Bestuur | Stop Pesten NU

Bestuur

 

Patricia Bolwerk 

Patricia BolwerkFunctie(s): Oprichter & Directeur Bestuurder Stichting Stop Pesten Nu 

  • De bestuurdersactiviteiten worden jaarlijks onbezoldigd uitgevoerd. Alle directie werkzaamheden zijn 11 jaar lang fulltime vrijwillig uitgevoerd. Inmiddels kleine vergoeding voor werkzaamheden 0,2 FTE.
  • Nevenfunctie(s): BOLWERKen Opleidingen & Trainingen aanpakken van pesten en online pesten bij bedrijven en scholen.

Beluister deze PestCast over Plagen & Pesten (vanaf 3:50 minuut)

In een uitgebreid interview vertel ik hoe Stop Pesten Nu is ontstaan, waarom pesten zo'n groot probleem is en wat Stichting Stop Pesten Nu doet.

 

Organisatie

Stichting Stop Pesten Nu wordt op dit moment volledig gerund door vrijwilligers en de betrokkenheid van vele enthousiaste Ambassadeurs. Wij zijn een enthousiast klein team dat door Patricia Bolwerk wordt aangestuurd. Tijdens de evenementen maken wij gebruik van meerdere vrijwilligers maar deze oproepen vinden plaats per evenement. Wij ondersteunen ook vele journalisten en redacties met het maken van programma's, items en artikelen over pesten en online pesten en zijn ook zelf zeer regelmatig in de Landelijke Media te zien, zie het overzicht

Wij zijn continue actief om Stop Pesten Nu verder te professionaliseren volgens de lean-startup-methode. Met de Raad van Toezicht gaan wij nu op naar het volgende niveau voor Stichting Stop Pesten Nu. Er is heel veel bereikt in de afgelopen jaren en veel georganiseerd achter de schermen en nu gaan wij weer verder.

SPN wil groot worden door klein te blijven. Het kernteam voert de volgende werkzaamheden uit: fondsenwerving/marketing/communicatie/evenementen, website, begeleiden onderzoeken en stagiaires, secretariaat, informatie & services, vrijwilligerscoördinatie en personeelszaken, financiële administratie, overige administratie. Veel werkzaamheden worden onbezoldigd uitgevoerd door vrijwilligers, zodat SPN in staat is met een klein personeelsbestand de bovenstaande werkzaamheden uit te voeren. Uiteraard wordt regelmatig de afweging gemaakt of bepaalde werkzaamheden nog door vrijwilligers gedaan kunnen worden of naar kantoor gehaald moeten worden. Het belangrijkste is hierbij of de SPN-werkwijze gewaarborgd wordt.

SPN kan klein blijven door sommige werkzaamheden en projecten uit te besteden. Dat geeft een grote flexibiliteit en maakt het mogelijk de overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Daarbij wordt altijd goed afgewogen of een partner bij SPN past. Wij hebben een groot netwerk van bedrijven. Onze partners sponsoren vaak een deel van de werkzaamheden, of bieden het aan tegen kostprijs. Veelal zetten medewerkers van bedrijven zich belangeloos in, dus als vrijwilliger. Daardoor is de betrokkenheid groot en kunnen wij het Stop Pesten Nu-DNA en de kwaliteit vasthouden.