Als mijn kind de pester is | Wat kan ik doen | Voor ouders

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Als mijn kind de pester is | Wat kan ik doen | Voor ouders

Veel leerlingen die pesten, worden zelf ook gepest. Jongens zijn vaker dader/slachtoffer. Kinderen die zowel pesten als gepest worden lopen mogelijk de meeste kans op een problematische puberteit. Ze worden verworpen door de klas, worden vaak gepest en reageren zich voortdurend af op andere klasgenoten. Daar maken ze zich niet geliefd mee. Bij hen is sprake van een opeenstapeling van kwetsbaarheden, wat zich kan uiten in allerlei emotionele en gedragsproblemen. 

Als het op school niet zo lekker gaat, vragen we meestal wel

of het kind wordt gepest, meestal niet of het zelf anderen pest of dat er in de klas gepest wordt

Wat belangrijk is om als ouder/opvoeder om te onthouden is: Kinderen zijn op school heel anders is dan bij jou thuis, dit heeft met name groepsdruk en een 'gelilefde' plek in een groep/klas willen hebben te maken.

We hebben een soort gat in ons denken. Dat ons kind ook dader kan zijn, komt vaak niet eens in ons op.

We zijn vooral bang dat hem of haar iets overkomt, en dat is bepalend voor de manier waarop we naar het kind kijken en hoe de gesprekken gevoerd worden."


Vooral als ouders vroeger zelf gepest zijn, zijn ze erg bang dat het hun kind zal overkomen. Dat is logisch, omdat het zo’n impact heeft gehad. Maar het zorgt er ook voor dat ouders het vaak niet herkennen als hun kind andere kinderen pest. En als ze er wel achter komen, schamen ouders zich er vaak voor. Of ze zijn blij dat hun kind tenminste goed voor zichzelf opkomt. En ja, een kind mag natuurlijk voor zichzelf opkomen, maar dan wel met respect voor anderen.”

Pesten of meelopen is een verkapte vraag om hulp van jouw kind

Wij helpen kinderen het meest als wij als ouders en opvoeders open staan voor het idee dat onze kinderen mogelijk door groepsdruk ander en ongewenst gedrag vertonen om 'geliefd', 'populair' of 'stoer' gevonden te worden en dat zij nu de pester of meelopers zijn.

Dit betekent niet dat jouw kind fout of slecht is, maar het gedrag is fout en dit gedrag moet direct stoppen! 

Alleen mensen die 'ergens' onzeker zijn, pijn hebben of gekwetst zijn pesten anderen (of lopen met de pesters mee), zij hebben het nodig om ten koste van een ander, zichzelf groter, sterker of machtiger te voelen. Dit gedrag is een verkapte vraag om hulp. Wij weten uit onderzoeken personen die ECHT zelfvertrouwen hebben, niet pesten! Mensen met echt zelfvertrouwen vinden zichzelf en ook alle anderen mensen helemaal oké, die voelen niet de behoefte om iemand kleiner te maken, te kwetsen, kleineren of vernederen of zogenaamd 'stoer' gevonden te worden. 

Uiteindelijk willen wij allemaal hetzelfde (net als het slachtoffer) bij een groep horen en geaccepteerd worden om wie wij zijn. Naast het geven van een sanctie op het slechte gedrag (bijvoorbeeld een reflectieopdracht over wat zij gedaan hebben + hoe dit zou voelen als ze dit bij hun zouden doen) om ze vervolgens tips, tools en vaardigheden aan te leren in een training over wat echt zelfvertrouwen hebben is waardoor mensen jou echt leuk gaan vinden.

Dat mensen je dan pas echt leuk vinden, hoe fijn is dat. Dat ze niet meer bang voor je zijn (en zogenaamd vrienden met je zijn uit angst om de volgende te zijn die door jou gepest wordt) maar gewoon omdat je niet meer gemeen doet naar anderen en daardoor veel leuker bent (gewoon door je echte zelf te zijn).

Het hebben van ECHT zelfvertrouwen is iets wat wij ieder mens gunnen, het is iets waar je je hele leven baat bij hebt. ~ én ~ dit zorgt er ook voor dat niemand meer gepest wordt!

 

Je kind is een pester

Pesten heeft niet alleen een effect op kinderen maar ook op ouders. Ouders van gepeste kinderen zien even hard af als hun eigen kind. Maar wat als je kind zelf een pester is? Hoe kan je hier het best mee omgaan? 

Niemand wordt graag op het matje geroepen bij de directie van de school van je kinderen. Je schrikt waarschijnlijk enorm wanneer die je dan ook nog eens vertelt dat je kind een pester is. Je vraagt je misschien af of je zelf iets verkeerd gedaan hebt of waarom je de signalen zelf niet opgevangen hebt.

De grootste angst van mensen is buitengesloten worden. Vormen van pesten zijn ook roddelen, buitensluiten, negeren en chanteren. Een pester pest niet zonder podium. Hij/zij heeft het nodig dat andere andere mensen toekijken. Een aantal artikelen om inzicht te krijgen waarom jouw kind mogelijk de pester is:

 

Wat kan ik doen als ouder?

 • Zeg niet, dit doet mijn kind niet!
 • Straf niet meteen. Probeer met je kind te praten. Vraag wat er precies gebeurd is en waarom je kind zich precies zo gedroeg.
 • Zoek naar mogelijke redenen waarom je kind pest. Misschien kan je er wel iets aan doen. 
 • Ga na wat er precies gebeurt. Praat met je kind, zijn leraar, trainer, vrienden…
 • Leg het verschil tussen plagen en pesten uit en maak duidelijk dat pesten niet kan. Voor sommige kinderen is het moeilijk om dat onderscheid te maken. Maak daarbij wel duidelijk dat je je kind als persoon niet afkeurt maar het gedrag.
 • Help je kind om het eigen zelfbeeld te versterken. Pesten is niet de manier om aan meer vrienden te geraken, integendeel. Leer je kind om op een positieve manier om te gaan met andere kinderen.
 • Geef je kind ook de verantwoordelijkheid over de situatie en daarmee de kans om het goed te maken. Bespreek samen hoe hij of zij ervoor kan zorgen dat het slachtoffer zich weer beter voelt en hoe ze jouw vertrouwen weer kunnen winnen. Maak afspraken en regels en verzin oplossingen om het pesten te stoppen.
 • Zeg duidelijk dat pesten niet kan. Nooit. Om geen enkele reden. Op geen enkele manier (uitsluiten, spullen stuk maken, slaan, uitlachen, haatmails sturen…) Vraag je kind om onmiddellijk te stoppen.
 • Bespreek de pest problematiek ook op school met de leerkracht of leerlingenbegeleider. Ook zij kunnen een hulp zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon worden voor je kind. Als je kind het even lastig heeft of herinnerd moet worden aan de afspraken, kan hij of zij altijd terecht bij die persoon.
 • Wij hoeven niet te weten waar het bij de pesters vandaan komt, het is wel belangrijk dat een pester ook hulp aangeboden krijgt om te leren op een andere manier met zijn/haar pijn of trauma om te gaan. Ook moeten zij leren dat het pestgedrag nooit oké is en dat hier sancties voor moeten zijn. Als wij iemand gedrag afkeuren dat betekent dit niet dat zij als mens minder of slecht zijn.
 • Wijs op het verdriet dat het pesten veroorzaakt. Probeer de gevoelens van het slachtoffer te verwoorden. Zo vergroot je het inlevingsvermogen van je kind.
 • Geef hem kansen om het goed te maken.