Activeer buitenstaanders om pesten tegen te gaan | Stop Pesten NU

084-8340086

Activeer buitenstaanders om pesten tegen te gaan

Pesten kan beter worden tegengegaan door de passieve houding van buitenstaanders aan te pakken, zodat zij slachtoffers verdedigen. Dit blijkt uit onderzoek waarop Jeroen Pronk op 13 april promoveert aan de Vrije Universiteit.

Buitenstaanders - kinderen die zich niet met het pesten bemoeien - kunnen helpen om pesten te beëindigen. Vaak willen ze het slachtoffer wel helpen, maar doen ze dat niet of op indirecte wijze. Ze troosten het slachtoffer bijvoorbeeld, in plaats van op pesters af te stappen. Buitenstaanders willen vaak verdedigers zijn, maar durven dat niet. Ze hebben vaak specifieke persoonlijkheidskenmerken, zoals introversie en strafgevoeligheid.

Uit het onderzoek blijkt dat buitenstaanders zich meer bewust moeten worden van het feit dat hun ontwijkende gedrag het gepest kan verergeren en de negatieve gevolgen voor het slachtoffer kan vergroten. Het pestgroepsproces kan volgens Pronk worden aangepakt door de sociale en emotionele competentie en de weerbaarheid van buitenstaanders te versterken. De Sta Sterk Training kan als interventie worden ingezet om het buitenstaandergedrag van leerlingen te verminderen en het verdedigergedrag te versterken.

Bron: VU Amsterdam