Website Online Pesten - Cyberpesten | Stop Pesten Nu

084-8340086

Kenniscentrum Online Pesten ( Cyberpesten )

Ontdek alles over Online Pesten (Cyberpesten)

Wat is cyberpesten?

'Online Pesten is niet altijd zichtbaar'

Cyberpesten, ook bekend als online pesten, omvat het pesten via digitale kanalen. Vaak vult het ander pestgedrag aan en kennen slachtoffers meestal hun belagers. Voor kinderen en jongeren vervaagt het onderscheid tussen hun sociale interacties in de fysieke en digitale wereld. Pestgedrag manifesteert zich zowel offline als online. Gepeste kinderen kunnen zowel op school als online worden geteisterd, en vice versa. Terughoudendheid om terug te pesten is gebruikelijk vanwege de dagelijkse confrontatie met de pester.

'Cyberpesten is vaak verborgen'

Cyberpesten kenmerkt zich door drie eigenschappen:

 1. Het houdt nooit op en kan op elk moment doorgaan, wat de kwetsbaarheid van het slachtoffer vergroot. Foto's en video's kunnen wijd worden verspreid en zijn moeilijk te verwijderen, zelfs nadat het pesten is gestopt.
 2. Het vindt op afstand plaats, waardoor de impact minder zichtbaar is en het pesten ernstiger kan worden. Als het pesten plaatsvindt op openbare platforms, kan het een groot publiek bereiken.
 3. Het kan anoniem gebeuren via valse accounts, waardoor pesters zich minder bekeken voelen. Sommigen blijven bewust anoniem, hoewel de meesten hun slachtoffers in het echte leven kennen.

Bij online pesten neemt pestgedrag een andere vorm aan, maar het doel blijft hetzelfde als bij offline pesten.

Het grootste verschil met offline pesten is dat online pesten continu doorgaat, 24 uur per dag, 7 dagen per week, waardoor slachtoffers zich nergens veilig voelen. Online pesten is vaak niet zichtbaar en kan gemakkelijker anoniem plaatsvinden. Het omvat het zwart maken of afkraken van iemand door kwetsende opmerkingen, chanteren met foto's en video's, het negeren van één persoon door een hele groep, beledigende e-mails sturen, haatreacties  plaatsen, het aanmaken van nepprofielenl en meer. Namen zoals naming,, cancel cultuur, doxing, shaming, exposen, exting, shame sexting en sextortion worden steeds vaker genoemd. Online pesten kan plaatsvinden op elk online platform waar interactie met anderen plaatsvindt.

Het is cruciaal om snel te handelen bij online pestincidenten, vooral als er schadelijke foto's worden verspreid. Bespreek het incident in de groep, herzie de gedragsregels en afspraken en onthoud om geen oordeel te vellen. Zoek hulp bij andere professionals, zoals het sociale wijkteam. Een pestsituatie mag niet worden uitgesteld tot het weekend, omdat de schade snel kan toenemen. De aanpak van online pesten vereist dezelfde stappen als bij ander pestgedrag. Werk samen met andere professionals op school en in de wijk.

  Handel snel wanneer iemand meldt dat ze online worden gepest!

  Het is van vitaal belang om snel te reageren bij online pestincidenten, vooral als er schadelijke foto's worden verspreid. Bespreek het voorval met de groep, evalueer de geldende gedragsregels en afspraken, en onthoud om geen oordeel te vellen. Zoek ondersteuning bij andere professionals, zoals het sociale wijkteam. Wacht niet tot het weekend met het aanpakken van pestincidenten, omdat de schade snel kan toenemen. De aanpak van online pesten vereist dezelfde stappen als bij ander pestgedrag. Werk samen met andere professionals op school en in de gemeenschap.

  ► Tips tegen Pesten | Wat doe jij? | Per doelgroep

  Bij online pesten kunnen snel en effectief een aantal stappen worden genomen

  • Erken en benoem het pestgedrag en bespreek het openlijk met de groep, zonder te oordelen.
  • Controleer de geldende gedragsregels en afspraken binnen de groep of organisatie.
  • Neem preventieve maatregelen, zoals het bewust maken van leerlingen over hun rol bij cyberpesten.
  • Verwijs naar hulporganisaties zoals Meldknop.nl en Helpwanted.nl.
  • Zorg voor nauwe samenwerking met externe hulpverleners zoals jongerenwerkers, politie en GGD.
  • Ken als professional het anti-pestprotocol van jouw school of organisatie en reageer adequaat bij online pesten.
  • Wijs kinderen en jongeren op de dynamiek van online groepen en geef hen tools om in te grijpen bij online pestgedrag.

