Groepsdynamica in de klas van School & Veiligheid | Stop Pesten NU

Groepsdynamica in de klas van School & Veiligheid

Groepsdynamica in de klas

In iedere groep proberen mensen hun positie te bepalen; dat is voor leerlingen in een klas niet anders. Als leerkracht kun je een belangrijke rol spelen door dit groepsproces actief te leiden. Op die manier ontstaat een veilige sfeer waarin kinderen zich prettig voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen.

In dit informatieblad wordt vanuit het perspectief van de leerkracht uiteengezet hoe je de groepsdynamica kan sturen en dit groepsproces een positieve wending geeft. De volgende vragen worden daarbij beantwoord:

  • Welke fases onderscheiden we in de groepsvorming?
  • Hoe stuur ik als leerkracht het groepsproces?
  • Wie hebben allemaal een rol en hoe vervul ik die rol?
Categorie downloadcentrum: