De Gedragscodes Sport voor Trainers en coaches Bron: Centrum Veilige Sport | Stop Pesten NU

084-8340086

De Gedragscodes Sport voor Topsporters en Sporters Bron: Centrum Veilige Sport

Topsporters

Je hebt maar een doel voor ogen: winnen! Daar doe je alles voor, dag in dag uit. Eat-sleep-train-repeat is jouw motto. Zwaar is het topsport bestaan zeker, het is een vak. Soms liggen er verleidingen op de loer. Matchfixing, betting en doping: zaken waarmee je liever niet in aanraking komt. Bekijk daarom de onderstaande animatie eens. Dan blijf je uit de problemen. 

Gedragscode voor topsporters

De topsporter: 

IS EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe altijd je best om te winnen. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportaspect, zoals de eerste uitgooi. 

PAST OP MET WEDDEN. Wed nooit op tegenstander(s), wed nooit op eigen sport. 

IS VOORZICHTIG: Stel nooit informatie beschikbaar, ook niet aan familie en vrienden, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. 

KENT EN HOUDT ZICH AAN DE REGELS, WAARONDER OOK REGELS OP HET GEBIED VAN DOPING EN MATCHFIXING.

BEZOEKT DE VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN over doping en matchfixing. NOC*NSF en de Dopingautoriteit hebben de Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport ontwikkeld, die bestaat uit drie voorlichtingspakketten: Goud, Zilver en Brons. De sporter bezoekt de bijeenkomsten die onderdeel uitmaken van deze pakketten. De sporter bezoekt de voorlichtingsbijeenkomsten over matchfixing van NOC*NSF of de sportbonden en/of volgt de e-learning over matchfixing. 

LEVERT DE WHEREABOUTS ALTIJD TIJDIG EN CORRECT AAN Sommige sporters hebben een whereaboutsverplichting. Zij dienen hun verblijfsgegevens door te geven aan de Dopingautoriteit of hun Internationale Federatie. Het is de verplichting van de sporter om hier correct en secuur mee om te gaan. 

IS OPEN, Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur van jouw sportvereniging of sportbond. Meld (signalen van) een dopingovertreding. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport of andere daarvoor beschikbare kanalen. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen of andere ernstige overtredingen van deze code bemerkt, meld dit. 

IS EEN VOORBEELD EN TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter of jury, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Wees je bewust van je voorbeeldfunctie.

DISCRIMINEERT NIET: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. 

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN VAN TEGENSPELERS, TRAINERS/COACHES, BESTUURDERS, OF DERDEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur. 

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, AAN TEGENSPELERS, TRAINERS/COACHES, SCHEIDSRECHTERS/JURYLEDEN, OF DERDEN,om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

 

Sporters

Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, ook voor de andere in je team/trainingsgroep en de tegenstander. Dat zit ‘m in kleine dingen. Help je tegenstander overeind als je hem of haar omver hebt gelopen. Grote mond en klagen bij de scheidsrechter? Doe maar niet, je schiet er niks mee op. Bekijk de animatie hieronder. Dan weet je precies wat we bedoelen. 

Gedragscodes voor sporters

De sporter: 

IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit. 

TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen. 

RESPECTEERT AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels. 

GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken. 

BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan. 

HOUDT ZICH AAN DE REGELS: lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan. 

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. 

IS EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals de eerste uitgooi. 

VECHT ALLEEN OP DE MAT OF IN DE RING EN NIET DAAR BUITEN. Gebruik wat je bij een vechtsport hebt geleerd alleen ter verdediging. 

MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport. 
NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld met het vertrouwenspunt sport. 

DRINKT NA AFLOOP VAN HET SPORTEN ALCOHOL MET MATE EN DRINK NIET WANNEER JE MET DE AUTO BENT

 

Bron Centrum Veilige Sport Nederland