Cyberpesten twintig cruciale statistieken voor 2024 | Stop Pesten NU

Cyberpesten twintig cruciale statistieken voor 2024

Cyberpesten blijft een groeiend probleem volgens 2024 statistieken van Security.org

 • Cyberpesten komt voor op elk sociale mediaplatform, maar vooral op YouTube, Snapchat, TikTok en Facebook.
 • Kinderen van alle leeftijden worden het slachtoffer van cyberpesten, maar het risico neemt toe naarmate ze ouder worden.
 • Cyberpesten komt vaker voor dan de meeste mensen denken. Lees ons artikel over 5 schokkende feiten over cyberpesten die elke ouder zou moeten weten voor meer informatie.

Pesten neemt vele vormen aan, maar tegenwoordig is er een nieuw soort pesten ontstaan: cyberpesten. Het is iets anders dan wat we in onze jeugd gewend waren, maar de gevolgen zijn net zo grimmig, zo niet ernstiger.

Cyberpesten gebeurt online en digitaal.

Er is geen sprake van duwen of fysieke schade, dus het is niet zo gemakkelijk te herkennen als fysiek pesten. Wat nog erger is, het kan zelfs gebeuren als uw kind het huis niet verlaat. Een hatelijk bericht of overdreven plagen die naar hun inbox worden gestuurd, een vernederende video waarin ze viraal gaan, of vernederende geruchten die zich online verspreiden, het zijn allemaal vormen van cyberpesten.

Als ouders is het eng om te denken dat onze kinderen vlak onder onze neus gepest worden. Daarom moeten we ons wapenen met kennis over cyberpesten om ze beter te kunnen beschermen. Laten we beginnen met twintig cruciale feiten over cyberpesten die u moet weten.

Belangrijkste bevindingen:

 • Prevalentie: 21% van de ouders meldde dat hun kinderen waren gecyberpest, met een toename tijdens COVID-19 lockdowns.
 • Veelvoorkomende Platforms: YouTube (79%), Snapchat (69%), TikTok (64%), en Facebook (49%) zijn de platforms waar cyberpesten het meest voorkomt.
 • Impact: Cyberpesten heeft een negatieve impact op het zelfbeeld en de emotionele gezondheid van slachtoffers.

Conclusie: Het rapport benadrukt het belang van educatie en preventieve maatregelen, zoals het beperken van schermtijd en het gebruik van ouderlijk toezicht tools, om cyberpesten te verminderen.

 

Cyberpesten gebeurt online en digitaal. Er is geen sprake van duwen of fysieke schade, dus het is niet zo gemakkelijk te herkennen als fysiek pesten. Wat nog erger is, het kan zelfs gebeuren als uw kind het huis niet verlaat. Een hatelijk bericht of overdreven plagen die naar hun inbox worden gestuurd, een vernederende video waarin ze viraal gaan, of vernederende geruchten die zich online verspreiden, het zijn allemaal vormen van cyberpesten.

Als ouders is het eng om te denken dat onze kinderen vlak onder onze neus gepest worden. Daarom moeten we ons wapenen met kennis over cyberpesten om ze beter te kunnen beschermen. Laten we beginnen met twintig cruciale feiten over cyberpesten die u moet weten.

Wat is cyberpesten?

Cyberpesten is pesten dat gebeurt via digitale apparaten zoals telefoons of computers. Het gebeurt vaak via sociale media, sms, e-mail, instant messages en gaming. Cyberpesten neemt vaak de vorm aan van het verzenden of delen van schadelijke of gemene inhoud over iemand om hem of haar in verlegenheid te brengen. Soms wordt deze inhoud anoniem gedeeld, waardoor cyberpesten nog bedreigender aanvoelt.

Gezien de brede definitie van cyberpesten kunnen de cijfers en statistieken eromheen soms enorm variëren. Er zijn ook verschillende interpretaties van wat het werkelijk is en de meeste onderzoeken zijn gebaseerd op het feit dat slachtoffers zelf gevallen van pestgedrag tegen hen rapporteren. We zijn allemaal ooit kinderen geweest, en we weten dat veel kinderen niet hun toevlucht nemen tot het vertellen van hun pestkoppen uit angst voor verdere schade. Al deze factoren zorgen voor discrepanties in de statistieken over cyberpesten. Het komt er echter op neer dat cyberpesten snel een groot probleem in onze samenleving aan het worden is.

