6 soorten pesterijen, hoe kunt u uw kind beschermen | Stop Pesten NU

084-8340086

6 soorten pesterijen, hoe kunt u uw kind beschermen

Pesten is een veelvoorkomend probleem dat een grote impact kan hebben op de emotionele en psychologische gezondheid van kinderen. Het gaat verder dan alleen fysieke aanvallen op het schoolplein; het omvat een breed scala aan gedragingen, variërend van verbaal pesten tot cyberpesten en seksueel pesten. Als ouder is het cruciaal om deze verschillende vormen van pesten te herkennen en te weten hoe u ermee om kunt gaan om uw kind te beschermen.

Wat is Pesten?

Pesten is niet zomaar een eenmalig incident, maar eerder een patroon van herhaaldelijke agressie waarbij één persoon macht uitoefent over een ander om hem te domineren.

Tip!

Dit kan zich manifesteren in verschillende vormen, waaronder:

Verbaal pesten

Dit omvat het gebruik van kwetsende woorden, scheldpartijen en respectloze opmerkingen over iemands uiterlijk, overtuigingen of handicap. Bijvoorbeeld, het belachelijk maken van iemands kleding of intelligentie.

Hoe te herkennen
Let op veranderingen in gedrag, zoals terugtrekking en stemmingswisselingen. Luister naar wat uw kind zegt over zijn interacties met anderen.

Wat te doen
Leer uw kinderen het belang van respect en zelfrespect. Moedig hen aan om assertief te reageren op pestkoppen en om hulp te zoeken wanneer dat nodig is.

Fysiek pesten

Dit omvat herhaalde fysieke aanvallen zoals slaan, schoppen en duwen, die schadelijk kunnen zijn voor het slachtoffer.

Hoe te herkennen
Let op onverklaarbare verwondingen zoals snijwonden en blauwe plekken. Praat met uw kind over zijn ervaringen op school en tijdens het buitenspelen.

Wat te doen
Start een open gesprek met uw kind en documenteer alle incidenten van fysiek pesten. Neem contact op met de school en indien nodig de lokale autoriteiten voor hulp.

Relationeel Pesten

Dit omvat het saboteren van iemands sociale status door geruchten te verspreiden of hen uit te sluiten van groepsactiviteiten.

Hoe te herkennen
Let op terugtrekking uit sociale activiteiten en veranderingen in vriendschappen.

Wat te doen
Moedig uw kind aan om nieuwe interesses buiten school te ontwikkelen en rapporteer aanhoudende problemen aan de school.

Cyberpesten (Online Pesten)

Dit omvat het lastigvallen van anderen via online kanalen, zoals sociale media en berichten-apps.

Hoe te herkennen
Let op veranderingen in het online gedrag van uw kind en tekenen van emotionele stress.

Wat te doen
Stel regels in voor veilig internetgebruik en moedig uw kind aan om u op de hoogte te stellen van eventuele cyberpesten.

Seksueel pesten

Dit omvat het gebruik van seksueel getinte opmerkingen, gebaren of handelingen om anderen te vernederen of te intimideren.

Hoe te herkennen
Let op veranderingen in gedrag en zelfvertrouwen, evenals tekenen van emotionele stress.

Wat te doen
Neem direct actie bij seksueel pesten en zoek professionele hulp indien nodig.

Vooroordelend pesten

Dit omvat pesten op basis van raciale, religieuze of seksuele vooroordelen.

Hoe te herkennen
Let op tekenen van angst, depressie en isolatie bij uw kind.

Wat te doen
Bied emotionele steun aan uw kind en benadruk het belang van inclusiviteit en acceptatie.

Door deze verschillende vormen van pesten te herkennen en adequaat te reageren, kunt u uw kind helpen omgaan met pestgedrag en hun zelfvertrouwen herwinnen. Blijf communiceren met uw kind en moedig hen aan om hulp te zoeken wanneer dat nodig is.