Risico's, processen en factoren bij Pesten op het werk | Stop Pesten NU

084-8340086

Het potentieel voor pesten op het werk identificeren

Onderzoek wijst uit dat er een aantal factoren zijn die het risico op pesten op het werk kunnen vergroten.

Processen die kunnen helpen bij het identificeren van pesten op het werk of de mogelijkheid dat het zich voordoet, zijn onder meer

 • regelmatig overleg met werknemers en, indien aanwezig, gezondheids- en veiligheidsvertegenwoordigers en gezondheids- en veiligheidscomités, met inbegrip van besprekingen om erachter te komen of er sprake is van pesten of dat er factoren zijn die het risico op pesten op het werk kunnen vergroten – voor sommige bedrijven die een anonieme enquête kan nuttig zijn
 • feedback vragen wanneer werknemers het bedrijf verlaten, bijvoorbeeld door exitgesprekken te voeren
 • regelmatig feedback vragen aan managers, supervisors of andere interne en externe partijen
 • monitoren van incidentrapporten, schadevergoedingsclaims van werknemers, ziekteverzuimpatronen, ziekteverzuim, personeelsverloop en registraties van grieven om regelmatige patronen of plotselinge onverklaarbare veranderingen vast te stellen.
 • het herkennen van veranderingen in de de onderlinge werkrelaties op de werkvloer tussen werknemers, klanten en managers.

 

De volgende kenmerken kunnen helpen om (en waarschuwen voor) mogelijke risico's op de werkplek in de kaart te brengen

Aanwezigheid van werkstressoren 

 • hoge baaneisen
 • beperkte baancontrole
 • organisatorische verandering, zoals herstructurering of significante technologische verandering o rolconflict en ambiguïteit
 • baanonzekerheid
 • aanvaarding van onredelijk gedrag op de werkplek of gebrek aan gedragsnormen,
 • onredelijke verwachtingen van opdrachtgevers of klanten.

Leiderschapsstijlen

 • autocratisch gedrag dat streng en richtinggevend is en werknemers niet toestaat bij de besluitvorming te worden betrokken
 • gedrag waarbij weinig of geen begeleiding wordt geboden aan werknemers of verantwoordelijkheden ongepast en informeel worden gedelegeerd aan ondergeschikten
 • beledigend en vernederend gedrag, dat kan bestaan ​​uit gepast gelastig taalgebruik, of kwaadwillige kritiek en feedback.

Werksystemen

 • gebrek aan middelen
 • gebrek aan opleiding
 • ongepaste werkplanning, ploegendienst en slecht ontworpen roosters
 • onredelijke prestatiemaatregelen of tijdschema's
 • slechte relaties op de werkplek
 • slechte communicatie
 • isolatie
 • weinig ondersteuning
 • werkgroepvijandigheid

Kenmerken van het personeelsbestand

Groepen werknemers die mogelijk meer risico lopen te worden blootgesteld aan Pesten op het werk zijn:

 • jonge arbeiders
 • stagiaires/stagiairs
 • werknemersinminoriteitsgroep vanwege etniciteit, religie, handicap, geslacht of seksuele voorkeuren
 • losse werkers
 • nieuwe werknemers
 • gewonde arbeiders en arbeiders die plannen voor terugkeer naar het werk
 • flex- stukwerkers en ZZP'ers
 • vrijwilligers
 • werkervaringsstudenten
 • stagiaires