Betrek ouders en jongeren bij het aanpakken van pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

Betrek ouders en jongeren bij het aanpakken van pesten

Schoolpersoneel kan veel doen om pesten te voorkomen en leerlingen te beschermen, maar ze kunnen het niet alleen. Ook ouders en jongeren spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van pesten op school. Een effectief middel om ouders en jongeren te betrekken is het instellen van een schoolveiligheidscommissie, die de gemeenschap samenbrengt om actief en doelgericht te werken aan pestpreventie op school.

Voordelen van ouder- en jongerenbetrokkenheid

Onderzoek heeft aangetoond dat schoolleiders, zoals directeuren, een krachtige rol kunnen spelen in het voorkomen van pesten. Ze kunnen anderen inspireren en een klimaat van respect en inclusie behouden. Maar directeuren kunnen dit niet alleen bereiken. Wanneer ouders en jongeren betrokken worden bij de oplossingen:

 • Voelen leerlingen zich veiliger en kunnen ze zich beter concentreren op hun leerproces.
 • Ervaren ouders minder zorgen.
 • Kunnen leraren en medewerkers zich richten op hun werk.
 • Kunnen scholen responsievere oplossingen ontwikkelen, omdat leerlingen pestgedrag vaker waarnemen dan volwassenen.
 • Verbeteren de schoolomgeving doordat leerlingen actief optreden om pesten te stoppen.
 • Kunnen ouders de boodschappen over pestpreventie op school ondersteunen en sneller signalen herkennen van pesten bij hun eigen kinderen of anderen.

Hoe ouders en jongeren kunnen bijdragen

Scholen kunnen een platform bieden voor betrokkenheid van ouders en jongeren, maar dit gebeurt niet van de ene op de andere dag. Ouders en jongeren moeten zich gewaardeerd voelen en kansen krijgen om hun expertise in te brengen. Om de betrokkenheid van ouders en jongeren te behouden, moeten scholen hen een zinvolle rol bieden. Dit kan bijvoorbeeld als volgt worden gedaan:

 • Leerlingen kunnen hun mening en ervaringen met pesten delen. Ze kunnen een leidende rol spelen bij het bevorderen van respect en inclusie op school, communiceren over pestpreventie met leeftijdsgenoten en helpen bij het ontwikkelen van regels en beleid.
 • Ouders kunnen bijdragen aan een positief schoolklimaat via de oudervereniging, vrijwilligerswerk en evenementen ter verbetering van de school.
 • Schoolpersoneel kan ouders op de hoogte houden, hen welkom laten voelen en hen als partners behandelen. Scholen kunnen overwegen een schoolcoördinator aan te stellen die ouderbetrokkenheid en betrokkenheid van jongeren ondersteunt. Scholen kunnen vergadertijden instellen die handig zijn voor ouders en jongeren en kunnen extra stimulansen overwegen, zoals het aanbieden van maaltijden of kinderopvang.

Schoolveiligheidscommissies

Een schoolveiligheidscommissie, bestaande uit een kleine groep mensen die zich bezighoudt met de veiligheid op school, is een strategie om ouders, jongeren en anderen te betrekken bij het voorkomen van pesten. De volgende personen kunnen een positieve bijdrage leveren aan een schoolveiligheidscommissie:

 • Schoolbeheerders kunnen vragen beantwoorden over budget, training, curriculum en federale en staatswetten, zoals de Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA).
 • Inspirerende en gerespecteerde leraren met sterke klas- en sociale vaardigheden kunnen waardevolle inzichten bieden.
 • Andere schoolmedewerkers, zoals schoolpsychologen, counselors, verpleegkundigen, bibliothecarissen en buschauffeurs, brengen verschillende perspectieven op pesten in.
 • Ouders kunnen het gezinsperspectief delen en andere ouders op de hoogte houden van het werk van de commissie.
 • Studenten kunnen nieuwe inzichten inbrengen en helpen bij het identificeren van echte uitdagingen op het gebied van preventie.
 • Andere belanghebbenden in de gemeenschap, zoals politieagenten, geestelijken, gekozen functionarissen en zorgverleners, kunnen een bredere kijk bieden.

De belangrijkste activiteiten van een schoolveiligheidscommissie kunnen zijn

 • Het plannen van programma's voor pestpreventie en -interventie, met meetbare en haalbare doelen.
 • Het implementeren van inspanningen om pesten te voorkomen, waarbij regelmatige bijeenkomsten worden gehouden om de voortgang te bewaken en obstakels aan te pakken.
 • Het ontwikkelen, communiceren en handhaven van beleid en regels ter voorkoming van pesten.
 • Het informeren van de schoolgemeenschap over pesten, zodat iedereen het probleem begrijpt en zijn rol bij het stoppen ervan kent.
 • Het uitvoeren van schoolbrede beoordelingen van pestgedrag en het analyseren van andere gegevens, zoals incidentrapporten.
 • Het evalueren van inspanningen ter preventie van pesten en indien nodig het plan verfijnen.
 • Het pleiten voor het werk van de school op het gebied van pestpreventie binnen de hele schoolgemeenschap.
 • Het volhouden van inspanningen over een langere periode, aangezien pesten gedrag is dat herhaald kan worden.

Het bespreken van het gedrag van individuele leerlingen is niet de taak van de schoolveiligheidscommissie, omdat dit in strijd is met de privacy van de leerlingen volgens de FERPA-wetgeving. Ook bij beoordelingen moeten er FERPA-overwegingen zijn, vooral wanneer persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld.