Academisch Pesten en Bedrijfspsychopaten Academische

084-8340086

Academisch Pesten en Bedrijfspsychopaten in de academische wereld

‘Academisch pesten’ leidt tot stress bij de slachtoffers maar slechts een minderheid dient een formele klacht in. Dat schrijven Tauben Averbuch en collega’s op basis van een systematische review die onlangs in BMJ Open verscheen. 

Volgens de onderzoekers gaat het bij ‘academisch pesten’ om machtsmisbruik in een academische setting, waardoor de opleiding of carrière van het slachtoffer wordt geschaad. De onderzoekers includeerden 68 studies en stelden op basis van 28 van deze studies een aantal hoofdcategorieën van academisch pesten op. Destabiliseren door iemand te dwingen om onder zijn of haar niveau te werken of moedwillig informatie achter te houden om werkprestaties te hinderen; ondermijning van de professionele status via overmatig monitoren en bekritiseren; isoleren door iemand sociaal en professioneel uit te sluiten; en onnodig laten overwerken – de meest genoemde pesttactiek.  

Het pestgedrag verschilde enigszins tussen de groepen. Medisch specialisten rapporteerden bijvoorbeeld vaker dat hun bepaalde verantwoordelijkheden werden ontnomen, terwijl specialisten in opleiding vaker disciplinaire maatregelen noemden en geneeskundestudenten aanhoudende kritiek. 

Impact van pestgedrag

Bijna 25 duizend respondenten (twintig van de geïncludeerde studies) werd naar de impact van pestgedrag gevraagd. Degenen die slachtoffer waren geweest van academisch pesten hadden er veel stress door ervaren, ook overwogen sommigen met het werk of de opleiding te stoppen en zagen ze risico’s voor de patiëntveiligheid. Uit de enkele studies die ernaar vroegen, bleek dat een derde van de respondenten een formele klacht had ingediend – wat lang niet altijd goed uitpakte voor het slachtoffer. 

De interventiestudies die de onderzoekers konden includeren, waren ongecontroleerde studies met voor- en nameting. Om kwalitatief betere studies op te zetten, is volgens de onderzoekers een gevalideerde en gestandaardiseerde vragenlijst nodig die specifieke vormen van pestgedrag concreet benoemt. Zo’n vragenlijst ontbrak in de 68, zeer heterogene, studies die allemaal waren uitgevoerd in (academische) ziekenhuizen en/of onder geneeskundestudenten. Bovendien waren dat voornamelijk surveys waar selectiebias mogelijk een rol speelde. 

Lees het rapport DOI: 10.1136/bmjopen-2020-043256 

- conclusie rapport - Academisch pesten verwijst naar specifiek gedrag dat het leerproces of de loopbaan van het beoogde doel verstoren en
bestaat gewoonlijk uit uitsluiting en overwerk. De gevolgen zijn onder meer aanzienlijk psychiatrisch lijden en verlies van carrièremogelijkheden. Pestkoppen zijn meestal mannen en senioren adviseurs, terwijl de slachtoffers meestal vrouwen zijn. De angst van represailles en niet-handhaving van antipestbeleid zijn de grootste belemmeringen voor het aanpakken van academisch pesten.

Bron Medisch Contact

 

Bedrijfspsychopaten in de academische wereld

Beluister het radio interview hieronder of via deze link De Nieuws BV BNNVARA18 november 2021 12:00 - 13:30

Achter academisch wangedrag kán een bedrijfs-psychopaat schuilgaan. En dat beseffen universiteiten zich te weinig. Bij het aannemen van nieuwe leidinggevenden zouden sollicitanten hier dan ook op gescreend moeten worden. Dat vindt UvA-onderzoeker en psycholoog Iris Breetvelt. Samen met Marijtje Jongsma, van WO in Actie en universitair hoofddocent cognitieve neurowetenschappen, aan de Radboud Universiteit is ze te gast.

Bron NPO 1 BNN/Vara

Ongure types hebben vaak een combinatie van ‘foute’ eigenschappen – egoïst, narcist én psychopaat

Duistere types. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen met een asociale persoonlijkheid een belangrijke overeenkomst hebben.

Het gaat hierbij om “de algemene neiging het eigen individuele nut te maximaliseren en vanuit persoonlijke overtuigingen te rechtvaardigen. Wat anderen belangrijk vinden, is volstrekt ondergeschikt.”

Kortom: je eigen doelen en belangen hebben prioriteit. Zelfs wanneer dat betekent dat je daarvoor mensen pijn moet doen of schade moet berokkenen. Maar het betekent ook dat je je activiteiten rechtvaardigt, ongeacht hoe schadelijk ze voor anderen zijn.Beschikt iemand over een zogeheten Dark Tetrad-persoonlijkheid, dan kan diegene de volgende kenmerken hebben: sadisme, psychopathie, narcisme en machiavellisme (berekenend en manipulatief gedrag).

Andere trekken met een ‘duistere kern’ zijn egoïsme, rancune en denken ‘overal recht op te hebben’, zo blijkt uit onderzoek van de universiteit van Kopenhagen. In de publicatie De duistere kern van persoonlijkheid stellen de onderzoekers dat duistere eigenschappen vaak in combinaties voorkomen. Dit heet dan de zogeheten ‘D-factor’.

Onderzoekers Ingo Zettler, psycholoog aan de Universiteit van Kopenhagen, Morten Moshagen van de Universiteit van Ulm, en Benjamin Hilbig van de Universiteit van Koblenz-Landau legden vragen voor aan 25.000 mensen.

De onderzoekers werkten met stellingen als “Het is moeilijk om je doel te bereiken, als je niet af en toe de weg afsnijdt”; “Het loont de moeite zelf te lijden, opdat anderen hun verdiende loon krijgen”; en “Ik weet dat ik speciaal ben, omdat iedereen dat voortdurend tegen me zegt”.

Deelnemers werd ook gevraagd naar agressie, impulsiviteit en zelfzuchtig of onethisch gedrag.

Volgens Zettler tonen de resultaten dat duistere aspecten van iemands persoonlijkheid een gemeenschappelijke noemer hebben. In alle gevallen gaat het om eenzelfde kijk op het leven die de D-factor onderscheidt.

Dit zijn negen van de meest voorkomende duistere trekken die de onderzoekers aantroffen. De onderlinge overeenkomsten zijn groter dan de verschillen.

  1. Egoïsme – De behoefte om je eigen wensen te laten gelden, ook als dat ten koste van anderen gaat.
  2. Machiavellisme – Geloven dat het doel de middelen heiligt, hoe manipulatief of achterbaks ook.
  3. Morele onthechting – Het vermogen om je onethisch te gedragen zonder je druk te maken over de gevolgen.
  4. Narcisme – Zelfobsessie, grootheidswaanzin, megalomanie en neerkijken op anderen – terwijl je tegelijkertijd hun aandacht nodig hebt.
  5. Claimgedrag – Geloven dat je beter bent dan anderen en een betere behandeling verdient dan je anderen zelf geeft.
  6. Psychopathie – Een gebrek aan empathie of schaamte gekoppeld aan impulsief en roekeloos gedrag.
  7. Sadisme – Anderen fysiek of emotioneel pijn willen doen omdat je dat leuk vindt.
  8. Eigenbelang – Sociaal en financieel succes boven alles stellen.
  9. Rancune – Destructief gedrag vertonen en bereid zijn anderen pijn te doen, zelfs wanneer je daar zelf schade aan ondervindt.

 

Bron Business Insider