevante wetgeving.

Wat zegt de Arbowet?

Pesten wordt beschouwd als psychosociale arbeidsbelasting en is opgenomen in de Arbowet. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat gericht is op het voorkomen of beperken van deze vorm van arbeidsbelasting. Tijdens onze workshop ontdek je hoe je deze verplichting kunt nakomen en een veilige werkomgeving kunt creëren.

Inhoud van de workshop

  1. Verdieping in de Arbowet: We bieden een overzicht van de relevante wetgeving met betrekking tot pesten op de werkvloer, inclusief de specifieke verplichtingen van werkgevers en werknemers.

  2. Risico-inventarisatie en -evaluatie: Leer hoe je een risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoert om pestrisico's op de werkvloer te identificeren en te beoordelen.

  3. Ontwikkelen van een plan van aanpak: Ontdek hoe je een effectief Plan van Aanpak opstelt met concrete maatregelen ter voorkoming van pesten en ander ongewenst gedrag, inclusief communicatie en voorlichting aan het personeel.

  4. Praktische tips & tools: Ontvang praktische tips en tools om pesten op de werkvloer effectief aan te pakken en een positieve werkcultuur te bevorderen.

  5. Q&A-sessie: Stel al je vragen en ontvang persoonlijk advies van onze experts op het gebied van arbeidsrecht en bedrijfskunde.

Waarom deelnemen aan onze workshop?

  • Voldoe aan de wettelijke verplichtingen en bescherm de veiligheid en het welzijn van je medewerkers.
  • Ontvang praktisch advies en ondersteuning van ervaren professionals op het gebied van arbeidsrecht en bedrijfskunde.
  • Leer hoe je een positieve werkcultuur kunt bevorderen en het risico op pesten en ander ongewenst gedrag kunt minimaliseren.

 

Meer informatie?

Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd in een van de programma's? Neem dan contact met op met info@stoppestennu.nl en ontdek hoe we samen kunnen werken aan een wereld zonder pesten.