VO en MBO voorbeeld gedragsafspraken online en offline

084-8340086

Gedragsafspraken (omgangsregels) online en offline voor VO en MBO

Voorbeeld gedragsprotocol voor het voortgezet onderwijs en MBO om afspraken te maken hoe wij met elkaar omgaan, zowel online als offline.

Protocol

Welkom bij onze onderwijsinstelling. Om een veilige en respectvolle leeromgeving te creëren, hebben we een aantal omgangsregels opgesteld. Deze regels zijn van toepassing in zowel offline (real life) als online situaties. We vragen iedereen—leerlingen, docenten en ander personeel—om deze regels te respecteren en na te leven.

 • Actieve betrokkenheid
  Het is belangrijk dat iedereen actief betrokken is bij het handhaven van deze regels. Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van de docenten, maar van de hele schoolgemeenschap.
   
 • Open dialoog
  Moedig open gesprekken aan over deze regels. Dit kan tijdens mentoruren, maar ook in de klas zelf.
   
 • Meldingsprocedure
  Zorg dat iedereen weet hoe en bij wie ze incidenten kunnen melden. Dit kan een vertrouwenspersoon zijn, maar ook een online meldingsformulier.
   
 • Periodieke herziening
  Deze regels moeten periodiek worden herzien en indien nodig aangepast, om ze actueel en relevant te houden.
   
 • Digitale geletterdheid
  Besteed aandacht aan het onderwijzen van digitale geletterdheid, zodat leerlingen de impact van hun online gedrag begrijpen.

Meer informatie

Voor meer informatie en aanvullende bronnen over het voorkomen van pesten en het bevorderen van een veilige schoolomgeving, bezoek de website van Stop Pesten Nu, www.stoppestennu.nl.

Gedragsafspraken (omgangsregels) met de klas

Hey allemaal,

Welkom (terug) op school! We hopen dat jullie een geweldig jaar tegemoet gaan. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich hier op z'n gemak en veilig voelt, hebben we een paar basisafspraken. Deze gelden zowel in de klas als op het internet, want laten we eerlijk zijn, we brengen daar ook veel tijd door.

Waarom zijn deze afspraken belangrijk?

Simpel. We willen dat iedereen zich hier welkom en gerespecteerd voelt. Dat betekent geen gedoe, geen pesten en geen drama. Gewoon een chille plek waar je kunt leren, groeien en lol kunt hebben.

Hoe werkt het?

We hebben een paar regels opgesteld. Geen zorgen, het is geen raketwetenschap. Het zijn gewoon dingen zoals respect hebben voor elkaar en elkaars spullen, en niet roddelen. Oh, en als je iets ziet dat niet oké is, zeg er dan wat van. Want als je niks zegt, is dat eigenlijk hetzelfde als ermee instemmen, toch?

Online en Offline

Deze afspraken gelden overal, of je nu in de klas zit, in de gang loopt, of op Instagram scrolt. Wees gewoon jezelf, maar wees ook aardig voor anderen. En denk even na voordat je iets post; het internet vergeet namelijk niks.

Wat als iemand zich niet aan de afspraken houdt?

We hebben een soort van 'stappenplan' voor als dingen misgaan. Eerst een waarschuwing, en als het blijft doorgaan, gaan we het met je ouders hebben. In extreme gevallen kan het zelfs leiden tot schorsing. Maar laten we dat vooral proberen te voorkomen, oké?

Dus, laten we er samen een geweldig en respectvol jaar van maken! En als je meer wilt weten over hoe je een positieve vibe kunt houden, zowel online als offline, check dan de website van Stop Pesten Nu (www.stoppestennu.nl).

 

Onze afspraken

Voor elkaar opkomen en je uitspreken

Offline: Stap naar de persoon toe die gepest wordt en vraag of alles oké is. Meld het bij een vertrouwenspersoon.
Online: Reageer niet op de pester maar bied je steun aan het slachtoffer aan. Rapporteer het gedrag.

Onze afspraken offline (op school, overal waar je elkaar tegenkomt)

 • Respecteer persoonlijke ruimte
  Houd afstand en raak niemand aan zonder toestemming.
   
 • Luister actief
  Onderbreek niet en geef iedereen de kans om te spreken.
   
 • Geen roddels, negeren of buitensluiten
  Praat niet negatief over anderen als ze er niet bij zijn en maak anderen niet klein om te denken dat jij dan stoer zou worden. Pesten tolereren wij NIET!
   
 • Wees eerlijk, maar tactvol 
  Spreek de waarheid, maar doe dit op een respectvolle manier.
   
 • Kom voor elkaar op
  Als je ziet dat iemand gepest wordt, kom in actie. Spreek je uit, want wie zwijgt, stemt toe.

Onze afspraken ... online (internet en social media)

 • Denk na voor je iets post
  Alles wat je online zet, blijft daar. Wees je bewust van de impact.
   
 • Geen cyberpesten
  Geen negatieve opmerkingen, foto's of video's over anderen verspreiden.
   
 • Privacy is belangrijk
  Deel geen persoonlijke informatie van jezelf of anderen.
   
 • Wees authentiek
  Doe je niet anders voor dan je bent.
   
 • Spreek je uit
  Zie je (online) pestgedrag? Meld het en kom voor de ander op.

Sancties (gebaseerd op het 4-ladenmodel)

Lade 1 (Preventief): Voorlichting over de omgangsregels aan het begin van het schooljaar.
Lade 2 (Signalerend): Bij kleine overtredingen, een waarschuwing en een gesprek met de mentor.
Lade 3 (Corrigerend): Bij herhaalde overtredingen, een gesprek met ouders en eventueel tijdelijke uitsluiting van bepaalde activiteiten.
Lade 4 (Repressief): Bij ernstige of aanhoudende overtredingen, schorsing of verwijdering van school.