Cijfers Pesten LHBTIQ+ | Stop Pesten NU

084-8340086

Cijfers Pesten LHBTIQ+

Het percentage lesbische, homoseksuele en biseksuele leerlingen dat wekelijks, of zelfs dagelijks door leeftijdsgenoten wordt gepest, is twee keer hoger dan het percentage heteroseksuele leerlingen dat te maken krijgt met pesterijen. Ook meisjes die worden gezien als ‘mannelijk’ en jongens die worden gezien als ‘vrouwelijk’ worden vaker gepest dan andere leerlingen (Scholte et al., 2016).

Download de Handreiking en cijfers op een rij LHBTIQ+ 2021 Movisie

De verhoogde kans op onveiligheid en slachtofferschap onder LHBTIQ+’s wordt vaak verklaard door te wijzen op het bestaan van vooroordelen, stigma’s en negatieve stereotypen en denkbeelden over homo- en biseksualiteit.

  • Van de biseksuele mensen heeft 27% in het afgelopen jaar te maken gehad met ongewenst gedrag van collega’s

  • Van de lesbische en homoseksuele mensen heeft 20% in het afgelopen jaar te maken gehad met ongewenst gedrag van collega’s

  • Van de heteroseksuele mensen heeft 17% in het afgelopen jaar te maken gehad met ongewenst gedrag van collega’s

Ongewenst gedrag behelst intimidatie, pesten, ongewenste seksuele aandacht en lichamelijk geweld. Met elk van deze aspecten hebben biseksuele mensen meer te maken op het werk (Van Beusekom & Kuyper 2018).

  • Van de LHBT ouderen van 65 jaar en ouder heeft 41% ooit last gehad van vooroordelen of discriminatie door buren en 36% door zorgverleners.

Lesbisch (L), homoseksueel (H), biseksueel (B), transgender (T), intersekse (I) en queer (Q). Dat is waar de letters van de afkorting LHBTIQ+ voor staan. De '+' verraadt echter dat die gemeenschap nog véél breder is, zoals:

  • Zo wordt de 'A' van aseksueel ook vaak toegevoegd aan het rijtje. Aseksuele mensen worden vaak gezien als mensen zonder geaardheid, maar dat is niet helemaal terecht. Er zijn namelijk ook aseksuelen die wel degelijk gevoelens voor een ander hebben en romantische relaties aangaan, maar geen behoefte hebben aan seks. Mensen die ook geen romantische aantrekkingskracht voelen worden ook wel aromantisch genoemd. 
  • Ook de P van panseksueel komt vaak voor. Panseksuele mensen hebben geen uitgesproken voorkeur voor een bepaald geslacht, maar zouden op alle genderidentiteiten kunnen vallen: mannen, vrouwen, transgenders, interseksen. Ze zijn in zekere zin 'blind' voor gender.
  • Minder bekend is de S van Straight Allies: Heteroseksuelen die strijden tegen homofobie en zich inzetten voor de emancipatie van de LHBTIQ+-gemeenschap. 'Eigenlijk zitten alle mannen in de kast, ook hetero-mannen', stelt Van Tricht. 'Ze worden enorm beperkt door de hetero-norm, die bepaalt dat je moet mee lachen om een vrouwonvriendelijk grapje, dat je niet te comfortabel kan zijn met fysiek contact met andere mannen. Als je afwijkt van die norm, ben je al snel een 'mietje'. Vrouwelijk gedrag wordt meteen geassocieerd met homoseksualiteit.'
  • Zelfs met de A, P en S zijn we er nog niet. Er blijven groepen mensen die zich niet kunnen identificeren met de bestaande categorieën en het is niet uitgesloten dat er nog meer letters bijkomen. Dat beeld herkent ook Laurens Buijs, Socioloog in Gender Studies aan de UvA.