Hier zijn enkele statistieken om dat te bewijzen:

Prevalentie van cyberpesten

Volgens ons cyberpestenonderzoek, waarin we ouders van kinderen tussen de 10 en 18 jaar bestudeerden, beweerde 21 procent van de ouders dat hun kinderen cyberpesten waren.
56 procent van deze meldingen vond plaats van januari tot juli 2020. Wij denken dat deze stijging correleert met de toegenomen tijd die online wordt doorgebracht tijdens de COVID-19-lockdowns.
Cyberpesten treft meer dan alleen kinderen. Uit een onderzoek uit 2020 bleek dat 44 procent van alle internetgebruikers in de VS online te maken heeft gehad met intimidatie, wat als een vorm van cyberpesten kan worden beschouwd. De meest voorkomende vorm van online intimidatie was schelden: 37 procent van alle intimidatie

Hoger risico

Van alle sociale netwerken is de kans het grootst dat kinderen op YouTube cyberpesten, met 79 procent, gevolgd door Snapchat met 69 procent, TikTok met 64 procent en Facebook met 49 procent.
We ontdekten ook dat naarmate de leeftijd van een kind toenam, ook de kans op cyberpesten groter werd. Naarmate het kind tussen de 10 en 18 jaar tussen de 10 en 18 jaar oud werd, nam de kans op cyberpesten toe met 2 procent.
Kinderen uit huishoudens met een jaarinkomen van minder dan $75.000 hadden twee keer zoveel kans om cyberpesten te krijgen dan kinderen uit huizen met een jaarinkomen van meer dan $75.000 (22 versus 11 procent).

De gevolgen van cyberpesten

 • Cyberpesten kan verschillende emoties bij het slachtoffer oproepen, maar de meest voorkomende reactie is boosheid. Meer dan de helft van de tieners die cyberpesten hebben meegemaakt, voelde wrok jegens de pester, terwijl ongeveer een derde zich gekwetst voelde. 15 procent van hen voelde dat
 • Cyberpesten heeft ook invloed op hoe een slachtoffer over zichzelf denkt. Twee derde van de slachtoffers van cyberpesten zei dat online gepest worden een negatief effect had op hoe ze over zichzelf dachten, waardoor gevoelens van onzekerheid en een lage eigenwaarde naar boven kwamen.
 • Ten slotte tonen onderzoeken aan dat cyberpesten blijvende mentale, fysieke en sociale gevolgen kan hebben. Bijna een derde van de slachtoffers van cyberpesten zei dat de incidenten hun vriendschappen beïnvloedden, terwijl 13 procent zei dat het hun fysieke gezondheid beïnvloedde.

Actie ondernemen

De meest effectieve manier om cyberpesten te voorkomen, zeggen tieners, is het blokkeren van de pester, aldus de National Crime Prevention Council.

Onder de tienerslachtoffers van cyberpesten:

 • 36 procent vroeg de pester om te stoppen met cyberpesten.
 • 34 procent blokkeerde alle communicatie met de pestkop.
 • 29 procent deed niets.
 • 11 procent sprak met hun ouders over de incidenten.
 • Bijna tweederde van de tieners zei dat ze iemand probeerden te helpen die online werd gepest, en 30 procent had volgens het Cyberbullying Research Center meerdere keren geprobeerd te helpen.

Nu tieners en jongvolwassenen steeds meer tijd online doorbrengen, is cyberpesten een groot probleem geworden. Het feit dat daders zich achter schermen verschuilen, maakt de gevolgen van cyberpesten niet minder schadelijk voor de betrokkenen. Tieners zijn het er zelf over eens dat cyberpesten een groot probleem is, maar hebben niet het gevoel dat de leidinggevenden genoeg doen om het aan te pakken. Organisaties en campagnes tegen pesten zijn bedoeld om mensen voor te lichten en in staat te stellen cyberpesten te voorkomen en aan te pakken, maar het algemene gevoel van de jeugd van vandaag is dat sociale-mediabedrijven en onze gekozen functionarissen meer moeten doen om cyberpesten te voorkomen en kinderen online te beschermen.

Lees meer: Security.org