Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer | Stop Pesten NU

084-8340086

Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Deze handreiking is bedoeld om bedrijven te helpen om te gaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

De handreiking is opgesteld in samenwerking met experts en met mensen die betrokken zijn geweest bij een melding. De lessen daaruit zijn uitgewerkt in fasen die organisaties moeten doorlopen om tot een bevredigende, menselijke en rechtmatige afhandeling te komen. Dit is een prototype. We willen deze versie graag samen met organisaties, melders, beschuldigden en experts doorontwikkelen. Heb je feedback op deze versie of wil je de Regeringscommissaris iets laten weten? Mail dan naar contact@rcgog.nl.

De handreiking is interactief en daarom het beste te bekijken op een laptop of computer. 

 

Bron Regeringscommissaris Seksueel Grensoverschrijden Gedrag