Het potentieel voor pesten op het werk identificeren | Stop Pesten NU

084-8340086

Het potentieel voor pesten op het werk identificeren

Er is een risico op pesten op het werk overal waar werknemers contact hebben met andere mensen, inclusief collega's, supervisors, klanten en andere bezoekers van de werkplek. Er zijn misschien geen duidelijke tekenen van pesten op de werkplek, maar dit betekent niet dat het niet voorkomt. Pesten op het werk kan het beste worden aangepakt door maatregelen te nemen om het te voorkomen voordat het een risico voor de gezondheid en veiligheid vormt.

Het potentieel voor pesten op het werk identificeren

Processen die kunnen helpen bij het identificeren van pesten op het werk of de mogelijkheid dat het zich voordoet, zijn onder meer:

 • regelmatig overleg met werknemers en, indien aanwezig, vertegenwoordigers op het gebied van gezondheid en veiligheid en commissies op het gebied van gezondheid en veiligheid, inclusief besprekingen om erachter te komen of er sprake is van pesten of dat er factoren zijn die het risico op pesten op het werk kunnen vergroten - voor sommige bedrijven die een anoniem onderzoek kan nuttig zijn
 • feedback zoeken wanneer werknemers het bedrijf verlaten, bijvoorbeeld door exit-interviews te houden
 • regelmatig feedback vragen aan managers, supervisors of andere interne en externe partijen
 • monitoren van incidentrapporten, schadeclaims van werknemers, patronen van ziekteverzuim, ziekteverzuim, personeelsverloop en klachtenregistratie om regelmatige patronen of plotselinge onverklaarbare veranderingen vast te stellen, en
 • het herkennen van veranderingen in relaties op de werkvloer tussen werknemers, klanten en managers.

 

Uit onderzoek blijkt dat er een aantal factoren zijn die het risico op pesten op het werk kunnen vergroten.

De volgende kenmerken kunnen helpen bij het signaleren van mogelijke risico's op de werkplek:

aanwezigheid van werkstressoren –

 • hoge werkeisen
 • beperkte taakcontrole
 • organisatorische verandering, zoals herstructurering of significante technologische verandering o rolconflictenambiguïteit
 • baanonzekerheid
 • acceptatie van onredelijk gedrag op de werkplek of gebrek aan gedragsnormen,

En

 • onredelijke verwachtingen van klanten of klanten.

leiderschapsstijlen -

 • autocratisch gedrag dat strikt en richtinggevend is en niet toestaat dat werknemers worden betrokken bij de besluitvorming
 • gedrag waarbij weinig of geen begeleiding wordt geboden aan werknemers of verantwoordelijkheden ongepast en informeel worden gedelegeerd aan ondergeschikten, en
 • beledigend en vernederend gedrag dat ongepaste ordentelijke taal of kwaadaardige kritiek en feedback kan bevatten.

werksystemen –

 • gebrek aan middelen
 • gebrek aan training
 • ongepaste werkplanning, ploegendienst en slecht ontworpen roostering, en o onredelijke prestatiemaatregelen of tijdschema's.

slechte relaties op de werkvloer – 

 • slechte communicatie
 • isolatie
 • weinig ondersteuning,of
 • werkgroepvijandigheid.

kenmerken van het personeelsbestand – groepen werknemers waaraan mogelijk meer risico loopt te worden blootgesteld Pesten op het werk kan zijn:

 • jonge werkers
 • leerlingen/stagiairs
 • werknemers in een minderheidsgroep vanwege etniciteit, religie, handicap, geslacht of seksuele voorkeuren
 • losse werkers
 • nieuwe werkers
 • gewonde werknemers en werknemers die terugkeren naar werkplannen o stukwerkers, en
 • vrijwilligers, werkervaringsstudenten en stagiaires.