Haatspraak, scheldpartijen, dreigementen, kleineren, pesten… waarom vertonen mensen zulk kwetsend gedrag online? | Stop Pesten NU

084-8340086

Haatspraak, scheldpartijen, dreigementen, kleineren, pesten… waarom vertonen mensen zulk kwetsend gedrag online?

Mensen doen soms gemeen op internet, zoals pesten of schelden. Waarom doen ze dat? Onderzoek zegt dat wat we normaal vinden, hierbij een grote rol speelt. Dit zijn ideeën over wat anderen doen en oké vinden. Deze ideeën beïnvloeden ons gedrag. Hoe? We willen graag bij een groep horen. Als we denken dat anderen iets goed vinden, doen we dat vaak ook.

Wat betekent dit voor gemeen doen op internet? Als mensen denken dat anderen dit ook doen en goed vinden, doen ze het sneller. Maar als ze denken dat anderen het niet oké vinden, doen ze het minder. Dus wat we normaal vinden, kan helpen of juist stoppen met gemeen gedrag op internet.

Bitescience, in opdracht van Netwerk Mediawijsheid, onderzocht dit. Zij keken naar wetenschappelijk onderzoek over media wijsheid. Hun focus was op wat we normaal vinden en gemeen gedrag op internet.

Er zijn twee soorten normen

  • Wat we denken dat anderen doen (bijvoorbeeld: veel mensen sturen gemene berichten).
  • Wat we denken dat anderen goed of slecht vinden (bijvoorbeeld: mensen vinden het oké om gemene berichten te sturen).

Mensen volgen deze normen omdat ze bij een groep willen horen. Als ze denken dat ze daardoor geaccepteerd worden, volgen ze de norm. Zo niet, dan kunnen ze zich buitengesloten voelen.

Onderzoek laat zien dat online gedrag beïnvloed wordt door deze normen. Bijvoorbeeld, als mensen veel haat zien, kunnen ze zelf ook haatberichten sturen. Of als anderen onbeleefd zijn, doen ze dat soms ook.

Hoe kunnen we positieve normen online stimuleren? Hier zijn 5 tips

  • Geef het goede voorbeeld en beloon goed gedrag.
  • Keur gemeen gedrag niet goed.
  • Verwijder gemene berichten om te laten zien dat het niet oké is. 
  • Maak duidelijk wat de regels zijn en wat niet mag.
  • Bestrijd verkeerde ideeën over wat normaal is.

Wat is de sociale normtheorie?

Deze theorie zegt dat mensen vaak denken dat anderen zich slecht gedragen en dat goed vinden. Maar eigenlijk gedragen de meeste mensen zich goed en vinden dat ook belangrijk. Het is belangrijk om deze verkeerde ideeën te bestrijden. Dit kan door te laten zien wat mensen echt doen en belangrijk vinden. Bijvoorbeeld, laat zien dat de meeste mensen respectvol zijn online. En laat zien dat normen vanuit de groep zelf komen, niet van bovenaf.

Bron