BOLWERKen | Stop Pesten NU

BOLWERKen

Wij kunnen het samen BOLWERKen!
 
Mede binnen Stichting Stop Pesten Nu biedt Patricia Bolwerk u een steuntje in de rug om mooie ideeën, wensen & plannen sneller uit te voeren om pesten (ongewenst gedrag) op een effectieve en preventieve manier aan te pakken voor een veilig schoolklimaat en een duurzaam inzetbaar werkklimaat.
 
bolwerken (ww):
klaarspelen, volbrengen
 
Samen kunnen wij het BOLWERKen, Stop Pesten Nu!

als synoniem van een ander trefwoord:

regelen (ww) :
afhandelen, afwerken, afwikkelen, arrangeren, bedisselen, beredderen, beschikken, bolwerken, coördineren, disponeren, fiksen, in orde brengen, in orde maken, inrichten, klaarspelen, klaren, managen, opknappen, oplossen, ordenen, organiseren, redderen, ritselen, schikken, settelen, uitvechten, vereffenen, versieren, voor elkaar krijgen
halen (ww) :
behalen, bemachtigen, bereiken, bolwerken, erin slagen, klaarspelen, klaren, komen aan, komen tot, krijgen, lappen, presteren, rooien, scoren, verkrijgen, versieren, verwerven, voor elkaar krijgen
organiseren (ww) :
beleggen, bolwerken, fiksen, geven, houden, in het leven roepen, initiëren, klaarspelen, klaren, op touw zetten, oprichten, regelen, ritselen, versieren, voorzien in
volbrengen (ww) :
afwerken, bolwerken, doen, flikken, presteren, slagen, tot stand brengen, uitrichten, uitvoeren, verrichten, vervullen, voleindigen, volvoeren
klaarspelen (ww) :
bolwerken, fiksen, gelukken, lappen, loskrijgen, lukken, rooien, slagen, terechtbrengen, voor elkaar krijgen
behalen (ww) :
boeken, bolwerken, halen, in de wacht slepen, klaren, oogsten, scoren, verkrijgen, verwerven, winnen