Doelgroepen Stop Pesten Nu | Stop Pesten NU

084-8340086

Doelgroepen Stop Pesten Nu

Pesten is een breed probleem. Het betreft niet alleen kinderen, maar ook volwassenen. Pesten komt voor op scholen, op het werk, bij (sport)verenigingen en in bejaardenhuizen.

De doelgroepen van Stop Pesten Nu zijn dan ook divers. Voor elke doelgroep bieden wij passende voorlichting en activiteiten.
 

1. Kinderen en jongeren

 • Kinderen (BO-scholen)
 • Tieners (VO-scholen)
 • Speciaal onderwijs
 • Kinderverblijven, TSO
 • Jongerencentra
 • Sportverenigingen

2. Professionals 

 • Leerplichtambtenaren (LPA)
 • Maatschappelijk werkers
 • Hulpverleners
 • Coaches
 • Staf
 • Pedagogisch medewerkers
 • Medewerkers TSO (overblijf)
 • Onderwijzend Personeel (OP)
 • Niet Onderwijzend Personeel (NOP)
 • Schooldirectie
 • Bovenschools Bestuur

3. Sport en Vrije Tijd

 • Coaches / Trainers (hockey, voetbal, enz.)
 • Management
 • Directie
 • Vrijwilligers op de vereniging
 • Sport teams
 • Ouderavonden

4. Pesten op het werk

 • Management Teams
 • Directie
 • Business meetings en events
 • HR-medewerkers
 • Reïntegratie coaches

5. Opvoeders kinderen en jongeren

 • Ouders
 • Opvoeders
 • Grootouders