De aard van het hoger onderwijs moedigt pestgedrag aan | Stop Pesten NU

084-8340086

De aard van het hoger onderwijs moedigt pestgedrag aan

Onderzoek toont aan dat allerlei vormen van pesten veel voorkomen in het hoger onderwijs. Sterker nog, het lijkt waarschijnlijk dat de aard van het hoger onderwijs bepaalde vormen van pesten actief aanmoedigt. Nieuw onderzoek uit Engeland suggereert een aantal belangrijke interventies. 

Er wordt vaak gedacht dat pesten kinderlijk gedrag is dat wel afgelopen is na het afronden van de middelbare school, of dat universiteiten en hogescholen te intellectuele instellingen zijn om ruimte te bieden aan dergelijk gedrag. Hoewel dit onderwerp pas relatief recentelijk de aandacht van onderzoekers in het hoger onderwijs heeft getrokken, blijkt uit het onderzoek dat allerlei vormen van pesten veel voorkomen in het hoger onderwijs. Malcolm Tight van de University of Leicester heeft een meta-analyse gemaakt van de wetenschappelijke literatuur over pesten in het hoger onderwijs. De literatuur over dit onderwerp komt vooral uit Amerika en Europa. 

Betekenis van pesten 

Zoals bij veel termen is er geen algemeen aanvaarde definitie van wat pesten is. Tight heeft verschillende wetenschappelijke definities bij elkaar genomen. Daaruit ontstaat een beeld van pesten als onaangenaam gedrag gepleegd door een individu of groep tegen een ander individu of groep. Het pesten kan verschillende vormen aannemen: in persoon of online, openlijk of bedekt, eenmalig of herhaaldelijk en onbedoeld of opzettelijk. De gepeste lijdt fysieke, psychologische en/of reputatieschade en vindt het moeilijk om zichzelf te verdedigen. 

Het hoger onderwijs is een sterk hiërarchische werkplek. Dit manifesteert zich op verschillende manieren. Om te beginnen zijn er verschillende niveaus van academisch en ondersteunend personeel. Ook zijn er hiërarchieën buiten het directe zicht van de instelling, met academici die opereren binnen de netwerken van hun (inter)nationale disciplines. Academisch personeel heeft daarom verdeelde loyaliteiten en verantwoordelijkheden. 

Specifieke financiering 

Binnen de overlappende hiërarchieën van instellingen en disciplines geldt het principe van ‘academische vrijheid’. Het ideaal zou zijn dat alle academische personeelsleden de vrijheid hebben om te bepalen wat ze onderwijzen en hoe ze het onderwijzen, evenals wat ze onderzoeken en hoe ze het onderzoeken.  

Vanzelfsprekend werkt het in de praktijk zelden helemaal zo. Dit is vooral het geval bij onderwijs, dat vandaag de dag een veel meer collectieve en grootschalige activiteit is. Verder wordt het ingeperkt door de behoefte aan goede evaluaties en de erkenning van beroepsorganisaties. Onderzoek hangt vaak af van het verkrijgen van specifieke financiering, dus het wordt beperkt door de beschikbare middelen en de prioriteiten van financieringsorganisaties. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De academische loopbanen zijn ook gebouwd rond concurrentie. Om een succesvolle academische carrière op te bouwen moeten alle academici hun naam bekend maken, zelfs als het alleen binnen een relatief klein vakgebied is. Dit kan via conferentiepresentaties, via artikelen of boekpublicaties en via het succesvol verkrijgen van onderzoekssubsidies. Elk van deze activiteiten, evenals het verkrijgen van promotie, omvat peer review, waarbij een klein aantal academische collega’s wordt gevraagd om een beoordeling te maken van je academische waarde. 

Kritiek of pesten 

Kritiek staat centraal in deze activiteiten, in wat feitelijk een zero-sum game is (dat wil zeggen, er is slechts een eindig aantal vacatures, onderzoeksbeurzen en publicatieruimtes beschikbaar op een gegeven moment). Academici kunnen naamsbekendheid krijgen niet zozeer door hun eigen werk, maar door kritiek te leveren op het werk van anderen. Wat door de ene academicus als eerlijke kritiek kan worden beschouwd, kan door een andere worden geïnterpreteerd als een poging om hun reputatie te vernietigen of zelfs om te pesten. 

Bepaalde academische relaties – met name die tussen PhD’s en hun begeleiders, maar ook tussen junior en senior leden van academische gemeenschap die in hetzelfde vakgebied werken – zijn traditioneel gekenmerkt als meester/gezel of soms zelfs als meester/slaaf, zegt Tight. De supervisor of de senior academicus vertelt junior academici wat ze moeten doen en beoordeelt vervolgens hoe goed ze dat hebben gedaan. Zelfs vandaag de dag kunnen dit sterke machtsrelaties zijn die jaren duren. 

