Gedragsproblemen Online Pesten bij zowel de slachtoffers als de daders | Stop Pesten NU

084-8340086

Gedragsproblemen Online Pesten bij zowel de slachtoffers als de daders

Bij online pesten kunnen verschillende gedragsproblemen optreden zowel bij de slachtoffers als bij de daders. Enkele voorbeelden zijn:

 

1. Angst- en stemmingsstoornissen

Slachtoffers van online pesten kunnen angstgevoelens en depressieve klachten ontwikkelen als gevolg van het langdurig blootgesteld worden aan negatieve feedback en kritiek. Daders van online pesten kunnen daarentegen antisociale gedragsproblemen en agressiviteit ontwikkelen.

 

2. Verminderd zelfbeeld en zelfvertrouwen

Het constante pestgedrag kan ervoor zorgen dat slachtoffers een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen ontwikkelen. Dit kan leiden tot terugtrekking uit sociale situaties en het ontwikkelen van sociale angst.

 

3. Problemen met relaties en sociale interactie

Slachtoffers van online pesten kunnen moeite hebben om relaties en vriendschappen aan te gaan en te onderhouden. Daders van online pesten kunnen daarentegen ook moeite hebben met het opbouwen en onderhouden van sociale relaties, omdat ze zich vaak onzeker voelen over hun eigen sociale status.

 

4. Problemen op school of op het werk

Online pesten kan leiden tot een verminderde concentratie en motivatie op school of op het werk. Slachtoffers kunnen ook te maken krijgen met absenteïsme of schoolverzuim, terwijl daders vaak een verhoogd risico lopen op schooluitval of ontslag.

Het is belangrijk om pestgedrag op tijd te herkennen en te stoppen om verdere gevolgen te voorkomen. Indien nodig moeten slachtoffers en daders van online pesten de nodige ondersteuning en hulp krijgen om te leren omgaan met de gevolgen van het pestgedrag en om hun gedrag aan te passen.