Gevolgen van pesten op school (voor de hele klas)

084-8340086

Gevolgen van pesten op school (voor de hele klas)

Pesten heeft ingrijpende gevolgen, niet alleen voor het gepeste kind maar ook voor de pester en omstanders. Als ouders en opvoeders willen we allemaal een veilige en positieve omgeving creëren waarin onze kinderen kunnen opgroeien.

Het belang van preventie

Het is van groot belang om pesten serieus te nemen en preventieve maatregelen te treffen. Door als ouders, opvoeders en scholen samen te werken, kunnen we een veilige en ondersteunende omgeving creëren waarin elk kind zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Als we de klas binnenstappen, kunnen we soms al voelen dat er iets niet helemaal in de haak is.

Leerkrachten ervaren een groep waarin gepest wordt vaak als een uitdaging. Het is een constant evenwicht zoeken tussen het behandelen van de verplichte lesstof en het zorgen voor een veilige en gezellige sfeer.

Gevolgen omstanders / zwijgende meederheid

Het verdrietige is dat sommige kinderen niet meer kunnen doen wat ze echt willen, omdat ze stilzwijgend het kamp van de pester moeten kiezen om niet buiten de boot te vallen. Dit creëert een angstige situatie, want niemand weet wie de volgende zal zijn die gepest wordt. Zelfs de kinderen in de 'zwijgende meerderheid' kunnen later schuldgevoelens krijgen wanneer ze terugdenken aan hun gedrag tegenover de pester en het gepeste kind.

Gevolgen pesters

Het is opvallend dat op korte termijn de pesters vaak beter lijken te presteren en meer populair lijken te zijn dan de gepeste kinderen. Maar schijn bedriegt, want dit zogenaamde 'schijnpopulariteit' verbergt vaak angsten en onzekerheden. Op de lange termijn kunnen pesters echter sociale problemen ervaren, omdat ze hebben geleerd dat ze doelen kunnen bereiken zonder op een sociale en respectvolle manier met anderen om te gaan. Dit kan leiden tot onaangepast gedrag.

Gevolgen voor de hele klas / groep

En het is niet alleen de pester en het gepeste kind die hieronder lijden, maar de hele klas kan last hebben van de gevolgen van pesten. Het verstoort de harmonie en concentratie, waardoor het leren bemoeilijkt wordt. Op dagen waarop pestgedrag plaatsvindt, ervaren kinderen de school als minder leuk en de sfeer in de klas wordt als negatief beleefd.

Gevolgen gepeste

Pesten kan een diepe impact (soms wel tot 40 jaar later) hebben op het zelfbeeld van het gepeste kind. Het kan leiden tot gevoelens van somberheid, eenzaamheid en angst. Het is essentieel om aandacht te besteden aan de sociale, emotionele en gezondheidsbehoeften van het gepeste kind.

 

 

Lees meer over alle lange termijn gevolgen van pesten