Gossip girl accounts wat kan je daar als school tegen doen | Stop Pesten NU

084-8340086

Gossip girl accounts wat kan je daar als school tegen doen

In de wereld van sociale media zijn Gossip Girl-accounts naar voren gekomen als een moderne variant van de roddelmolen, met platforms zoals TikTok als hun broedplaats. Deze accounts zijn kanalen waarop geruchten, insinuaties en vaak kwetsende opmerkingen over leeftijdsgenoten worden verspreid. Ze vertegenwoordigen een vorm van cyberpesten die zich snel kan verspreiden en diepe emotionele littekens kan achterlaten bij de slachtoffers.

Wat zijn Gossip Girl-accounts?

Gossip Girl-accounts, geïnspireerd door de iconische televisieserie, dienen als platforms voor studenten om anoniem roddels, geheimen en geruchten over hun leeftijdsgenoten te delen. Ze gebruiken vaak anonieme gebruikersnamen en cryptische berichten om de identiteit van de betrokkenen te beschermen, waardoor het voor slachtoffers moeilijk is om hun belagers aan te pakken.

Psychologische impact op leraren & leerlingen

Wat begint als online pesten kan snel escaleren naar offline confrontaties. Zowel leraren als leerlingen kunnen te maken krijgen met aanstaringen, uitschelden en andere vormen van intimidatie in de echte wereld. Dit komt omdat mensen vaak de gedachte hebben: "Waar rook is, is vuur," zonder te verifiëren of de informatie waar is. In werkelijkheid zijn de roddels, foto's en video's vaak gemanipuleerd of volledig verzonnen, wat leidt tot onnodig trauma en reputatieschade.

 1. Trauma en geestelijke gezondheid
  Deze accounts kunnen ernstige psychologische schade aanrichten. Leraren kunnen last krijgen van angststoornissen, depressie en een afname van professioneel zelfvertrouwen. Leerlingen kunnen te maken krijgen met sociale isolatie, laag zelfbeeld en academische problemen.

 2. Het effect van 'online naar offline' pesten
  Wat online begint, kan offline doorgaan in de vorm van stigmatisering, uitsluiting en verbale mishandeling. Dit leidt tot een vicieuze cirkel van emotioneel leed, waarbij de slachtoffers zich nergens veilig voelen.

 3. 'Waar rook is, is vuur'
  Deze accounts verspreiden vaak valse informatie, maar de perceptie is dat waar rook is, ook vuur moet zijn. Dit leidt tot een omgeving waarin slachtoffers zich constant beoordeeld en veroordeeld voelen, zelfs als de beschuldigingen ongegrond zijn.

 

Acties voor Scholen 

 • Educatie van studenten
  Begin met het educeren van studenten over de gevaren van Gossip Girl-accounts en cyberpesten. Integreer discussies in het curriculum over verantwoord gebruik van sociale media, empathie en de gevolgen van het verspreiden van geruchten.
   
 • Bevorder digitale geletterdheid
  Leer studenten hoe ze online inhoud kritisch kunnen evalueren en onderscheid kunnen maken tussen geloofwaardige informatie en roddels. Geef ze de vaardigheden om op verantwoorde en ethische wijze sociale media te gebruiken.
   
 • Stel duidelijke beleidsregels op
  Ontwikkel en handhaaf duidelijke beleidsregels tegen cyberpesten en intimidatie, inclusief specifieke richtlijnen over hoe om te gaan met Gossip Girl-accounts. Zorg ervoor dat studenten de gevolgen begrijpen van betrokkenheid bij dergelijk gedrag.
   
 • Creëer veilige ruimtes
  Stimuleer een ondersteunende en inclusieve schoolomgeving waar studenten zich op hun gemak voelen om incidenten van cyberpesten te melden en hulp te zoeken. Stel vertrouwelijke kanalen in voor studenten om zorgen te melden en bied toegang tot counseling en ondersteunende diensten.
   
 • Betrek Ouders & Opvoeders
  Werk samen met ouders om bewustwording te creëren over de prevalentie van Gossip Girl-accounts en de impact die ze kunnen hebben op studenten. Moedig ouders aan om het online gedrag van hun kinderen te monitoren en open gesprekken te voeren over verantwoord gebruik van sociale media.