Cloud Life ontwikkeld Anti-pesten oplossing in Microsoft Teams | Stop Pesten NU

084-8340086

Cloud Life ontwikkeld Anti-pesten oplossing in Microsoft Teams

De week tegen pesten zit er op. Prachtig zo een week voor meer bewustwording omtrent dit grote probleem. Maar hoe brengen we pesten écht terug naar een zo laag mogelijk punt? Programma’s voor bewustwording lijken te helpen maar welk programma kies je en hoe pak je dit aan? Cloud Life ontwikkelde een Anti-pesten oplossing in Microsoft Teams.

Hoogleraar aan de Universiteit van Groningen, René Veenstra: "Het gros van de scholen gebruikt programma's die niet bewezen effectief zijn. Het is voor een leraar erg lastig om te beoordelen of een programma werkt of niet. Als je wilt dat je kind een fijne schooltijd heeft en zich prettig kan ontwikkelen, dan wil je voorkomen dat hij slachtoffer of dader wordt van pestgedrag. Let dus bij de basisschoolkeuze op het pestbeleid."

De inzet van slimme nieuwe technologie biedt hier handvaten zo meldt Roderick Claassen, oprichter, cto en cco bij Cloud Life. "We zien dat tijdens de Covid-19 lockdown een nieuwe manier van lesgeven is ontdekt en nu als hybride vorm de nieuwe standaard is geworden; leraren en leerlingen die online met elkaar in contact staan. Geweldig! Maar, onderzoek heeft uitgewezen dat men zich sneller als anoniem beschouwt achter een scherm en pesten, ook richting leraren, enorm toeneemt in een virtuele les situatie. Door Microsoft Teams in te zetten als lesmiddel i.c.m. de antipesten oplossing van Cloud Life wordt pesten vrijwel onmogelijk gemaakt. Nare teksten, afbeeldingen en foto’s worden automatisch herkend en tegengehouden. Er leest niemand mee, waardoor de privacy niet in het geding komt, alles wordt automatisch herkend door de machine learning die is ontwikkeld door Cloud Life en Microsoft. Indien het pesten een dusdanige ernstige vorm aanneemt kan er een melding naar decaan of aangewezen persoon worden verstuurd."

Pesten is een groot probleem, wereldwijd. Niet alleen op scholen maar ook in het bedrijfsleven. Enkele cijfers hiervan zijn:

*zelfs 40 jaar later nog gevolgen van pesten, bij de pester en de gepeste (onderzoek Dr. Ryu Takizawa, 2014)

* 2 tot 3 leerlingen per klas worden dagelijks gepest, 1:10 (CBS)

* 20% in de sport 1:5 (Centrum Veilige Sport)

* 500.000 werknemers jaarlijks slachtoffer van pesten op de werkvloer 1:8 (TNO)

* 4 miljoen extra verzuimdagen p.j., totaal geschatte kosten 2,3 miljard euro (TNO)

* 900 miljoen p.j. aanvullende kosten (zoals loondoorbetaling) (TNO)

* 2,2 miljard euro p.j. psychosociale arbeidsbelasting (zoals loonkosten) (TNO)

* maatschappelijke kosten (TNO): ziektebehandeling, uitkeringen, kosten verzuimbegeleiding, hoger personeelsverloop, imagoschade, juridische kosten, enz._

Claasen: "Des te belangrijker dat we, nu we steeds meer online werken en leren, oplossingen bedenken om (online) pesten tegen te gaan. Met de anti-pesten oplossing in Microsoft Teams denken we daarin een begin te kunnen maken en zo de wereld voor iedereen een stukje veiliger te maken".

 

Bron Cloud Life