Erkende interventies tegen pesten | Stop Pesten NU

084-0035994

Erkende interventies tegen pesten

In Nederland bestaan enkele erkende interventies die (mede) gericht zijn op pesten of gepest worden.

De hieronder genoemde interventies zijn beschreven in de databank Effectieve Jeugdinterventies. In deze databank zijn interventies opgenomen die op zijn minst goed onderbouwd zijn en door een onafhankelijke erkenningscommissie zijn erkend.

Met name gericht op pesten en gepest worden

Er bestaan tot dusver vier in Nederland erkende interventies voor het voorkomen en verminderen van pesten: 'It's up to you', ‘KiVa’, de 'PRIMA-methode' en de 'Sta Sterk Training'.

KiVa en PRIMA zijn schoolbrede programma's die in het basisonderwijs ingezet kunnen worden om pesten te voorkomen en te verminderen.

It's up to you is een interactieve film voor onderbouwleerlingen op middelbare scholen en vormt een eerste stap in het tegengaan van cyberpesten.  De Sta Sterk Training is een interventie voor slachtoffers van pesten in de leeftijd van 8 tot 12 jaar.