Eén van mijn leerlingen is een cyberpester. Wat nu? | Stop Pesten NU

084-8340086

Eén van mijn leerlingen is een cyberpester. Wat nu?

lonely
 

Deze 10 tips voor leerkrachten zijn onderdeel van de integrale schoolaanpak, die je hier volledig kan terugvinden.

1. Kies het geschikte moment en de geschikte plaats om met de pester in gesprek te gaan. 

2. Bekijk op voorhand of je kiest voor een confronterende of niet-confronterende (en dus zuiver probleemoplossende) aanpak en houd je aan de gemaakte keuze. Verduidelijk het gespreksopzet bij aanvang van het gesprek. 

3. Indien gekozen wordt voor een confronterende aanpak: confronteer de pester met wat hij/zij gedaan heeft. Verwijs naar bewijsmateriaal of een getuigenis van een leerkracht en maak de link met het schoolreglement en de wetgeving, indien nodig. Expliciteer waarom het gedrag niet door de beugel kan en wijs op de noodzaak om hier meteen een einde aan te stellen. 

4. Geef de pestende leerling de kans om zijn/haar betrokkenheid toe te lichten. Vraag door naar zijn/haar gedachten, gevoelens en wensen bij wat gebeurd is. 

5. Expliciteer met toestemming van het slachto er de impact van de cyberpesterijen op het slachtoffer en de groep. Wijs op de nadelige gevolgen voor de pester. 

6. Bekijk of het nodig is een gesprek te hebben met de ouders van de pester. 

7. Maak duidelijk dat de cyberpester zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. Hij/zij krijgt de opdracht om stappen te zetten die de veiligheid van het slachtoffer opnieuw garanderen en te zorgen dat de schade en het geschonden vertrouwen opnieuw worden hersteld. Ouders en andere steunfiguren mogen geraadpleegd worden bij het zoeken naar deze herstelgerichte maatregelen. 

8. Stel een herstelovereenkomst op waarin het engagement van de pester wordt weer­gegeven, samen met de namen van de steun­figuren en de periode waarbinnen de gemaakte voorstellen gerealiseerd moeten worden. 

9. Wijs de pester op de mogelijkheid om gecoacht of begeleid te worden bij het uitvoeren van zijn verbintenis en bij wie hij/zij hiervoor terecht kan. 

10. Maak een afspraak op korte termijn voor een vervolggesprek gericht op het evalueren van de gemaakte afspraken. 

 

Artikel
Auteur(s): 
Gie Deboutte - UA - MIOS