Conflict met je werkgever - zo los je een ruzie op het werk snel op | Pesten op het Werk | Stop Pesten NU

Conflict met je werkgever - zo los je een ruzie op het werk snel op | Pesten op het Werk

Heb je een conflict met je werkgever? Dat is heel vervelend en kan flink wat stress opleveren. Je bent niet de enige. Veel mensen hebben wel eens gedoe op de werkvloer te maken. Met dit artikel helpen we je naar een oplossing. 

STAP 1: VOORBEELDEN VAN CONFLICTEN MET WERKGEVER

Er zijn ontelbaar veel dingen waar mensen ruzie over kunnen krijgen. Dat geldt ook voor jou en je werkgever. Wel zijn er dingen op de werkvloer die vaker tot een conflict leiden. We noemen de belangrijkste voor je op!

 • Je meldt je ziek en je werkgever is het daar niet mee eens en doet moeilijk.
 • Je hebt vakantie aangevraagd, maar je baas keurt die niet goed of trekt het later in.
 • Je krijgt je salaris elke keer te laat.
 • Je functie wordt aangepast of je wordt overgeplaatst en daar ben jij het niet mee eens.
 • Je werkt te lang door zonder pauze en je werkgever doet daar niks aan.
 • Je wordt te weinig uren ingepland terwijl je meer werk is toegezegd.
 • Je bent vaak te laat of houdt je niet aan afspraken.
 • Je functioneert niet zoals je werkgever wil.
 • Je hebt het gevoel dat je gepest of gediscrimineerd wordt op de werkvloer.

Ervaar jij seksisme, pesterijen, discriminatie, (seksuele) intimidatie of ander ongewenst gedrag op de werkvloer? We luisteren graag naar je verhaal en zoeken met je naar een oplossing. Je kan, eventueel anoniem, spreken met één van de FNV vertrouwenspersonen.

STAP 2: WAAR JE OP MOET LETTEN BIJ EEN CONFLICT

Een conflict op de werkvloer is vervelend, want je wil je baas natuurlijk te vriend houden. Als je ruzie krijgt, is er een aantal dingen waar je op moet letten voor je het gaat uitpraten. Op het moment dat je een contract tekent, maak je namelijk als werknemer afspraken met je werkgever over je werkzaamheden. Ook in je cao staan afspraken die je baas, maar ook jij, moet opvolgen. Dat betekent dat je bij een conflict in je contract en cao kan opzoeken of iedereen zich aan de afspraken heeft gehouden.

In principe moet je altijd naar je leidinggevende luisteren, maar dat moet wel redelijk blijven. Ook bazen maken wel eens beslissingen die eigenlijk niet oké zijn. Je mag bijvoorbeeld niet zonder eerdere waarschuwing ontslagen worden en je functie mag niet aangepast worden zonder overleg. Goed om te weten!

STAP 3: CHECK JE COLLEGA'S (MET MATE)

Als jij een conflict hebt met je werkgever, dan zou het best eens kunnen dat andere collega’s tegen hetzelfde probleem aanlopen. Krijgt bijvoorbeeld iedereen te laat uitbetaald? Of worden meer mensen minder ingepland dan afgesproken? Vraag eens rond. Samen sta je sterker, zeker bij een arbeidsconflict.

Ontdek je dat je wél de enige bent met dit probleem? We snappen dat je je hart wil luchten, maar laat je collega’s er dan ook zoveel mogelijk buiten. Hoe meer mensen zich ermee bemoeien, hoe rommeliger de situatie kan worden. Je wil niet hebben dat collega’s denken dat ze een kant moeten kiezen. Wil je toch graag je verhaal aan iemand kwijt? Ga dan naar een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf.

Je werkgever houdt een persoonlijk dossier over jou (en dus het conflict) bij. Waar de ruzie ook over gaat, zorg dat jij ook alles vastlegt in een dossier. Wist je trouwens dat je ook altijd je persoonlijke dossier mag inzien? Zo kun je checken of daar iets aan is toegevoegd.

STAP 4: HET CONFLICT MET JE WERKGEVER UITPRATEN

Wie er ook fout zit, de situatie moet opgelost worden. Ga daarom in gesprek met je baas. En dat doe je zo:

 • Bereid je voor zodat je weet waar je over praat. Zo kun je het gesprek rustig voeren.
 • Spreek je wensen uit en luister ook naar de wensen van je werkgever.
 • Wees je ook bewust van je eigen gedrag en durf het toe te geven wanneer je fout zat.
 • Ben je bang dat emoties hoog oplopen? Neem dan iemand mee naar het gesprek.
 • Loopt het gesprek toch uit de hand? Stop er dan mee en ga op een later moment verder als iedereen gekalmeerd is.

Het conflict met je werkgever uitgepraat? Top! Maar zorg dat je duidelijke afspraken maakt zodat dit niet nog een keer gebeurt. Zet die afspraken ook op papier en zorg dat jullie die allebei hebben. Je kan wachten tot je baas alles op papier zet, maar je kunt het ook zelf doen. Stuur dan na het gesprek een mailtje: ‘op (datum) zijn wij overeengekomen dat…’. Zo voorkom je dat er later alsnog discussies ontstaan over wat er nou precies is afgesproken.

STAP 5: UITGEPRAAT EN NU?

Je hebt de nieuwe afspraken op papier gezet en de ruzie achter jullie gelaten. Om te zorgen dat het voortaan wel goed gaat, moeten jullie je allebei aan de afspraken houden. Zorg daarom je later nog eens bij elkaar checkt of alles nog steeds oké is.

Maar het is ook belangrijk dat jullie weer normaal en gemakkelijk met elkaar om gaan. Dus drink ook snel een kop koffie en vraag naar vakantieplannen.

En alles achter de rug en weer rustig? Probeer de ruzie dan niet helemaal te vergeten en uit je hoofd te verbannen. In je verdere loopbaan kom je wel vaker in vervelende situaties terecht en van elke ervaring leer je weer en sta je de volgende keer sterker.

Kom je er maar niet uit? Is het onduidelijk wie er fout zit? Of vindt je het lastig om het gesprek aan te gaan? Bij FNV zitten juridisch adviseurs die graag met je meekijken. Je kan ze bereiken via deze pagina. Ook kan je hier contact opnemen met het team van FNV Young & United.

 

Bron FNY Young & United