Als iemand gepest wordt op de werkvloer, kan de afdeling Personeelszaken verschillende acties ondernemen | Stop Pesten NU

084-8340086

Als iemand gepest wordt op de werkvloer, kan de afdeling Personeelszaken verschillende acties ondernemen

 

 1. Luisteren en ondersteuning bieden:

  De eerste stap is om te luisteren naar de werknemer en aan te geven dat de afdeling er is om te helpen. De werknemer kan ook worden doorverwezen naar een vertrouwenspersoon of een externe hulpverleningsinstantie.

 2. Onderzoeken en actie ondernemen:

  De afdeling Personeelszaken moet een onderzoek uitvoeren naar de situatie en alle relevante informatie verzamelen. Zij kunnen ook actie ondernemen volgens het beleid van de organisatie, zoals een waarschuwing geven of disciplinaire maatregelen nemen tegen de pester(s).

 3. Opleiding en training:

  De afdeling kan training en workshops organiseren voor het personeel om hen bewust te maken van pesten op de werkvloer en hoe het aangepakt kan worden. Door middel van deze trainingen kunnen ze ook de pesters helpen hun gedrag te veranderen.

 4. Steun bieden en vervolgacties ondernemen:

  De afdeling Personeelszaken moet ook de werknemer ondersteunen en vervolgacties ondernemen om ervoor te zorgen dat de pesterij stopt en dat de werknemer zich veilig voelt op het werk.

 

Kortom, de afdeling Personeelszaken kan een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van pesten op de werkvloer en het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werknemers.