Het verschil tussen plagen en pesten

Het verschil tussen plagen en pesten

In de onderwijsomgeving is het cruciaal om het verschil te begrijpen tussen plagen en pesten. Hoewel beide vormen van interactie kinderen kunnen beïnvloeden, hebben ze verschillende kenmerken en gevolgen. Hieronder leggen we het verschil uit.

Doneer button

Stichting Stop Pesten Nu vertrouwt volledig op vrijwillige donaties en de inzet van vrijwilligers om haar belangrijke werk mogelijk te maken. Wij ontvangen geen subsidies, waardoor wij volledig afhankelijk zijn van de steun van mensen zoals u.

Plagen

Definitie: Plagen is een speelse en wederzijdse vorm van interactie tussen kinderen. Het is meestal kortdurend en niet bedoeld om schade aan te richten.

Kenmerken van plagen:

 1. Gelijkwaardigheid: Bij plagen is er meestal sprake van een gelijkwaardige relatie tussen de betrokken kinderen. Beide partijen kunnen lachen en plezier beleven aan de interactie.
 2. Wederzijds: Plagen is vaak wederzijds en beide partijen doen mee aan het spel. Het is niet gericht op het pijn doen of vernederen van de ander.
 3. Kortdurend: Plagen gebeurt meestal af en toe en is van korte duur. Het heeft geen langdurige negatieve effecten op de betrokken kinderen.
 4. Niet schadelijk bedoeld: De intentie achter plagen is meestal niet kwaadwillend. Het kan zelfs helpen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zoals het omgaan met humor en het opbouwen van veerkracht.

Pesten

Definitie: Pesten is een opzettelijke, herhaalde en negatieve vorm van gedrag gericht op een individu die zich moeilijk kan verdedigen. Het doel is om schade toe te brengen, macht te tonen en de ander te vernederen.

Kenmerken van pesten:

 1. Ongelijkwaardigheid: Bij pesten is er sprake van een machtsongelijkheid. De pester heeft meer macht of controle over het slachtoffer, dat zich vaak hulpeloos voelt.
 2. Herhaaldelijk: Pesten is geen eenmalige gebeurtenis, maar gebeurt herhaaldelijk en systematisch. Het kan dagen, weken, maanden of zelfs jaren aanhouden.
 3. Schadelijke intentie: De intentie achter pesten is om de ander te schaden, zowel fysiek als emotioneel. Het doel is om de ander pijn te doen, te vernederen of te isoleren.
 4. Langdurige gevolgen: Pesten kan ernstige en langdurige gevolgen hebben voor het slachtoffer, zoals angst, depressie, verminderde schoolprestaties en zelfs langdurige psychologische schade.

Voorbeelden

Plagen:

 • Een vriend maakt een grap over een grappige val van een ander vriendje, en beide kinderen lachen er samen om.
 • Een kind noemt een vriend liefdevol bij een bijnaam die de vriend niet echt vervelend vindt.

Pesten:

 • Een groep kinderen sluit één kind systematisch buiten van spelletjes en activiteiten.
 • Een kind wordt herhaaldelijk uitgescholden, uitgelachen of fysiek aangevallen door een ander kind of groep kinderen.

Waarom het verschil belangrijk is

Het herkennen van het verschil tussen plagen en pesten is essentieel voor leraren, ouders en verzorgers, omdat het verschillende interventies en benaderingen vereist. Plagen kan vaak worden opgelost door kinderen te leren over grenzen en respectvolle interactie. Pesten daarentegen vereist directe interventie en ondersteuning voor het slachtoffer om verdere schade te voorkomen en een veilige leeromgeving te waarborgen.

Door het verschil tussen plagen en pesten te begrijpen, kunnen we effectiever optreden tegen schadelijk gedrag en bijdragen aan een positieve en veilige omgeving voor alle kinderen.

 

Beluister deze PestCast over Plagen & Pesten

De eerste gast is Jelle, Jelle is vrachtwagenchauffeur en hij wordt gepest op zijn werk. Vanaf 3:50 volgt het interview met Patricia Bolwerk.

 

 

 
Doelgroep: 
Bejaarden
Kinderen en jongeren
Professionals
Sport en Vrije Tijd
Pesten op het werk
Ouders

Kenniscentrum Pesten per doelgroep

Doneer button

Stichting Stop Pesten Nu vertrouwt volledig op vrijwillige donaties en de inzet van vrijwilligers om haar belangrijke werk mogelijk te maken. Wij ontvangen geen subsidies, waardoor wij volledig afhankelijk zijn van de steun van mensen zoals u.

Tip van de redactie! Heb je haast? Navigeer dan snel naar:

Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen