Voor MBO-scholen: wat te doen na (poging tot) zelfdoding student

084-8340086

Communicatie protocol voor MBO-scholen: wat te doen na (poging tot) zelfdoding van een student

Na een (poging tot) zelfdoding van een student komt er veel op een school af. In opdracht van ZonMw ontwikkelde het Trimbos-instituut samen met MBO-scholen het Protocol na (poging tot) zelfdoding van een student.

Het protocol is ontwikkeld om MBO-scholen te ondersteunen in een zo goed mogelijke communicatie na een (poging tot) zelfdoding van een student. Hoewel het protocol met en voor MBO-scholen is ontwikkeld, is het tevens, met enkele aanpassingen, bruikbaar voor andere scholen.

Doel van het communicatie protocol na (poging tot) zelfdoding van een student of docent

Na een (poging tot) zelfdoding van een student komt er veel op een school af. Dit protocol is ontwikkeld om scholen te ondersteunen in een zo goed mogelijke communicatie na een (poging tot) zelfdoding van een student. Goede communicatie is een belangrijke voorwaarde om een (poging tot) zelfdoding van een student een plek te geven en kan daarnaast bijdragen aan de preventie van volgende zelfdodingen. Communicatie na een (poging tot) zelfdoding van een student is complex. Wij hebben dit protocol aangevuld met diverse hulpmiddelen om scholen zo goed mogelijk te ondersteunen na een (poging tot) zelfdoding van een student

Jaar van uitgave
2021
Auteur
L. Menco, E. Duinhof, M. van Bon-Martens
 

Acties, voorbeeldteksten, communicatierichtlijnen en tips

Het protocol bestaat uit twee uitgebreide lijsten van concrete acties na een zelfdoding van een student en na een poging tot zelfdoding. Voor een zelfdoding beschrijft het protocol de acties voor de situaties: direct na de melding van het incident, nog op dezelfde dag, tussen overlijden en de uitvaart, na de uitvaart en op de lange termijn. Bij de verschillende acties staan aandachtspunten, instructies en tips.

Meerdere hulpmiddelen in het protocol bieden extra verdieping en ondersteuning bij de acties uit het protocol. Denk aan communicatierichtlijnen, voorbeeldteksten, adviezen over hoe een klassengesprek te voeren of het personeel in te lichten en hoe om te gaan met (sociale) media. De school kan het protocol ter voorbereiding op maat maken. Een (poging tot) zelfdoding komt altijd onverwacht en een goede voorbereiding is dan zeer waardevol. Zo wordt de school aangespoord om alvast te noteren wie welke actie uitvoert, wie onderdeel uitmaakt van het crisisteam en om contact op te nemen met relevante externe partijen.

Inhoud Protocol

Voorbereidende acties om het protocol op maat te maken voor de school  Hulpmiddelen voorbereidende acties 
 • Stel het crisisteam samen 
 • Relevante externe partijen in kaart brengen 

 

MBO-scholen kunnen het 'Protocol na (poging tot) zelfdoding van een student' gratis downloaden. Ook andere scholen kunnen gebruik maken van dit protocol na enige aanpassingen. Het Trimbos-instituut raadt scholen aan om alvast met de voorbereidende acties aan de slag gaan en het protocol te delen binnen de school. Zo is de school beter voorbereid als er een zelfdoding of poging daartoe plaatsvindt

 • Overzicht alle acties na zelfdoding van een student 
 • Protocol na zelfdoding van een student 
 • Overzicht van alles acties na poging tot zelfdoding van een student 
 • Protocol na poging tot zelfdoding van een student 
 • Hulpmiddelen voor protocollen 
  • Omgaan met de media 
  • Richtlijn communicatie bij zelfdoding 
  • Informeer, instrueer en ondersteun het personeel 
  • Informeer en ondersteun studenten 
  • Mogelijke reacties van studenten op het nieuws: hoe kan je hiermee omgaan? 
  • Informeer en ondersteun ouders van klasgenoten en andere studenten 
 • Voorbeeldteksten 
  • Voorbeeldtekst aan ouders: oorzaak van overlijden mag wel vermeld worden 
  • Voorbeeldtekst aan ouders: oorzaak van overlijden mag niet vermeld worden 
  • Voorbeeldtekst aan andere studenten dan klasgenoten 
  • Voorbeeldtekst aan studenten en schoolpersoneel met terugkoppeling 

Tips om het protocol op maat te maken voor jouw school:

 • Maak gebruik van het Overzicht van de acties na een zelfdoding en Overzicht van de acties na een poging. Zo kan je in één overzicht bijhouden welke acties al zijn volbracht en welke nog uitgevoerd moeten worden. 
 • Je kunt ervoor kiezen de eigen bestaande protocollen aan te vullen met acties, details en hulpmiddelen uit dit protocol. Wij adviseren echter om dit protocol in zijn geheel op maat te maken voor jouw school. Communicatie na een (poging tot) zelfdoding van een student is complex. Wij hebben dit protocol aangevuld met diverse hulpmiddelen om scholen zo goed mogelijk te ondersteunen na een (poging tot) zelfdoding van een student.
 • Als dit handiger is, kan je de verschillende onderdelen in dit protocol als aparte bestanden opslaan. 
 • Je kunt alvast de verschillende voorbeeldteksten op maat maken voor jouw school.
 • Je kunt verwijzen naar relevante eigen (crisis)protocollen in de kolom “hulpmiddelen”.

 

Download voorbeeld communicatie protocol na (poging tot) zelfmoord van een student

In het protocol is ook een lijst met voorbereidende acties te vinden om scholen te ondersteunen in het op maat maken van het protocol voor de school. Bekijk ter inspiratie hier een ingevuld voorbeeld van het Communicatie Protocol na (poging tot) zelfdoding van een student.

 

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem

Chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

 

Bron Trimbos Instituut Utrecht