Een andere opvallende factor in het hoger onderwijs is de druk waaronder academisch personeel werkt, in toenemende mate gereguleerd door het gebruik van prestatie-indicatoren. Een zeer belangrijke maatstaf is de toename van het aantal studenten, vooral internationale studenten, en de mate waarin ze tevreden zijn met de kwaliteit van hun onderwijs. Het is niet verrassend dat dit een belangrijke motivatie is geworden voor academische pesterijen en intimidatie, waarbij academisch personeel elkaar onder druk zet om studenten te laten slagen, ongeacht hun prestaties. 

De omvang van pesten in het hoger onderwijs 

Er zijn weinig wereldwijde cijfers over de omvang van pesten in het hoger onderwijs, althans in de zin van regelmatig verzamelde, betrouwbare gegevens. In de meeste landen wordt pesten niet systematisch gevolgd; daar waar het wordt verzameld, kunnen de gegevens onbetrouwbaar zijn. Studenten die deelnemen aan enquêtes of die meedoen aan onderzoeksprojecten, kunnen bijvoorbeeld besluiten om te liegen over hun betrokkenheid bij pesterijen, of om het bestaan ervan te overdrijven of te bagatelliseren. 

Sommige enquêtes hebben aangetoond dat pesten vaker plaatsvindt bij vrouwelijke dan mannelijke studenten, met name als het gaat om cyberpesten. Evenzo zou pesten meer voorkomen bij studenten die deelnemen aan opleidingen in de gezondheidszorg. Dit ligt waarschijnlijk aan de aard van het werk, waar werken met patiënten met psychische problemen kan leiden tot incidenten. 

Een andere factor die wordt geassocieerd met een verhoogd risico op pesten in het hoger onderwijs, is de ervaring van pesten op school. Studenten die op de middelbare school zijn gepest, lopen een groter risico om ook op de universiteit of hogeschool te worden gepest. Verdere factoren zijn onder meer persoonlijkheidskenmerken zoals narcisme, vijandigheid, psychopathie en machiavellianisme. 

Een laatste factor bij pesten in het hoger onderwijs is het gebruik van alcohol en drugs. Een groot aantal onderzoeken heeft aangetoond dat pesters meer alcohol en drugs gebruiken dan niet-pesters. Dit suggereert dat pesten in het hoger onderwijs, net als pesten op school en op de werkplek, mogelijk een uiting is van impulsieve en/of antisociale gedragingen. 

Preventie en Interventies 

Gezien het feit dat pesten in het hoger onderwijs een serieus en wijdverbreid probleem is, zijn er verschillende preventie- en interventiestrategieën voorgesteld en onderzocht om dit gedrag aan te pakken. Zo kan het organiseren van bewustwordingscampagnes studenten en academisch personeel wijzen op het probleem van pesten en de impact ervan op degenen die het doelwit zijn. Dit kan begrip van pesten vergroten en bijdragen aan een positieve cultuurverandering. 

Het is belangrijk om de bredere academische gemeenschap – waaronder studenten, academisch personeel en ondersteunend personeel – te betrekken bij het aanpakken van pesten, zegt Tight. Het creëren van een veilige omgeving waarin mensen zich kunnen uitspreken over pesten, is cruciaal voor effectieve preventie en interventie. 

Het aanbieden van trainingen in sociale vaardigheden en assertiviteit kan studenten helpen om hun communicatievaardigheden te verbeteren, waardoor ze beter kunnen reageren op pestgedrag en het pesten kunnen voorkomen. Ook het bevorderen van cyberveiligheid en digitaal burgerschap is essentieel in het aanpakken van cyberpesten. Studenten moeten bovendien worden onderricht over verantwoordelijk en ethisch online gedrag. Daarnaast is het bieden van adequate ondersteuning aan slachtoffers van pesten onmisbaar. Studenten moeten weten waar ze hulp kunnen krijgen en dat ze serieus worden genomen als ze pesten melden. 

Het is belangrijk op te merken dat preventie- en interventiestrategieën moeten worden afgestemd op de specifieke behoeften en uitdagingen van de betreffende universiteit of hogeschool, zegt de Britse onderzoeker tot slot. Er is geen one-size-fits-all aanpak tegen pesten in het hoger onderwijs, maar een geïntegreerde en proactieve benadering kan het verschil maken in het creëren van een respectvolle en veilige academische omgeving voor iedereen. 

 

Bron