Herken jij pesten op het werk? | Stop Pesten NU

084-8340086

Herken jij Pesten op het werk?

Pesten op het werk kan op verschillende manieren: kleinerende opmerkingen, constante kritiek, intimidatie, flauwe grappen en roddelen. Maar ook fysiek geweld en isolatie van werknemers. Pesten gebeurt verbaal, non-verbaal en fysiek, openlijk en verborgen.

Pesten valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting. Pesten kan leiden tot stress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Werknemers die worden gepest op het werk raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Voor de werknemer is dat een hele vervelende situatie. En het kost u als werkgever veel geld.

Wat kunt u doen tegen pesten?

Als werkgever moet u beleid vaststellen om pesten op het werk tegen te gaan. Dat staat in de Arbowet. Doet u dat niet, dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie maatregelen nemen. Uiteindelijk kunt u zelfs hoge boetes krijgen. 

Beleid tegen pesten ontwikkelt u op basis van de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Daarin beschrijft u in welke situaties pesten kan ontstaan. Maatregelen die noodzakelijk zijn:

  • Het inventariseren van de risico’s in uw organisatie.
  • Benoemen van een vertrouwenspersoon en klachtencommissie.
  • Voorlichting aan uw werknemers over pesten.
  • Waar nodig nader onderzoek laten uitvoeren, waarbij de anonimiteit gewaarborgd blijft.
  • Opstellen van een gedragscode en een klachtenprocedure.
  • Opvangen, begeleiden en bieden van nazorg aan slachtoffers van pesten.
  • Aanpakkers van de dader(s) van pesten.
  • Evalueren of de maatregelen het gewenste effect hebben.

Het verhaal van Wouter

Wouter kwam als jonkie binnen in de keuken van een ziekenhuis. In de broodkeuken assisteerde hij de vrouw die daar al jaren in haar eentje de scepter zwaaide. ‘Rustig aan, het werk moet over de hele dag worden uitgesmeerd’, was haar motto. Toen de collega een paar dagen ziek was en hij de keuken in die periode overnam, bleek hij het werk in een halve dag klaar te hebben. Bij terugkeer van de collega werd hem dat niet in dank afgenomen. Hij had blootgelegd dat het werk in veel minder tijd kon gebeuren en daarmee de positie van de oudere collega aangetast. De collega vermeed vanaf dat moment ieder persoonlijk contact. 

Het verhaal van Cathy

Cathy solliciteert naar de baan van productiemedewerkster in een fabriek en wordt aangenomen. Bij het eerste meningsverschil met een collega besluit die het gesprek met de woorden: ‘Weet je wat jij bent? Een muts op poten!’ De andere collega’s moeten daarom lachen en doen ook nog eens een duit in het zakje. Cathy accepteert dit niet, wordt boos en protesteert. Vervolgens laten collega’s haar steeds links liggen en kleineren haar voortdurend door vergelijking met andere vrouwelijke productiemedewerkers in de fabriek: ‘Dat zijn tenminste competente wijven, die zitten niet de hele dag te jammeren!’ Op allerlei vragen die ze heeft over het werk, krijgt ze het antwoord: ‘Dat snap jij toch niet. Zet jij maar koffie’…

Het verhaal van Petra

Petra is vorig jaar gaan werken bij een accountantsbureau. Onlangs heeft ze promotie gemaakt en ze is daar heel trots op, hier heeft ze keihard voor gewerkt. Haar collega Ed heeft ook gesolliciteerd naar deze hogere functie, maar tot zijn grote verbazing heeft 'de nieuweling' Petra de functie gekregen. Ed is boos en dit steekt hij niet onder stoelen of banken. Tegen iedereen die het maar horen wilt, vertelt hij dat Petra vanwege haar uiterlijk deze baan heeft gekregen, dat hij haar met de baas in het café heeft zien zitten en dat hij haar niet vertrouwt. Petra heeft elke dag minder zin om naar haar werk te gaan en probeert Ed te ontwijken. Hij weet haar echter steeds te vinden en belemmert haar werk: hij 'vergeet' belangrijke telefoontjes door te schakelen en er verdwijnen steeds vaker dossiers van haar bureau. Harde bewijzen heeft ze alleen niet.

Bron: TNO Wegwijzer

Tip Herken Pesten op het werk? Doe de test

Herken jij pesten op het werk?

 

 

 Lees meer 'Wat wordt verstaan onder pesten op het werk?'

► Doe de test - Pesten op de Werkvloer - Pest ik anderen?

► Doe de test - Pesten op de Werkvloer - Word ik gepest?

 

 

 

► Doe de test - Waar ligt de grens tussen plagen en pesten?

 

 

Doet u voldoende tegen pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie?