27 april 2015 RTL Z Stop Pesten op het werk | Stop Pesten NU

084-8340086

27 april 2015 RTL Z Stop Pesten op het werk

 

Stop pesten op het werk

Met deze petitie willen wij pesten op de werkvloer aanpakken, verbeteren rechtspositie en hulp aan slachtoffers, stimuleren bewustwording organisaties met preventie en adequatere handhaving bij misstanden. M.a.w. wij willen dat pesten op de werkvloer nu eindelijk eens effectief wordt aangepakt.

PETITIE

Wij

Stichting Pesten op de werkvloer, Stichting Stop Pesten Nu, Vrije Universiteit (VU), Adriba. Info: www.pestenopdewerkvloer.nl

constateren

Dat pesten op de werkvloer de samenleving 2 tot 4 miljard euro per jaar kost. 
Dat het veel leed veroorzaakt onder slachtoffers en hun omgeving. 
Dat er geen bevoegde instantie is waar men met dit probleem terecht kan. 
Dat er onvoldoende handhaving is bij misstanden. 
Dat slachtoffers al te vaak in juridisch getouwtrek terecht komen. 
Dat er onvoldoende bewustzijn van de gevolgen is bij organisaties. 
Dat er te weinig preventie en voorlichting is.

 

en verzoeken

De Tweede Kamer en betrokkenen om pesten op de werkvloer aan te pakken! 
Door: 
Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag maken met algemene toegang, bevoegdheid bindende uitspraken, beschikking over onafhankelijke vertrouwenspersonen/artsen/mediators en anoniem meldpunt. 
Verhogen bewustzijn en preventie inzet bij organisaties. 
Adequatere slachtofferhulp.

Vanwege ruimtegebrek hier, zal bij aanbieden petitie extra suggesties worden gevoegd.

 

NEDERLAND – Uit onderzoek door het CNV en de Universiteit Twente wordt ruim 17% van alle werknemers in Nederland op het werk structureel gepest. Ruim 8% van de leidinggevenden geeft aan met regelmaat te worden gepest.

 

Waar de werknemers de “schuld” van het pesten op het werk meestal bij zichzelf zoeken doen leidinggevenden dat juist niet.

Het merendeel van de mensen die op het werk worden gepest ondervinden daar blijvende schade van. Schattingen lopen uiteen van 250.000 tot 350.000 mensen die structureel worden gepest op de werkvloer. Het exacte aantal is moeilijk te bepalen omdat er geen eenduidig registratiesysteem is, er veel gevallen van pesten binnen de bedrijfsmuren blijven omdat op het praten over pesten op het werk een taboe rust of omdat werknemers dusdanig worden geïntimideerd dat ze er niet over durven praten.

 

Het systematisch pesten door collega`s wordt mobbing genoemd. Anders dan plagerijtjes kent deze vorm van pesten op het werk een structureel karakter. Als we het hebben over mobbing dan hebben we het over vijandig gedrag, dat gericht is op een persoon die zich niet of nauwelijks kan verweren. De collega is bij mobbing het slachtoffer van bijv. uitschelden, intimideren, isoleren en belachelijk maken.

Daarnaast kan het pesten op het werk op een subtielere manier gebeuren door bijv. iemand zinloze taken te geven, belangrijke informatie achter te houden of nooit koffie mee te nemen voor de bewuste collega.

Een groot aantal werknemers die op het werk worden gepest worden uiteindelijk letterlijk ziek van het pesten. Een aanzienlijk deel besluit om uiteindelijk ontslag te nemen of belandt in de WAO. Zelfs gevallen van zelfmoorden door gepeste werknemers zijn bekend.

 

Ruim 50% van de bedrijven in Nederland heeft (nog) geen beleid ontwikkeld om pesten te voorkomen. Ondanks dat de FNV wil dat de overheid komt met aangescherpte regelgeving voor pesten op het werk laat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten dat ze een anti-pestwet voorlopig nog te ver vinden gaan. Zoals ook middels arboconvenanten afspraken binnen bedrijven zijn gemaakt over geweld, agressie en seksuele intimidatie moet ook de verantwoordelijkheid allereerst bij de werkgever liggen om beleid uit te dragen waarin pesten wordt voorkomen. “Ook voor pesten, al dan niet op de werkvloer, geldt dat wat gij niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet!!”

 

Bron: Pesten op de werkvloer

Bron: Nieuws Uit Nederland website Pesten op de werkvloerDe impact van pesten op de werkvloer
Uit recent onderzoek blijkt dat 16% van de werknemers (1,1 miljoen mensen) regelmatig te maken heeft met pesten en intimidatie. De impact daarvan is voor alle betrokkenen enorm. Werknemers die gepest worden, krijgen vaak gezondheidsklachten, verliezen hun baan en plegen soms zelfs zelfmoord. De angstcultuur binnen een bedrijf of organisatie, waarvan pesten en intimidatie een teken is, heeft echter ook een negatieve invloed op andere werknemers. Ook de kosten voor het bedrijf zijn ontluisterend: 4 miljoen verzuimdagen per jaar, totaal geschatte kosten  2,3 miljard euro.

Bron: Conferentie pesten op het werk