In gesprek gaan met je kind over cyberpesten (online pesten) | Stop Pesten NU

084-8340086

In gesprek gaan met je kind over cyberpesten (online pesten)

Als je ook maar één teken ziet van cyberpesten, is het belangrijk om direct met je kind te praten.

Cyberpesten is een gevoelig onderwerp en het kan moeilijk zijn daarover in gesprek te gaan. De volgende tips kunnen je helpen om het gesprek en de discussie voor zowel jou als je kind gemakkelijker maken.

MAAK HET PROBLEEM BESPREEKBAAR

Het belangrijkste voor je kind om te weten is dat jij er voor hem of haar bent als het wordt gepest. Door te benadrukken dat alles wat er tussen jullie wordt besproken ook tussen jullie blijft, neem je de angst bij je kind weg dat het zou kunnen gebeuren.

Als je met je kind praat, bedenk dan dat directe vragen zoals “Word je gepest?” een averechts effect kunnen hebben. Stel in plaats daarvan luchtige vragen over hun dagelijks leven zoals “Ben je vandaag nog online geweest?” Probeer daarnaast te refereren aan persoonlijke verhalen (zoals verhalen die onlangs in het nieuws zijn geweest) als je het onderwerp aansnijdt, in plaats van specifieke incidenten rechtstreeks te betrekken op je kind of zijn/haar vrienden.

LEER JE KIND DE ONLINE ETIQUETTE

Een andere manier om je kind te beschermen tegen cyberpesten is het een aantal richtlijnen en regels te geven over hoe ze om moeten gaan met technologie, ofwel de online etiquette. Deze richtlijnen kunnen bijvoorbeeld aangeven hoe lang je kind online is, welke websites het bezoekt, of welke taal er tijdens het chatten wordt gebruikt.

Het op de hoogte te zijn van online etiquettes is cruciaal voor elke tiener.

Het is daarnaast vanzelfsprekend dat ze zich online op dezelfde manier gedragen als in het dagelijkse leven.

ETIQUETTEVOORBEELDEN

  • Gebruik nooit andermans mobieltje of computer zonder zijn of haartoestemming.
  • Ga niet in gesprek met anonieme of niet-herkenbare afzenders.
  • Ga nooit in discussie met mensen op het net, tenzij het in het echte leven ook je vrienden zijn.
  • Houd je profiel op sociale media altijd privé.
  • Geef nooit je persoonlijke informatie aan iemand anders.
  • Houd je wachtwoorden voor jezelf, gebruik veilige wachtwoorden en gebruik ze nooit voor een tweede keer.
  • Denk na over welke informatie je over jezelf en anderen plaatst.

LEG UIT WAAROM DIT BELANGRIJK IS

Het is belangrijk om je kind te behandelen als een volwassene als je de internetetiquette uitlegt. Zorg ervoor dat de consequenties van het overtreden van de regels (zowel voor jullie gezien als in de wereld daarbuiten) duidelijk zijn en benadruk dat deze maatregelen voor hun eigen veiligheid zijn. Laat je kinderen bovendien zien hoe ze personen die hen vervelend benaderen kunnen blokkeren, zodat ze niet in de verleiding komen de etiquetteregels te overtreden om hun pester te confronteren.

LAAT TIJDENS HET GESPREK ZIEN DAT JE MET HEN MEEVOELT

Verzeker je kind er tijdens het gesprek van dat alles wat je zegt tussen jullie blijft en dat je alleen in zult grijpen als dat absoluut noodzakelijk is. Als ze zeggen dat ze iemand kennen die wordt gepest, moedig ze dan aan om het slachtoffer te vertellen dit te melden bij de schoolleiding. Vergeet niet te benadrukken dat slachtoffer zijn van cyberpesten niets is om je voor te schamen. Dreig niet met het innemen van hun mobieltje of computer of het blokkeren van de internetverbinding. Als je kind hulp nodig heeft, vertel het dan dat jij, de leerkrachten en andere volwassenen er altijd voor hem/haar zullen zijn.

Cyberpesten is een steeds groter wordend probleem dat elk kind kan overkomen. Veel kinderen die ermee te maken krijgen, willen geholpen worden maar het kan zijn dat ze niet weten waar ze die hulp kunnen krijgen.

De beste manier van reageren op cyberpesten is door de discussie aan te gaan. Je kunt je kind helpen door je te informeren over de tekenen van cyberpesten en door te leren hoe je in gesprek blijft met je kind.

Zelfs als je geen enkel teken herkent, is het een goed idee om eens met je kind te praten. Deze gesprekken helpen je een band te creëren en een vertrouwd gevoel te geven tussen jou en je kind. Als je deze gesprekken voert voordat het probleem zich voordoet, zal je kind zich veilig genoeg voelen om in de toekomst met elk probleem naar jou toe te komen.

Lees meer in deze mooie handleiding van Norton, Download gesprekshandleiding voor ouders & kinderen van Norton. Alle illustraties zijn gemaakt door slachtoffers van cyberpesten in de leeftijd van 11 tot 18 jaar.

Ouders/verzorgers leven gebruikelijk het langst met hun kind. Zij kunnen daarom het beste het (veranderende) gedrag van hun kinderen analyseren. In een eerdere deelvraag zijn de gevolgen van het cyberpesten al aan bod gekomen. Dit waren onder andere: tekenen van depressie, laag zelfbeeld, minder concentratie op school en minder sociaal contact. Daarnaast kan het uiterlijk van het slachtoffer van cyberpesten er wat minder verzorgd gaan uitzien en kan de desbetreffende persoon wat gebogener gaan lopen door de daling van zelfverzekerdheid. In deelvraag 2 is ook aan bod gekomen wat ‘het profiel’ is van daders van cyberpesten: ze zitten vaak veel op het internet.

Als een ouder/verzorger een of meerdere van deze kenmerken waarneemt bij uw kind, kan het zo zijn dat uw kind te maken heeft met cyberpesten. U kunt hierna met uw kind in gesprek gaan om te vragen of uw kind hiermee te maken heeft. 

 

Bron Norton