Wat is het verschil tussen een conflict en pesten?

Conflict versus pesten – Pesten is iets anders dan een conflict

Vraag - Wat is het verschil tussen een conflict en pesten?

 

Antwoord

Een conflict is ....

een meningsverschil of ruzie waarin beide partijen hun mening geven. Bij een normaal conflict controleren kinderen zelf hun gedrag. Ze lezen signalen om te weten of lijnen worden overschreden en passen hun gedrag daarop aan. Kinderen die zich door empathie laten leiden, realiseren zich meestal dat ze iemand hebben gekwetst en zullen hun negatieve gedrag stoppen. Aan de andere kant zullen kinderen die van plan zijn schade aan te richten en wiens gedrag verder gaat dan normale conflicten, doorgaan met hun gedrag, zelfs als ze weten dat het iemand pijn doet. Lees meer over conflicten en kenmerken van een conflict.

Pesten is ....

negatief gedrag, er is sprake van een ongelijke macht (meer tegen één). Pesten wordt gedaan met als doel de ander pijn te doen, te kwetsen of te vernederen. Bij pesten is er vaak een machtsongelijkheid tussen de betrokkenen, waarbij macht wordt gedefinieerd als een verhoogde sociale status, fysiek groter zijn of als onderdeel van een groep tegen een individu. Leerlingen die pesten zien hun doelwit op de een of andere manier als kwetsbaar en vinden er vaak voldoening in om hen schade toe te brengen.

Wat pesten niet is?

Enkele incidenten en conflicten of gevechten tussen gelijken, zowel persoonlijk als online, worden niet gedefinieerd als pesten. Deze acties kunnen veel leed veroorzaken. Ze passen echter niet in de definitie van pesten en het zijn geen voorbeelden van pesten, tenzij iemand ze opzettelijk en herhaaldelijk doet.  

  • Af en toe sociale afwijzing, afkeer, narigheid of wrok;
  • Willekeurige daden van agressie of intimidatie;
  • Onderlinge ruzies of meningsverschillen.