  Het stoppen van cyberpesten is complexer vanwege de minder duidelijke rol van omstanders online in vergelijking met andere vormen van pesten 

  • Het effect op het slachtoffer is minder zichtbaar voor omstanders
   Bij online pesten zijn de reacties en emoties van het slachtoffer niet direct zichtbaar, waardoor omstanders minder snel geneigd zijn om in te grijpen.
  • Ingrijpen heeft minder effect op de pester
   Als omstanders wel reageren op pestgedrag, kan dit voor de pester gemakkelijk te negeren zijn of kan de pester zelfs besluiten om het pestgedrag te intensiveren.
  • Rollen veranderen snel binnen online groepen
   Bij online groepen kunnen de rollen snel veranderen. Een pester kan bijvoorbeeld zelf slachtoffer worden en andersom. Dit maakt het voor omstanders lastig om in te schatten wie de dader is en wie het slachtoffer.

  Online pesten vertoont veel gelijkenissen met ander pestgedrag, maar vindt plaats binnen een nieuwe context, wat het soms anders doet lijken. Het is essentieel om te begrijpen dat de impact van online pesten anders kan zijn omdat het vaak thuis plaatsvindt en het bereik online aanzienlijk kan zijn. Toch draait het bij online pesten om dezelfde destructieve elementen: uitsluiting en pijn.

  De volgende vormen van online pesten komen het vaakst voor

  • Uitsluiting bijvoorbeeld iemand ongevraagd toevoegen aan of verwijderen uit online groepen of gesprekken, of iemand zonder reden blokkeren.
  • Belediging zoals het plaatsen van beledigende opmerkingen onder een foto. Pestkoppen zijn mogelijk terughoudender om zulke opmerkingen hardop uit te spreken.
  • Hacken bijvoorbeeld het hacken van een account en het veranderen van het wachtwoord. Hierdoor kan iemand zijn sociale contacten niet meer bereiken. De pestkop kan zich ook voordoen als het slachtoffer en berichten vanuit het gehackte account versturen of de profielfoto wijzigen.
  • Belachelijk maken bijvoorbeeld het versturen van een beschamende of ongewenste foto naar de hele klas of het hele sportteam. Dergelijke foto's worden vaak verder verspreid. Het kan ook gaan om een screenshot of een bewerkte foto. Pestkoppen kunnen zelfs een nepaccount aanmaken onder de naam van het slachtoffer om gemakkelijk negatieve informatie te verspreiden.
  • Bedreiging bijvoorbeeld het sturen van een dreigend bericht, vaak anoniem.
  • Stalking bijvoorbeeld het lastigvallen of intimideren van iemand online door verschillende kanalen te gebruiken.
  • Subtielere vormen pestkoppen kunnen subtiele methoden gebruiken om hun superioriteit ten opzichte van het slachtoffer te tonen. Dit kan variëren van negeren en buitensluiten tot 'hoektags', waarbij iemand in de hoek van een foto wordt getagd terwijl die persoon niet op de foto staat. Deze subtielere vormen van online pesten zijn minder opvallend voor buitenstaanders en opvoeders, waardoor pesters zich vaak onaantastbaar voelen.

  Het is van belang om de ervaringen van het slachtoffer serieus te nemen en jongeren aan te moedigen om hun ervaringen te delen. Bied jongeren de ruimte om te praten over hun online ervaringen en wees beschikbaar, zowel offline als online, zodat ze weten dat ze met jou kunnen praten en hun zorgen kunnen uiten.

