Cijfers Pesten op het Werk

Cijfers Pesten op het Werk

Samenvatting van CNV-onderzoek 2024: Pesten op het werk

Volgens het CNV-onderzoek wordt ruim 27% van de werkenden gepest op de werkvloer, wat neerkomt op ongeveer 2,6 miljoen werknemers. Van deze groep wordt 16% gepest door hun leidinggevende. Meer dan de helft van de werkplekken treedt niet effectief op tegen pesten, waardoor een kwart van de pesters hun gedrag ongestraft voortzet. Bovendien blijkt dat 16% van de werkplekken geen vertrouwenspersoon heeft en 33% geen pestprotocol hanteert.  Meer details vind je hier.

‘Schokkende cijfers. Een respons van 26% betekent dat 2,3 miljoen werkenden te maken heeft met pestgedrag. Daarnaast is voor meer dan 1,5 miljoen werkenden de sfeer op het werk verslechterd door de crisis. Een zeer onwenselijke situatie,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.  

Het CNV-onderzoek (2024) brengt de volgende feiten en cijfers over pesten op de werkvloer aan het licht:

 • 27% van de werkenden wordt gepest op het werk.
 • Dit komt neer op ongeveer 2,6 miljoen werknemers.
 • 16% van de werknemers wordt gepest door hun leidinggevende.
 • Meer dan 50% van de werkplekken treedt niet op tegen pesten.
 • Een kwart van de pesters komt weg met hun gedrag.
 • 16% van de werkplekken heeft geen vertrouwenspersoon.
 • 33% van de werkplekken heeft geen pestprotocol.

Samenvatting CNV-onderzoek 2020: Pesten op het werk

Het CNV-onderzoek toont aan dat 26% van de werkenden, oftewel 2,3 miljoen werknemers, gepest wordt op het werk. Tijdens de coronacrisis gaf 1 op de 5 werknemers aan dat de werksfeer verslechterde. Angst voor baanverlies weerhoudt 11% van de werknemers ervan om pesten te melden. Verder geeft 15% aan dat werkgevers minder optreden tegen pesten sinds de crisis, en 13% wordt gepest door hun leidinggevende. In de zorgsector ervaart 33% pesten, terwijl 13% daar geen actie van werkgevers ziet. Ook in de ICT- en overheidssectoren is pesten wijdverbreid. Meer informatie vind je hier. Het onderzoek van CNV geeft belangrijke cijfers en feiten over pesten op de werkvloer:

 • 26% van de werkenden (meer dan 2 miljoen werknemers) wordt gepest op het werk.
 • 16% wordt gepest door een leidinggevende.
 • 32% wordt gepest door collega's.
 • 15% van de werknemers vindt dat er minder tegen pesten wordt opgetreden sinds de coronacrisis.
 • 11% durft niets te zeggen uit angst voor baanverlies.
 • Bij 13% van de werkplekken ontbreekt een vertrouwenspersoon.
 • Bij 33% van de werkplekken is er geen pestprotocol.
 • Sectoren:
  • Zorg: 33% ervaart pesten.
  • Overheid: 32% ervaart pesten.
  • ICT: 34% ervaart pesten.

Samenvatting TNO-onderzoek 2015: Pesten op het Werk

In het rapport wordt gesteld dat ongeveer 16% van de werknemers in Nederland te maken heeft met pesten op het werk, op basis van een enquête onder 45.000 werknemers. Op basis van deze conclusie en het totaal aantal werknemers in Nederland (ongeveer 8,5 miljoen in 2015), wordt geschat dat ongeveer 1,4 miljoen werknemers te maken hebben met pesten op het werk. Van deze 1,4 miljoen werknemers geeft ongeveer 35% aan dat het pesten voortduurt, waardoor ongeveer 500.000 werknemers per jaar te maken hebben met langdurig pesten op het werk. Het onderzoek waarin wordt gesteld dat ongeveer 500.000 werknemers per jaar te maken krijgen met pesten op het werk, is uitgevoerd door TNO (Nederlands Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport, getiteld "Pesten op het werk: cijfers, oorzaken en oplossingen", is gepubliceerd in 2015 en is te vinden op de website van TNO

 • Kosten pesten op het werk
  Onderzoek van TNO schat de totale kosten voor werkgevers in 2012 als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting (zoals werkstress, agressie, pesten) op 2,2 miljard euro. Dit zijn slechts de loonkosten. Maatschappelijke kosten zoals die van ziektebehandeling, uitkeringen, etc. zijn hier niet bij opgeteld.  Elke werknemer die klaagt over pesten is jaarlijks ruim 2 x zoveel dagen afwezig dan een andere werknemer. Hij/zij kost gemiddeld minstens 3.600 euro extra aan de werkgever en de indirecte kosten lopen zelfs op tot 12.500 euro. Dat berekende Securex. Een geval van agressie op de werkvloer leidt tot een meerkost in dezelfde orde van grootte. Terwijl een goede aanpak van pesterijen een bedrijf heel veel kan opleveren. Het gepest op de werkvloer leidt tot ongeveer vier miljoen extra verzuimdagen per jaar.
  • Een pestgeval kost een werkgever jaarlijks zo'n 45.000 euro, berekende psycholoog en pest-specialist Bob van der Meer.
  • De impact daarvan is voor alle betrokkenen enorm. Werknemers die gepest worden, krijgen vaak gezondheidsklachten, verliezen hun baan en plegen soms zelfs zelfmoord.
  • De angstcultuur binnen een bedrijf of organisatie, waarvan pesten en intimidatie een teken is, heeft echter ook een negatieve invloed op andere werknemers. Ook de kosten voor het bedrijf zijn ontluisterend: 4 miljoen verzuimdagen per jaar totaal geschatte kosten  2,3 miljard euro.