Factoren die het risico op pesten op het werk kunnen vergroten | Stop Pesten NU

084-8340086

Factoren die het risico op pesten op het werk kunnen vergroten

Uit onderzoek blijkt dat er een aantal factoren zijn die het risico op pesten op het werk kunnen vergroten. De volgende kenmerken kunnen helpen bij het signaleren van mogelijke risico's op de werkplek:

aanwezigheid van werkstressoren –

 • hoge werkeisen
 • beperkte taakcontrole
 • organisatorische verandering, zoals herstructurering of significante technologische verandering o rolconflictenambiguïteit
 • baanonzekerheid
 • acceptatie van onredelijk gedrag op de werkplek of gebrek aan gedragsnormen,

En

 • onredelijke verwachtingen van klanten of klanten.

leiderschapsstijlen -

 • autocratisch gedrag dat strikt en richtinggevend is en niet toestaat dat werknemers worden betrokken bij de besluitvorming
 • gedrag waarbij weinig of geen begeleiding wordt geboden aan werknemers of verantwoordelijkheden ongepast en informeel worden gedelegeerd aan ondergeschikten, en
 • beledigend en vernederend gedrag dat ongepaste ordentelijke taal of kwaadaardige kritiek en feedback kan bevatten.

werksystemen –

 • gebrek aan middelen
 • gebrek aan training
 • ongepaste werkplanning, ploegendienst en slecht ontworpen roostering, en o onredelijke prestatiemaatregelen of tijdschema's.

slechte relaties op de werkvloer – 

 • slechte communicatie
 • isolatie
 • weinig ondersteuning,of
 • werkgroepvijandigheid.

kenmerken van het personeelsbestand – groepen werknemers waaraan mogelijk meer risico loopt te worden blootgesteld Pesten op het werk kan zijn:

 • jonge werkers
 • leerlingen/stagiairs
 • werknemers in een minderheidsgroep vanwege etniciteit, religie, handicap, geslacht of seksuele voorkeuren
 • losse werkers
 • nieuwe werkers
 • gewonde werknemers en werknemers die terugkeren naar werkplannen o stukwerkers, en
 • vrijwilligers, werkervaringsstudenten en stagiaires.