6 maart 2015 Deventer RTV workshop ‘Pesten binnen verenigingen en vrijwilligersorganisaties’ | Stop Pesten NU

084-8340086

6 maart 2015 Deventer RTV workshop ‘Pesten binnen verenigingen en vrijwilligersorganisaties’

Deventer RTV workshop ‘Pesten binnen verenigingen en vrijwilligersorganisaties’

 
 

Pesten…vrijwel overal gebeurd het. Niet veel mensen beseffen dit, maar het gebeurt veel en op hele subtiele wijze. Leeftijd, afkomst, mannen of vrouwen, het maakt geen verschil. Ook binnen vrijwilligersorganisaties en verenigingen werken mensen samen en wordt gepest.

 

Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden worden in Nederland ongeveer 1,2 miljoen werknemers geconfronteerd met intimidatie en pesten door collega's. Dat is ongeveer 16% van de Nederlandse werknemers. Zij hebben 'een enkele keer tot zeer vaak' last van pesten of intimideren door collega's of leidinggevenden.

 

De Vrijwilligerscentrale Deventer leidt ieder jaar een groep VertrouwensContactPersonen op. Eén van de zaken waarmee zij geconfronteerd kunnen worden is pesten. Leden, vrijwilligers of ouders kunnen zich hierdoor onprettig voelen binnen uw organisatie.

Tijdens de workshop ‘Pesten binnen verenigingen en vrijwilligersorganisaties’ wordt op interactieve wijze in diverse werkvormen, stil gestaan bij pesten, de rollen, de gevolgen en vormen. Er is gelegenheid om een eigen situaties uit jouw team/vereniging of organisatie in te brengen. Het doel van de workshop is om deelnemers te leren herkennen wat de signalen, rollen en vormen van pesten zijn in eigen team, vereniging of organisatie zodat u na afloop weet hoe u hier actie op kunt ondernemen. Tijdens de workshop is aandacht voor:
• Pestfeitjes
• Wat is plagen? Wat is pesten?
• Verschillende rollen bij pesten
• Diverse vormen van pesten
• Oorzaken en gevolgen van pesten
• Signalen van pesten
• Wat kan je doen?

 

De workshop wordt verzorgd door Patricia Bolwerk, oprichtster van de Stichting ‘Stop Pesten Nu!’. Deze stichting richt zich op preventie én voorlichting van pesten en digitaal pesten. In de vorm van campagnes en acties vraagt zij aandacht voor het feit dat pesten moet stoppen.

Bijeenkomst
Datum:   Donderdag 9 april 2015
Tijd:       Inloop 19.15 uur; aanvangstijd 19.30 uur; eindtijd 21.45 uur
Locatie:  Wordt bekend gemaakt na opgave
Kosten:   €5,- per organisatieâ?¨

U kunt zich tot donderdag 2 april inschrijven via een e-mail aan JorritErpsjorriterps@vcdeventer.nl of telefonisch via 0570-615805. Vermeld daarbij de naam van uw organisatie. De kosten voor deelname bedragen €5,00 per organisatie. Het heeft de voorkeur dat deelnamekosten voor 2 april worden voldaan op NL55ABNA0596222971 t.n.v. Vrijwilligerscentrale Deventer. Graag duidelijk de naam van uw organisatie en het onderwerp ‘Pesten’ vermelden. Vooraf opgeven is verplicht. Voor vragen over de workshop kunt u uiteraard ook bij ons terecht.

Bron