Een veilig en ondersteunend schoolklimaat kan pesten helpen voorkomen | Stop Pesten NU

084-8340086

Een veilig en ondersteunend schoolklimaat kan pesten helpen voorkomen

Veiligheid begint in de klas. Studenten moeten zich ook overal op de campus veilig voelen en veilig voelen: in de kantine, in de bibliotheek , in de toiletten, in de bus en op de speelplaats. Iedereen op school kan samenwerken om een ​​klimaat te creëren waarin pesten niet acceptabel is.

Creëer een veilige en ondersteunende omgeving

Scholen kunnen over het algemeen

 • Creëer een cultuur van inclusie en respect die alle studenten verwelkomt. Beloon leerlingen wanneer ze bedachtzaamheid en respect tonen voor leeftijdsgenoten, volwassenen en de school. Het centrum voor positieve gedragsinterventies en technische ondersteuning  kan helpen.
 • Zorg ervoor dat leerlingen veilig met elkaar omgaan. Bewaak 'hotspots' van pesten in en rond het gebouw. Studenten lopen mogelijk een groter risico om gepest te worden in omgevingen waar er weinig of geen toezicht of supervisie van volwassenen is, zoals badkamers, speeltuinen en de cafetaria.
 • Roep de hulp in van al het schoolpersoneel. Alle medewerkers kunnen een oogje in het zeil houden op pesten. Ook op school helpen ze mee de toon te zetten. Leraren, buschauffeurs, kantinepersoneel, kantoorpersoneel, bibliothecarissen, schoolverpleegkundigen en anderen zien en beïnvloeden studenten elke dag. Berichten bereiken kinderen het beste als ze afkomstig zijn van veel verschillende volwassenen die praten over en respect en betrokkenheid tonen. Schoolpersoneel opleiden om pesten te voorkomen.
 • Zet een toon van respect in de klas. Dit betekent goed omgaan met het gedrag van leerlingen in de klas. Goed beheerde klaslokalen hebben de minste kans op pesten.

Beheer klaslokalen om pesten te voorkomen

Leraren kunnen deze manieren overwegen om respect, positieve relaties en orde te bevorderen die pesten in de klas helpen voorkomen:

 • Stel basisregels op.
  • Ontwikkel regels met leerlingen zodat ze hun eigen klimaat van respect en verantwoordelijkheid creëren.
  • Gebruik positieve termen, zoals wat te doen, in plaats van wat niet te doen.
  • Ondersteun schoolbrede regels .
 • Versterk de regels.
  • Wees een rolmodel en volg zelf de regels. Toon respect voor de leerlingen en moedig ze aan om succesvol te zijn.
  • Maak verwachtingen duidelijk. Houd uw verzoeken eenvoudig, direct en specifiek.
  • Beloon goed gedrag. Probeer goed gedrag vier tot vijf keer te bevestigen voor elke kritiek op slecht gedrag.
  • Gebruik één-op-één feedback en berisp niet publiekelijk.
  • Help leerlingen hun gedrag te corrigeren. Help ze te begrijpen dat het overtreden van de regels consequenties heeft: “Ik weet dat je [negatieve actie] kunt stoppen en terug kunt gaan naar [positieve actie]. Als u ervoor kiest om door te gaan, dan [gevolg].”

Bijeenkomsten in de klas

Klasbijeenkomsten bieden een forum voor studenten om te praten over schoolgerelateerde kwesties buiten de academische wereld. Deze bijeenkomsten kunnen leerkrachten helpen op de hoogte te blijven van wat er op school gebeurt en leerlingen helpen zich veilig en gesteund te voelen.

Deze bijeenkomsten werken het beste in klaslokalen waar al een cultuur van respect is gevestigd. Klasbijeenkomsten zijn doorgaans kort en worden volgens een vast schema gehouden. Ze kunnen worden gehouden in het hoofdklaslokaal, de thuiskamer of de adviesperiode van een student.

 • Stel basisregels op. Kinderen moeten zich vrij voelen om problemen zonder angst te bespreken. Bijeenkomsten in de klas zijn geen tijd om individuele conflicten te bespreken of over anderen te roddelen. Versterk bestaande klasregels .
 • Begin het gesprek. Concentreer u op specifieke onderwerpen, zoals pesten of respectvol gedrag. Bijeenkomsten kunnen problemen identificeren en aanpakken die de groep als geheel aangaan. Verhalen moeten breed zijn en leiden tot oplossingen die vertrouwen en respect tussen studenten opbouwen. Gebruik open vragen of prompts zoals:
  • Deel een voorbeeld van een leerling die deze week iemand op school heeft geholpen.
  • Deel zonder namen een voorbeeld van iemand die een andere leerling een slecht gevoel heeft gegeven.
  • Wat deden studenten in de buurt? Wat heb je gedaan? Wilde je iets anders doen - waarom of waarom niet?
  • Als je de perfecte reactie op de situatie zou kunnen omschrijven, wat zou dat dan zijn? Hoe moeilijk of gemakkelijk zou het zijn om te doen? Waarom?
  • Hoe kunnen volwassenen helpen?
 • Beëindig de bijeenkomst met een herinnering dat het ieders taak is om van school een positieve plek te maken om te leren. Moedig kinderen aan om met leraren of andere vertrouwde volwassenen te praten als ze pesten zien of zich zorgen maken over hoe iemand wordt behandeld.
 • Opvolging wanneer nodig. Houd de lichaamstaal en reacties van studenten in de gaten. Als een onderwerp een leerling lijkt te raken, neem dan contact met hem of haar op. Weet welke middelen beschikbaar zijn om leerlingen die gepest worden te ondersteunen.