Feedbackdoos uitkomsten 5 min | Voor leraren | Stop Pesten NU

084-8340086

Feedbackdoos uitkomsten 5 min | Voor leraren

Als er geen feedback in de box zitten dan is het belangrijk om daar eigen inzichten te delen alsof deze uit de feedbackdoos kwamen om leerlingen te prikkelen en stimuleren om zelf briefjes in de doos te doen.

Een tijdbesparende benadering zou de volgende elementen kunnen omvatten:

 • Voorbereiding
  Bekijk de feedback vooraf, misschien na schooltijd, zodat je al een algemene samenvatting en thema's in je hoofd hebt.
   
 • Timemanagement
  Stel een timer in op 5 minuten om jezelf en de klas eraan te herinneren dat dit een kort maar belangrijk moment is.
   
 • Algemene samenvatting in één zin
  Start met een zin die zowel een positief als een verbeterpunt benoemt. Bijvoorbeeld: "Ik zie dat we goed bezig zijn met teamwork, maar we moeten ook werken aan respect voor elkaar."
   
 • Thema van de Week
  Introduceer snel een thema. "Laten we deze week focussen op respect."
   
 • Roosmoment
  Deel één anoniem positief gedrag dat is opgemerkt. "Iemand in deze klas heeft uitstekend teamwork getoond - goed gedaan!"
   
 • Vervolgactie
  Eindig met een uitdaging voor de klas. "Probeer deze week iedereen ten minste één compliment te geven."
   
 • Open voor snelle feedback
  Als de timer nog tijd heeft, laat je een of twee leerlingen kort reageren zonder in discussie te gaan. Zo houd je het snel en interactief.
   
 • Digitale Tools
  Als je de technologie hebt, kun je een online dashboard gebruiken waarop je vooraf de samenvatting en het thema plaatst. Leerlingen kunnen dit dan op hun eigen tijd bekijken.
   
 • Toekomstige zaken
  Als er serieuze of gevoelige onderwerpen zijn, zeg dan gewoon: "Er zijn enkele serieuze zaken aangekaart die we individueel zullen bespreken."

 

Door deze punten in een strak tijdsbestek te behandelen, kun je de nodige informatie overbrengen zonder veel lestijd op te offeren.