Beleidstool Mediawijsheid Educatief pakket Voor Scholen | Stop Pesten NU

084-8340086

Beleidstool Mediawijsheid Educatief pakket Voor Scholen

Voor heel wat scholen is het opstellen van een mediawijs beleid een ware uitdaging. Hoe ontwikkel je dit? Wat moet er allemaal instaan? Ontdek met de Beleidstool Mediawijsheid hoe je samen met de hele school een beleid ontwikkelt over mediawijsheid en een specifiek thema (cyberpesten, sexting, portret- en auteursrecht of online identiteit).

Voor schoolteams (basis- en voortgezet onderwijs). Thema's:

De Beleidstool Mediawijsheid helpt jouw school in het opstellen van een mediawijs beleid. Zo kan je als school stapsgewijs, op eigen tempo, een beleidsplan ontwikkelen rond thema's als cyberpesten, sexting, online identiteit of portret- en auteursrecht. Zowel de kansen die digitale media bieden op school komen aan bod, zonder de risico’s uit de weg te gaan.

Wat komt aan bod 

 De beleidstool spitst zich toe op het thema mediawijsheid en vier andere mediawijze subthema’s. Als school kies je zelf welke thema's je wil behandelen:

Zo gebruik je het

De mediawijze beleidstool bestaat uit vier fases:

 • fase 1: verkenning van de mediawijze thema’s (duurtijd: 90-120 minuten)
 • fase 2: selectie van de bouwstenen voor het beleidsplan (duurtijd: 120-150 minuten)
 • fase 3: opstellen van het beleidsplan (duurtijd: 120-150 minuten)
 • fase 4: finaliseren van het beleidsplan (duurtijd: 60-90 minuten)

Als school kies je zelf het tempo waarop je zelfstandig het proces doorloopt en de fases inplant. Een gespreksleider en secretaris uit de school nemen hierbij het voortouw. 

Dit heb je nodig 

Download de verschillende onderdelen van de mediawijze beleidstool:

 • De handleiding
 • De begeleidende presentatie
 • De kaartjes met bouwstenen
 • Het legplan 
 • Het evaluatiedocument
 • De bijlagen met inspiratie visie en beleidsplan
 • Een bijlage met het overzicht van de linken met de leerlijn mediawijsheid

Voor fase 1 en 4 is een iets ruimere zaal nodig om met de bredere klankbordgroep aan de slag te gaan. Daarnaast zijn internetverbinding en laptops of tablets vereist. Meer gedetailleerde informatie vind je in de handleiding.

Een initiatief van: Mediawijs Child Focus Pimento Sensoa