Er kan sprake zijn van pestgedrag wanneer jij, je collega of je medewerker herhaaldelijk ...

084-8340086

Er kan sprake zijn van pestgedrag wanneer jij, je collega of je medewerker herhaaldelijk ...

 

 • wordt bespot: er steeds kleinerende of vernederende opmerkingen worden gemaakt vanwege bijvoorbeeld: uiterlijk, gedrag, wijze van praten, of een andere levensstijl.
 • kritiek krijgt: er wordt steeds kritiek gegeven op het functioneren. Het lijkt nooit goed te zijn.
 • wordt uitgescholden.
 • fysiek wordt aangevallen: zoals geslagen, geduwd, geschopt.
 • wordt bedreigd: met geweld, ontslag, niet verlengen van contract, demotie.
 • wordt buitengesloten en genegeerd: zoals niet meegevraagd worden om te lunchen.
 • het werk moeilijk wordt gemaakt: doordat steeds rotklussen of nutteloze taken worden gegeven, opzettelijk verkeerde informatie wordt gegeven, verlof wordt geweigerd.
 • te maken heeft met ‘practical jokes’: zoals verbindingskabel uit de computer trekken.
 • wordt genoemd in roddels: er worden kwaadaardige geruchten en leugens verspreid en valse beschuldigingen geuit.

Dit gedrag kan duiden op pesten, vooral als meerdere van dit soort gedragingen plaatsvinden!

Wil je weten of er sprake is van pesten? Volg dan de checklist!

 • Is de gepeste doelwit van anderen?
 • Wordt de gepeste systematisch geïntimideerd, aangevallen, sociaal geïsoleerd of is er sprake van ander negatief bejegenend gedrag?
 • Wordt de gepeste persoon in een minderwaardige positie gedrukt?
 • Komt het pestgedrag herhaaldelijk voor?
 • Is het effect voor de gepeste kwetsend of tast het zijn of haar waardigheid aan?