Enquête Grensoverschrijdend gedrag ligt vooral in het ziekenhuis op de loer | Stop Pesten NU

084-8340086

Enquête Grensoverschrijdend gedrag ligt vooral in het ziekenhuis op de loer

Uit een enquête van Medisch Contact in september blijkt dat meer dan de helft van de artsen en geneeskundestudenten grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren.

Grensoverschrijdend gedrag omvat intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie/racisme en pesten.

 • Ongeveer 52,4% van de respondenten gaf aan zelf slachtoffer te zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag.

Intimidatie/machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag komen het meest voor.

 • Vrouwen vormen bijna driekwart van degenen die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren.
 • Mannen zijn vaker de daders, vooral bij seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Voor de meeste respondenten was het meer dan vijf jaar geleden dat ze grensoverschrijdend gedrag meemaakten.

 • Bijna 40% gaf aan dat het in de afgelopen vijf jaar gebeurde, vooral bij discriminatie/racisme.

Psychische problemen waren de meest genoemde gevolgen van grensoverschrijdend gedrag.

Grensoverschrijdend gedrag had minder gevolgen voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 • Grapjes en opmerkingen waren de meest voorkomende vormen van grensoverschrijdend gedrag.
 • Veel respondenten ondervonden psychische en emotionele gevolgen van grensoverschrijdend gedrag.
  • Vrouwen voelden zich vaak minder behandeld dan mannelijke collega's, vooral bij discriminatie/racisme.
  • Een aanzienlijk deel koos ervoor om ander werk te zoeken na grensoverschrijdend gedrag.

Het artikel benadrukt het belang van bewustwording en verandering in de medische sector om grensoverschrijdend gedrag te verminderen.

 • Artsen en geneeskundestudenten ervaren vaak discriminatie op basis van geslacht en op meerdere gronden.
  •  Bijna driekwart van hen heeft grapjes en opmerkingen ervaren als vorm van discriminatie.
  • Hiërarchie speelt een rol bij grensoverschrijdend gedrag, vooral bij coassistenten en medisch specialisten.
    
 • Chirurgen vertonen het vaakst grensoverschrijdend gedrag, vooral op de operatiekamer.
  • Grensoverschrijdend gedrag gebeurt voornamelijk in de ziekenhuissetting.
  • Ongeveer de helft van de slachtoffers reageert niet op grensoverschrijdend gedrag, en slechts een klein percentage meldt het bij een vertrouwenspersoon.
  • Getuigen van grensoverschrijdend gedrag reageren meestal ook niet, maar sommigen maken er grapjes over of doen mee.
  • Werkgevers en leidinggevenden weten vaak van grensoverschrijdend gedrag, maar reageren vaak niet adequaat.
  • Ongeveer 10% van de respondenten geeft toe zelf grensoverschrijdend gedrag te hebben vertoond, vooral bij machtsovertreding en onbedoeld.

 De enquête is ingevuld door 6569 artsen en geneeskundestudenten, waarvan 92% arts en 8% geneeskundestudent/coassistent is.

 • Meer dan een derde identificeert zich als man.
 • Een klein deel identificeert zich als non-binair of wenst het niet te vermelden.