  Kennisdatabase Online Pesten - Cyberpesten

  Advies voor slachtoffers | Afspraken maken gedrag online | Blokkeren online haters Campagne reageer Lief or Leave Chattaal | Cybercrime | Definitie Online Pesten | EMOJI betekenissen | Feiten & Cijfers | Gevolgen en Profielen Pesters, Omstanders & Slachtoffers | Hoe kunnen de media cyberpesten (online pesten) voorkomen | Ik word gepest Manieren & Voorbeelden Online Pesten | Nettiquette: hoe hoor je je te gedragen op social media | Online haat | Onlne Pesten niet altijd zichtbaar (video) | Online Shaming | Redenen pester om online te pesten (cyberpesten) | Rollen | Social media | Soorten Online Pesten Tips tegen Pesten  | Verschillen online & offline pesten | Voorkomen is beter dan genezen | Waarom beginnen jongeren met online pesten | Wat doe je als je online gepest wordt | Wist je dit over online pestkoppen  

  Wat is online kwetsend gedrag?

  De definitie die we hanteren is is: 
   “Online gedrag dat, bedoeld of onbedoeld, schade veroorzaakt aan een persoon of groep personen. Ook kan het gedrag worden ervaren als irriterend, treiterend, kleinerend of ongewenst.”

  Voorbeelden online pesten (cyberpesten)

  Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers de ervaring pijnlijker vinden wanneer er een groot publiek bij betrokken is. Ook de vorm van de boodschap kan de impact bepalen: voor jongeren zijn foto’s en filmpjes vaak kwetsender dan gemene uitspraken. Hieronder vind je een aantal voorbeelden: Alle onderstaande voorbeelden kunnen in verschillende vormen voorkomen, op TikTok, SnapChat, Instagram, YouTube en meer. Maar ook dingen zoals online haat, sexting, sextortion, grooming en slut shaming vallen hieronder. reageer lief or leave

  Inhoudsopgave

  Deze uitgebreide verkenning biedt een diepgaande kijk op de diverse vormen van online pesten en gerelateerde kwesties. Klik op de links om elk onderwerp nader te onderzoeken en meer te leren over de impact van online pesten en hoe dit fenomeen aan te pakken.

  ► Leestip!

  Online Pesten ~ 'Cyberpesten is niet normaal!' ~ Vraag het de Politie

  Hoofddoel Kenniscentrum Online Pesten

  Het ontwikkelen, samenbrengen en delen van kennis over pesten en online pesten (nationaal & internationaal) van 0-100 jaar voor een sociaal veilige omgeving voor ieder mens.

  Een veilige omgeving leidt tot een beter leer-, werk- en sportklimaat en biedt weinig tot geen ruimte voor ongewenst gedrag. Wij spreken van een sociaal veilige omgeving als de sociale, psychische en fysieke veiligheid niet door handelingen van anderen wordt aangetast.  

  Wij bieden niet alleen tips & adviezen tegen pesten en online pesten maar ook informatie, zoals: Beleidsinstrumenten, Factsheets, Wegwijzers, Cijfers & Feiten, Richtlijnen, Wet- en regelgevingen, Handreikingen, Protocollen, Wetenschappelijke Onderzoeken en Lesmaterialen.

  Subdoel Kenniscentrum Online Pesten

  Zoveel mogelijk mensen voorzien van juiste, tijdige, heldere en relevante inzichten, tips, tools & adviezen om pesten zelf  aan te pakken (in de eigen omgeving) om te komen tot een sociaal veilige werk-, leer- en sportomgeving. 

   
   
  Tip! Als het geen cyberpesten (online pesten) is dan is het mogelijk cybercrime.

  Wat is cybercrime - cybercriminaliteit?

  De angst online wordt vooral veroorzaakt doordat deze vorm van criminaliteit ‘gewoon’ op de eigen smartphone of computer binnenkomt en niet altijd direct te herkennen is. Zo heeft tweederde van alle Nederlanders wel eens te maken gehad met phishingmails, whatsappfraude of nepsms'jes van banken. Soms wordt een phishing-poging herkend, maar heel veel mensen worden toch slachtoffer, met soms duizenden euro’s schade. Dit is niet verwonderlijk, cybercrime neemt steeds professionelere vormen aan. Waar phishingmails vroeger nog te herkennen waren aan bijvoorbeeld spelfouten, zijn ze inmiddels haast niet meer van echt te onderscheiden. Lees verder >> Cybercrime