Codes, Normen en Richtlijnen | Stop Pesten NU

084-8340086

Codes, Normen en Richtlijnen

Stichting Stop Pesten Nu vindt het belangrijk om alle kosten zo laag mogelijk te houden zodat het gedoneerde geld zoveel mogelijk aan projecten kan worden besteed. Ook de wervingskosten worden tot het minimum beperkt (dit zijn alle kosten van activiteiten, die ten doel hebben particulieren, bedrijven, loterijorganisaties, overheden en andere -fondsenwervende- organisaties te bewegen geld te geven voor één of meer van de doelstellingen). 

Goede doelen moeten verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over de besteding van de inkomsten. Eenduidige regels maken goede doelen transparant en verplichten tot een goede toelichting op de werkwijze en verantwoording van resultaten. Hiervoor is in de afgelopen jaren een systeem van toezicht en verantwoording ontstaan, gebaseerd op zelfregulering. Zelfregulering betekent dat goede doelen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een inzichtelijke werkwijze en functioneren. Sinds 1 januari 2016 is er een Erkenningsregeling Goede Doelen met nieuwe normen en gemoderniseerd toezicht. De meeste codes en richtlijnen van Goede Doelen Nederland zijn opgenomen in de normen van de Erkenningsregeling van het CBF.
cbf

Stichting Stop Pesten Nu onderschrijft alle door het CBF gestelde normen en de volgende codes en richtlijnen:

Voor Goede Doelen gelden de volgende codes, regels en richtlijnen: 

  • SBF-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels).
  • Richtlijn 650 en Richtlijn C2 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 'kostentoerekening beheer en administratie'.
  • Erkenningsregeling (CBF-keurmerk) Goede Doelen.
  • Regeling beloning directeuren van goede doelen.
  • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen.
  • Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik.