Is de slechtere mentale gezondheid van jongeren met overgewicht het gevolg van pesten? | Stop Pesten NU

084-8340086

Is de slechtere mentale gezondheid van jongeren met overgewicht het gevolg van pesten?

Bijna een kwart van de Amsterdamse jongeren heeft overgewicht of obesitas. Het hebben van overgewicht kan niet alleen de fysieke gezondheid, maar ook de mentale gezondheid van jongeren negatief beïnvloeden. De literatuur is helaas niet eenduidig over de eventuele relatie tussen overgewicht en mentale gezondheid bij jongeren. Een aantal studies vond een associatie met onder andere depressie, suïcidaal gedrag, angststoornissen, gedragsproblemen en een laag zelfbeeld, terwijl andere studies geen bewijs voor deze associaties vonden. Mogelijk kunnen deze verschillen worden verklaard door indirecte associaties tussen overgewicht en mentale gezondheid, bijvoorbeeld via pesten.

Slechtere mentale gezondheid van jongeren met overgewicht vaak veroorzaakt door pesten

Vergeleken met jongeren met een gezond gewicht, hebben jongeren met overgewicht vaker sociaal-emotionele problemen en vaker suïcidale gedachten. Dat jongeren met overgewicht meer kans hebben op een slechtere mentale gezondheid dan hun leeftijdsgenoten zonder overgewicht, komt grotendeels doordat deze jongeren vaker gepest worden (zie fi guur 1a en 1b). Voor jongeren met obesitas geldt dit nog sterker (zie fi guur 2a en 2b).

Conclusie

De slechtere mentale gezondheid van jongeren met overgewicht is grotendeels het gevolg van het feit dat zij vaker worden gepest. Het is daarom belangrijk dat pesten en mentale gezondheid geïntegreerd worden in preventieprogramma’s ter bevordering van een gezond gewicht. Andersom is het ook van belang dat in preventieprogramma’s voor mentale gezondheid en pesten meer aandacht wordt besteed aan overgewicht.

Download Rapport van de GGD

 

Bron GGD - Gezondheid in Beeld