Bankdonatie | Stop Pesten NU

084-8340086

Bankdonatie

Jazeker, ook jij kunt ons steunen! 

U kunt steunen door een (kleine) bijdrage over te maken naar onze bankrekening:

Stichting Stop Pesten Nu

Rabobank: NL 34 RABO 0162 1333 91

 

~ ~ ~ ~ ~